articlewriting1

Một máy biến áp 3 pha đấu ∆/yo kp và kd có quan hệ như thế nào

Giải bài tập

Một máy biến áp 3 pha đấu Yo /∆, K…

Câu hỏi : Một máy biến áp 3 pha đấu Yo /∆, Kp và Kd có quan hệ như thế nào:

Nội dung chính

  • Một máy biến áp 3 pha đấu Yo /∆, K…
  • Một máy biến áp 3 pha đấu Y/Y
  • Bài thuyết trình máy biến áp ba pha
  • Video liên quan

A. Kd = KpB. Kd = \ ( \ sqrt 3 \ ) KpC. Kd = 3 KpD. Kd = \ ( \ frac { 1 } { { \ sqrt 3 } } \ ) Kp Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm Đề kiểm tra giữa HK2 môn Công Nghệ 12 năm 2019 trường THPT Hải Lăng- Quảng Trị Đề kiểm tra giữa HK2 môn Công Nghệ 12 năm 2019 trường trung học phổ thông Hải Lăng – Quảng Trị

Một máy biến áp 3 pha đấu Y/Y

Câu hỏi : Một máy biến áp 3 pha đấu Y/Yo, Kpvà Kdcó quan hệ như thế nào:

A. Kd = KpB. Kd = KpC. Kd = 3 KpD. Kd = Kp

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm Đề thi HK2 môn Công Nghệ 12 năm 2020 trường THPT Ngô Thời Nhiệm Đề thi HK2 môn Công Nghệ 12 năm 2020 trường trung học phổ thông Ngô Thời Nhiệm

Bài thuyết trình máy biến áp ba pha

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản vừa đủ của tài liệu tại đây ( 2.23 MB, 21 trang )

Sinh viên thực hiện : Phan Thị Tuyết Sang
Lớp
: Vật lý k35
Giáo viên hướng dẫn: Phạm Duy Luân

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ PHÂN PHỐI ĐIỆN NĂNG

MÁY BIẾN ÁP BA PHA:
1. Khái niệm và công dụng:
Máy biến áp
– Máy ba
biến
phaáp
là ba
gì?pha là

máy điện tĩnh, dùng để
biến đổi điện áp của hệ
thống nguồn điện xoay
chiều ba pha.

Máy biến áp
Máy
tăng
áp.

điện
áp vào
nhỏ hơn điện áp

Máylà hạ
áp.
ra gọi
máy
biến
áp loại gì?

MÁY BIẾN ÁP BA PHA:
1. Khái niệm và công dụng:
Hệ thống
truyền
tải và
phân phối
điện năng
Mạng
điện

nghiệp
công
nghiệp

Máy biến áp 3 pha
được sử dụng
chủ yếu trong
lĩnh vực nào?

MÁY BIẾN ÁP BA PHA:
2. Cấu tạo:

Máy biến áp
3 pha gồm mấy
phần chính? Là
những phần
nào?

MÁY BIẾN ÁP BA PHA:
2. Cấu tạo:

Ba cuộn sơ cấp

B
C
– Lõi thép: có 3 trụ để
A
quấn dây (trụ từ) và gông
từ để khép kín mạch từ.
Lõi thép được làm bằng
các lá thép kĩ thuật điện,
hai mặt phủ sơn cách điện
và ghép lại thành hình trụ.
X
– Dây quấn: có 6 dây quấn
Y
Z
x
y
z

(bằng đồng) được bọc
cách điện, quấn quanh trụ.
 Ba dây quấn nhận điện
vào (AX, BY,CZ) gọi là
dây quấn sơ cấp.
a
b
 Ba dây quấn đưa điện ra
(ax, by, cz) gọi là
Lõi thép Ba cuộn thứ cấp
dây quấn thứ cấp.

c

MÁY BIẾN ÁP BA PHA:
3. sơ đồ nối dây,
kí hiệu cách nối dây:
Kí hiệu của máy biến áp 3 pha:
A

B C
• •

Đầu cuộn dây :

A, B, C

Cuộn sơ cấp

X

Y

Z

Lõi thép
x

y

z

Cuối cuộn dây :

X, Y, Z

Cuối cuộn dây : x,

y, z

Cuộn thứ cấp
•a • b • c

Đầu cuộn dây :

a, b, c

II. MÁY BIẾN ÁP BA PHA:

A

B C
• •

A

•B •C

A

B C
• •

X

Y

Z

X

Y

Z

X

Y

Z

x

y

z

x

y

z

x

y

z

•a • b • c

•o

•a •b •c

•a • b • c

•o

Nối sao – sao Nối sao – tam giác Nối tam giác – sao
có dây tr.tính
có dây tr.tính
Y/∆
Y/Y0
∆/Y0
Sơ đồ đấu dây – kí hiệu cách đấu dây của
máy biến áp ba pha

MÁY BIẾN ÁP BA PHA:
4. Nguyên lí làm việc:
Dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.
5. Tỷ số biến áp:
 Tỷ số biến áp pha:
C
A
B

Kp =

Up1

• Ud1 •

X

Y

Z

x

y

z

•a

Up2
•b

•c

Up2

= W1
W2

 Tỷ số biến áp dây:
Kd =

Ud2

Up1

•0

Ud1
Ud2

Kp và Kd có liên
hệ với nhau như
thế nào?

