articlewriting1

Có những muối sau: CaCO3, CaSO4, Pb(NO3)2, NaCl. Muối nào nói trên:a) Không được phép có trong nước ăn vì tính độc hại c…

Giải bài tập

Đề thi học viên giỏi hóa thành phố Nha Trang Khánh Hòa
Câu 1 :
Bảng dưới đây cho biết độ tan của 1 số ít muối trong nước biến hóa theo nhiệt độ

Nhiệt độ 20 30 40 50 60

Độ tan ( g / 100 g nước ) 5 11 18 28 40
a. Vẽ sợ đồ biểu diễn S của muối trong nước ( tung là chất tan )
b. Căn cứ vào đồ thị, hãy ước đạt độ tan của muối ở 25 độ C và 55 độ C
c. Tính số gam muối thu trong
1.200 g nước để có dd bão hòa ở 20 độ C
2.2 kg nước để có dd bão hòa ở 50 độ C
Câu 2 :
Cho A là oxit, B là muối, C và D là sắt kẽm kim loại. Chọn chất tương thích và triển khai xong những PTPỨ sau
A + HCl -> 2 muối + H2O C + muối -> 1 muối
B + NaOH -> 2 muối + H2O D + muối -> 2 muối
Câu 3 :
1. Hoàn thành dãy chuyển hóa : KClO3 -> B -> C -> D -> E -> Al2 ( SO4 ) 3 -> BaSO4
2. Các chất bột đựng trong 4 lọ khác nhau ( không nhãn ) gồm Al, Fe, CuO, Fe2O3. Bằng pphh, hãy dùng 1 chất duy nhất để nhận ra. Viết PTHH
Câu 4 :

Phân tích chất A thấy có thành phần các nguyên tố theo khối lượng là 27,38% Na 1,19%H 14,29%C và còn lại là oxi

a. Tìm CTPT của A và gọi tên
b. Hãy lý giải vì sao chất A dùng để chữa bệnh đau dạ dày ?
Câu 5 :
Cho 578 g dd AgNO3 5 % pứ với 153,3 g dd HCl 10 % thu được dd A và kết tủa trắng có m = 24 g sau khi sấy khô
a. Tính H % pứ
b. Tính C % những chất trong dd A
c. Tính V dd NaOH 0,3 M để trung hòa dd A
Câu 6 :
Một loại thuốc súng có thành phần C, S và muối X được trộn theo đúng tỉ lệ của PTPỨ nổ. Lấy 62,2 g thuốc súng cho vào bình thép chịu áp suất không có kk. Đốt nóng bình cho pứ xảy ra trọn vẹn, sau pứ thu được hh 2 khí và 1 rắn Y.Hỗn hợp khí có khối lượng gấp 27 lần khối lượng của khó có cùng thể tích, ở cùng một điều kiện kèm theo, nhiệt độ và p. Một trong hai khí là SO2, còn lại có năng lực làm đục nước vôi trong. Áp suất trong bình lúc này là P, trong điều kiện kèm theo đó 19,2 g O2 cũng có áp suất P.Y gồm 2 nguyên tố có tỉ lệ số nguyên tử là 1 : 1. Hòa tan Y vào nước rồi cho dd AgNO3 dư vào thì thu được 57,4 g kết tủa AgCl .
a. Xác định công thức X, Y
b. Viết PTPỨ nổ của thuốc súng, biết pứ sinh ra khí nitơ và khí cacbonic
Câu 7 :
1. Rau quả nếu dữ gìn và bảo vệ trong kk ( 21 % O2 0,03 % CO2 còn lại là N2 và … ) thì rau quả sẽ chín sau vài ngày. Rau quả tươi nếu được dữ gìn và bảo vệ trong đk hạ thấp hàm lượng O xuống dưới 21 % và tăng hàm lượng cacbon ddixioxit ở nhiệt độ thích hợp thì thời hạn dữ gìn và bảo vệ tăng đáng kể. Trong một kho dữ gìn và bảo vệ xoài có diện tích quy hoạnh 200 mét vuông và có độ cao 4 m, người ta rút bớt O2 và tăng CO2 bằng cách đốt metan ( CH4 ) trong kho kín rồi hạ nhiệt độ xuống O độ C

a.Tính hàm lượng cacbon đioxit trong kho khi lượng oxit được rút tới 5%

b. Người ta vào kho lạnh cần có những thiết bị bảo lãnh gì ? Vì sao ?