articlewriting1

Nguồn lao động được phân làm 2 nhóm

Giải bài tập

13/10/2020 79Nội dung chính

 • Nguồn lao động được chia thành 2 nhóm là:
 • Bài tập trắc nghiệm 45 phút Bài 23: Cơ cấu dân số – CHƯƠNG V – ĐỊA LÝ DÂN CƯ – Địa lý 10 – Đề số 2
 • Video liên quan

Câu hỏi Đáp án và lời giải

Đáp án và lời giảiđáp án đúng : CNguồn lao động được phân làm hai nhóm là nhóm dân số hoạt động giải trí kinh tế tài chính và nhóm dân số không hoạt động giải trí kinh tế tài chính .

Hoàng Việt (Tổng hợp)

Nguồn lao động được chia thành 2 nhóm là:

A.Nhóm dân số hoạt động giải trí kinh tế tài chính – Nhóm dân số không hoạt động giải trí kinh tế tài chính .

B.Nhóm dân số lao động – Nhóm dân số về hưu .

C.Nhóm dân số lao động – Nhóm dân số trẻ .

D.Nhóm dân số trẻ – Nhóm dân số già .

Đáp án và lời giải
Đáp án : A
Lời giải :

Lời giải
Mục II, SGK / 91 địa lí 10 cơ bản

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử ?

Bài tập trắc nghiệm 45 phút Bài 23: Cơ cấu dân số – CHƯƠNG V – ĐỊA LÝ DÂN CƯ – Địa lý 10 – Đề số 2

Làm bài

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

 • Chọn đáp án không đúng
  Cơ cấu dân số theo giới ảnh hưởng đến những mặt nào:

 • Chọn đáp án không đúng
  Nguyên nhân chủ yếu của sự biến động cơ cấu dân số là:

 • Cho bảng số liệu:
  CƠ CẤU LAO ĐỘNG PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2014

  loading
  Dựa vào bảng số liệu trên, trả lời các câu hỏi:
  Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện cơ cấu lao dộng phân theo khu vực kinh tế của ba nước trên năm 2014 là?

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

 • Ngăn chặn và bài trừ các tệ nạn xã hội được pháp luật quy định trong luật nào dưới đây:

 • Đâu không phải là nội dung của pháp luật về phát triển bền vững của xã hội?