articlewriting1

Một vườn hoa hình chữ nhật có chiều rộng 18 5m

Giải bài tập

Đề :

Một vườn hoa hình chữ nhật có chiều rộng 18,5m, chiều dài gấp 5 lần chiều rộng. Hỏi diện tích vườn hoa đó bằng bao nhiêu mét vuông?

Chiều dài vườn hoa hình chữ nhật là:

`18,5 x 5 = 92,5 (m)`

Diện tích vườn hoa hình chữ nhật là:

`18,5 x 92,5 = 11711, 25`(`m^2)`

            Đáp số : `11711, 25` `m^2`

Câu hỏi : Một vườn hoa hình chữ nhật có chiều rộng 18,5 m, chiều dài gấp 5 lần chiều rộng. Tính diện tích quy hoạnh vườn hoa đó bằng mét vuông ?

Với giải Bài 3 trang 72 Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1 cụ thể trong Bài 58 : Nhân 1 số ít thập phân với 1 số ít thập phân giúp học viên thuận tiện xem và so sánh giải thuật từ đó biết cách làm bài tập trong VBT Toán 5. Mời những bạn đón xem :

Giải vở bài tập Toán lớp 5 Bài 58: Nhân một số thập phân với một số thập phân

Bài 3 trang 72 Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1: Một vườn hoa hình chữ nhật có chiều rộng 18,5m, chiều dài gấp 5 lần chiều rộng. Tính diện tích vườn hoa đó bằng mét vuông?

Lời giải

Chiều dài vườn hoa hình chữ nhật là : 18,5 × 5 = 92,5 ( m ) Diện tích vườn hoa hình chữ nhật là : 18,5 × 92,5 = 1711,25 ( mét vuông ) Đáp số : 1711,25 mét vuông

Bài giảng Toán lớp 5 Bài 58: Nhân một số thập phân với một số thập phân

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 5 hay, chi tiết khác:

Bài 1 trang 72 Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1:Đặt tính rồi tính:….

Bài 2 trang 72 Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1: Viết tiếp vào chỗ chấm:….

Với giải bài 3 trang 72 vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1 được biên soạn giải thuật cụ thể sẽ giúp học viên biết cách làm bài tập môn Toán 5. Mời những bạn đón xem :

Mục lục Giải VBT Toán 5 Bài 58: Nhân một số thập phân với một số thập phân

Bài 3 trang 72 Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1: Một vườn hoa hình chữ nhật có chiều rộng 18,5m, chiều dài gấp 5 lần chiều rộng. Tính diện tích vườn hoa đó bằng mét vuông?

Lời giải

Chiều dài vườn hoa hình chữ nhật là : 18,5 × 5 = 92,5 ( m ) Diện tích vườn hoa hình chữ nhật là : 18,5 × 92,5 = 1711,25 ( mét vuông ) Đáp số : 1711,25 mét vuông

Xem thêm lời giải Vở bài tập Toán lớp 5 hay, chi tiết khác:

Bài 1 trang 72 Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1: Đặt tính rồi tính: 3,8 × 8,4…

Bài 2 trang 72 Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1: Viết tiếp vào chỗ chấm…

Bài 58. Nhân một số ít thập phân với một số ít thập phân – SBT Toán lớp 5 : Giải bài 1, 2, 3 trang 72 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1. Câu 1 : Đặt tính rồi tính ; Một vườn hoa hình chữ nhật có chiều rộng 18,5 m, chiều dài gấp 5 lần chiều rộng. Hỏi diện tích quy hoạnh vườn hoa đó bằng bao nhiêu mét vuông ? … loading

1: Đặt tính rồi tính

3,8 x 8,4 3,24 x 7,2 0,125 x 5,7

2: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp

a b a x b b x a
2,5 4,6 2,5 x 4,6 = … … .
3,05 2,8
5,14 0,32

Nhận xét : a x b = b x … …
Phép nhân những số thập phân có đặc thù giao hoán : Khi đổi chỗ hai thừa số trong một tích thì … … … …

3: Một vườn hoa hình chữ nhật có chiều rộng 18,5m, chiều dài gấp 5 lần chiều rộng. Hỏi diện tích vườn hoa đó bằng bao nhiêu mét vuông?

Đáp án:

1: Đặt tính rồi tính

loading

2: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp

a b a x b b x a
2,5 4,6 2,5 x 4,6 = 11,5 4,6 x 2,5 = 11,5
3,05 2,8 3,05 x 2,8 = 8,54 2,8 x 3,05 = 8,54
5,14 0,32 5,14 x 0,32 = 1,6448 0,32 x 5, 14 = 1,6448

Nhận xét : a x b = b x a
Phép nhân những số thập phân có đặc thù giao hoán : Khi đổi chỗ hai thừa số trong một tích thì tích không đổi khác .

3: 

loadingChiều dài vườn hoa hình chữ nhật là :
18,5 x 5 = 92,5
Diện tích vườn hoa hình chữ nhật là :
18,5 x 92,5 = 11711, 25 ( mét vuông )

Một vườn hoa HCN có chiều rộng 18,5 n, chiều dài gấp 5 lần chiều rộng. Hỏi diện tích quy hoạnh vườn hoa đó bằng bao nhiêu mét vuông ?
Một vườn hoa hình chữ nhật có chiều rộng 18,5 m, chiều dài gấp 5 lần chiều rộng. Tính diện tích quy hoạnh vườn hoa đó bằng mét vuông ? Chiều dài vườn hoa hình chữ nhật là :18,5 × 5 = 92,5 ( m )Diện tích vườn hoa hình chữ nhật là :18,5 × 92,5 = 1711,25 ( mét vuông )Đáp số : 1711,25 mét vuông

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Đặt tính rồi tính :0,125 × 5,7 Xem đáp án » 04/06/2020 1,081

Đặt tính rồi tính :3,24 × 7,2 Xem đáp án » 04/06/2020 1,032

Đặt tính rồi tính :

3,8 × 8,4

Xem đáp án » 04/06/2020 260