articlewriting1

Một ấm nhôm có khối lượng 250g chứa 3 lít nước ở 30ºc.Tính lượng nhiệt cần đun sôi lượng nước đó.Bỏ qua sự mất nhiệt cho môi trường nam 2022 | https://calibravietnam.vn

Giải bài tập

Top 1 ✅ Một ấm nhôm có khối lượng 250g chứa 3 lít nước ở 30ºc.Tính lượng nhiệt cần đun sôi lượng nước đó.Bỏ qua sự mất nhiệt cho môi trường nam 2022 được cập nhật mới nhất lúc 2022-03-05 02:38:42 cùng với các chủ đề liên quan khác

✅ một ấm nhôm có khối lượng 250g chứa 3 lít nước ở 30ºc.Tính lượng nhiệt cần đun sôi lượng nước đó.Bỏ qua sự mất nhiệt cho môi trường

một ấm nhôm có khối lượng 250g chứa 3 lít nước ở 30ºc.Tính lượng nhiệt cần đun sôi lượng nước đó.Bỏ qua sự mất nhiệt cho môi trường

Hỏi :một ấm nhôm có khối lượng 250g chứa 3 lít nước ở 30ºc.Tính lượng nhiệt cần đun sôi lượng nước đó.Bỏ qua sự mất nhiệt cho môi trường

một ấm nhôm có khối lượng 250g chứa 3 lít nước ở 30ºc.Tính lượng nhiệt cần đun sôi lượng nước đó.Bỏ qua sự mất nhiệt cho môi trường

một ấm nhôm có khối lượng 250 g chứa 3 lít nước ở 30 ºc. Tính lượng nhiệt cần đun sôi lượng nước đó. Bỏ qua sự mất nhiệt cho thiên nhiên và môi trườngĐáp :thucquyen:đổi : ` 250 g = 0 , 25 kg ` ; ` 3 ` lít nước ` = 3 ` kg nước

nhiệt lượng cần đun sôi lượng nước đó Ɩà:

` Q = ( m1. c1 + mét vuông. c2 ). ( t2-t1 ) = ( 0 , 25.880 + 3.4200 ). ( 100 – 30 ) = 897400J `đổi : ` 250 g = 0 , 25 kg ` ; ` 3 ` lít nước ` = 3 ` kg nướcnhiệt lượng cần đun sôi lượng nước đó Ɩà :` Q = ( m1. c1 + mét vuông. c2 ). ( t2-t1 ) = ( 0 , 25.880 + 3.4200 ). ( 100 – 30 ) = 897400J `đổi : ` 250 g = 0 , 25 kg ` ; ` 3 ` lít nước ` = 3 ` kg nướcnhiệt lượng cần đun sôi lượng nước đó Ɩà :

`Q=(m1.c1+m2.c2).(t2-t1)=(0,25.880+3.4200).(100-30)=897400J`    

thucquyen : thucquyen : thucquyen :

một ấm nhôm có khối lượng 250g chứa 3 lít nước ở 30ºc.Tính lượng nhiệt cần đun sôi lượng nước đó.Bỏ qua sự mất nhiệt cho môi trường

Xem thêm : …

Vừa rồi, áo-bigsize.vn đã gửi tới các bạn chi tiết về chủ đề Một ấm nhôm có khối lượng 250g chứa 3 lít nước ở 30ºc.Tính lượng nhiệt cần đun sôi lượng nước đó.Bỏ qua sự mất nhiệt cho môi trường nam 2022 ❤️️, hi vọng với thông tin hữu ích mà bài viết “Một ấm nhôm có khối lượng 250g chứa 3 lít nước ở 30ºc.Tính lượng nhiệt cần đun sôi lượng nước đó.Bỏ qua sự mất nhiệt cho môi trường nam 2022” mang lại sẽ giúp các bạn trẻ quan tâm hơn về Một ấm nhôm có khối lượng 250g chứa 3 lít nước ở 30ºc.Tính lượng nhiệt cần đun sôi lượng nước đó.Bỏ qua sự mất nhiệt cho môi trường nam 2022 [ ❤️️❤️️ ] hiện nay. Hãy cùng áo-bigsize.vn phát triển thêm nhiều bài viết hay về Một ấm nhôm có khối lượng 250g chứa 3 lít nước ở 30ºc.Tính lượng nhiệt cần đun sôi lượng nước đó.Bỏ qua sự mất nhiệt cho môi trường nam 2022 bạn nhé.