MÁY BIẾN ÁP BA PHA: 5. Tỷ số biến áp:
a. Trường hợp 1: Máy biến áp nối sao – sao có dây tr.tính. (Y/Yo)
A

B

C

X

Y

Z

x

y

z

•a

• b

•c

Vì máy biến áp có:
Cuộn sơ cấp nối sao: Ud1 =

3Up1

Cuộn thứ cấp nối sao: Ud2 = 3Up2
nên:
Up1
3Up1
Ud1
Kd =
= Kp
=
=
Up2
Ud2
3Up2

•0

⇒ Kd = Kp

Quan hệ Kp và Kd phụ thuộc vào cách nối dây của máy biến áp.

MÁY BIẾN ÁP BA PHA: 5. Tỷ số biến áp:
b. Trường hợp 2: Máy biến áp nối sao – tam giác. (Y/∆)
A

•B •C

Vì máy biến áp có:
Cuộn sơ cấp nối sao: Ud1 =

X

Y

Z

x

y

z

•a •b •c

3Up1

Cuộn thứ cấp nối tam giác: Ud2 = Up2
nên:
Up1
3Up1
Ud1
Kd =
= 3 Kp
=
= 3
Up2
Ud2
Up2

⇒ Kd = 3Kp

Quan hệ Kp và Kd phụ thuộc vào cách nối dây của máy biến áp.

II. MÁY BIẾN ÁP BA PHA: 5. Tỷ số biến áp:
c.Trường hợp 3: MBA nối tam giác – sao có dây tr.tính (∆/Yo)
A

B

C

Vì máy biến áp có:

Cuộn sơ cấp nối tam giác : Ud1 = Up1

X

Y

Z

x

y

z

•a • b • c

Cuộn thứ cấp nối sao : Ud2 = 3Up2
nên:
Up1
Up1
Ud1
1
Kd =
= 1 Kp
=
=
Ud2
3Up2
3 Up2
3

•o

1
⇒ Kd =
Kp
3

Quan hệ Kp và Kd phụ thuộc vào cách nối dây của máy biến áp.

Chú ý
Ở trên,ta mới chú ý tới tỷ số điện áp dây.Trong
thực tế,khi có nhiều máy biến áp làm việc song
song với nhau, ta phải chú ý đến góc lệch pha
giữa điện áp dây sơ cấp và điện áp dây thứ cấp.

Tổ đấu dây mba

y / ∆ − 11h

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ PHÂN PHỐI ĐIỆN NĂNG

Thế nào là làm việc song
song ??
Dây quấn sơ cấp các máy biến áp nối
chung vào một lưới điện và dây quấn
thứ cấp cùng cung cấp cho một phụ
tải

Vì sao phải để máy biến áp làm
việc song song
1. Cung cấp điện liên tục cho phụ tải.
2. Vận hành máy biến áp một cách
kinh tế nhất.
3. Máy quá lớn thì việc chế tạo và
vận chuyển sẽ khó khăn.

Điều kiện để máy biến áp làm
việc song song là gì??
1. Cùng tổ đấu dây .
2.Cùng tỉ số máy biến áp.
3. Cùng điện áp ngắn mạch.

Điều kiện 1: Cùng tổ đấu dây
Nếu máy biến áp làm việc song song có cùng
tổ đấu dây thì điện áp thứ cấp của chúng sẽ
trùng pha nhau. Ngược lại,nếu tổ đấu dây của
chúng khác nhau thì giữa các điện áp thứ cấp
sẽ có góc lệch pha và góc lệch này do tổ đấu
dây quyết định. Kết quả là,ngay khi không tải,
trong các dây quấn sơ cấp và thứ cấp sẽ xuất
hiện dòng điện không cân bằng, và dòng này
rất lớn so với dòng điện định mức của máy
biến áp và chúng sẽ gây hỏng máy biến áp .

Điều kiện 2: Cùng tỷ số máy biến áp.
Nếu tỷ số máy biến áp bằng nhau thì khi làm việc song
song điện áp thứ cấp lúc không tải sẽ bằng nhau,trong
mạch nối liền các dây quấn thứ cấp của các máy biến áp
sẽ không có dòng điện.
Còn nếu không cùng tỷ số máy biến áp thì khi không tải
,trong dây quấn mạch nối liền máy biến áp có thể sẽ
xuất hiện dòng không cân bằng chạy trong đó,dòng này
có thể làm hư hỏng MBA .
Sai số cho phép ∆k không được lớn quá 0.5% điện áp
trung bình của chúng .

Điều kiện 3. Cùng điện áp ngắn mạch
Trị số điện áp ngắn mạch có liên quan trực
tiếp đến khả năng phân phối tải giữa các máy
biến áp làm việc song song.
Nếu U n bằng nhau thì khả năng phân phối tải
của các máy là bằng nhau theo tỉ lệ công suất.
Ngược lại nếu U n khác nhau thì mba nào có
U n nhỏ sẽ mang tải nặng hơn và máy có U n
lớn sẽ mang tải nhẹ hơn (non tải). Kết quả là
không sử dụng hết công suất của máy biến áp

Xin chân thành
cảm ơn thầy và các bạn
đã theo dõi!