articlewriting1

Nguyên nhân trực tiếp để Thiên hoàng Minh Trị quyết định thực hiện một loạt cải cách là A. Do đề nghị của các đại thần…

Giải bài tập

Câu 1. Đảng Quốc đại chủ trương dùng chiêu thức nào đấu tranh đòi nhà nước Anh thực thi cải cách ở Ấn Độ trong thời kì đầu ?A. Dùng chiêu thức ôn hòa. B. Dùng chiêu thức thương lượngC. Dùng giải pháp đấm đá bạo lực. D. Dùng chiêu thức đấu tranh chính trị .

Câu 2. Cuộc khởi nghĩa chống Pháp có sự liên minh chiến đấu giữa nhân dân các nước trên bán đảo Đông Dương là

A. khởi nghĩa Si-vô-tha. B. khởi nghĩa A-cha-xoa và Pu-côm-bô .C. khởi nghĩa Ong Kẹo. D. khởi nghĩa Com-ma-đam .Câu 3. Từ nửa sau thế kỉ XIX, những vương quốc nào ở Khu vực Đông Nam Á đã bị thực dân Pháp xâm lăng ?A. Phi-lip-pin, Bru-nây, Xing-ga-po. B. Nước Ta, Lào, Cam-pu-chia .C. Xiêm ( xứ sở của những nụ cười thân thiện ), In-đô-nê-xi-a. D. Ma-lai-xi-a, Miến Điện ( Mianma ) .Câu 4. Một trong những đặc thù điển hình nổi bật của Nhật Bản đến giữa thế kỉ XIXA.Nhật Bản trở thành một nước đế quốc quân phiệt .B.Là vương quốc phong kiến, Sôgun có vị trí tối caoC.Hình thành những tổ chức triển khai độc quyền lũng đoạn đời sống kinh tế tài chính, xã hội Nhật Bản .D. Là vương quốc phong kiến, thiên hoàng có vị trí tối cao .Câu 5. Trung Quốc liên minh hội là chính đảng của giai cấp nào ở Trung Quốc ?A. Tư sản. B. Nông dân. C. Công nhân. D. Tiểu tư sản .Câu 6. Thực dân Anh triển khai khai thác Ấn Độ về kinh tế tài chính nhằm mục đích mục tiêuA. khai thác những nguồn tài nguyên vạn vật thiên nhiên .B. đàn áp trào lưu đấu tranh của nhân dân .C. áp đặt sự nô dịch về chính trị, xã hội, văn hoá .D. chú trọng tăng trưởng về kinh tế tài chính Ấn Độ .Câu 7. Trong khoảng chừng 25 năm cuối thế kỉ XIX, dưới chủ trương quản lý tàn khốc của thực dân Anh số người chết đói ở Ấn Độ làA. 36 triệu người. B. 26 triệu người. C. 27 triệu người. D. 16 triệu người .Câu 8. Kết quả của sau cuối của cuộc khởi nghĩa nông dân Thái bình Thiên quốc làA. thiết lập chính quyền sở tại ở Thiên KinhB. thi hành nhiều chủ trương tân tiếnC. đề ra chủ trương trung bình về ruộng đất, quyền bình đẳng nam nữD. triều đình được sự trợ giúp của đế quốc đàn áp nên cuộc khởi nghĩa thất bạiCâu 9 : Trước sự đe doạ của thực dân Phương Tây, Xiêm đã triển khai chủ trương gì để bảo vệ nền độc lập ?A. Chuẩn bị lực lượng quân đội hùng mạnh .B. Cầu viện Trung Quốc .C. Đầu hàng .D. Mở cửa kinh doanh với Phương Tây .Câu 10. Những xích míc nóng bức về kinh tế tài chính, chính trị, xã hội ở Nhật Bản giữa thế kỉ XIX là doA. Sự chống đối của giai cấp tư sản so với chính sách phong kiếnB. Áp lực quân sự chiến lược ép “ Open ” của những nước phương TâyC. Làn tuy nhiên phản đối và đấu tranh can đảm và mạnh mẽ của nhân dânD. Sự sống sót và ngưng trệ của chính sách phong kiến Mạc phủCâu 11 : Một trong những nội dung giống nhau khi so sánh cải cách Minh trị với những cuộc cách mạng tư sản phương Tây là gì ?A. Lãnh đạo B. Hình thứcC. Tính chất D.Lực lượng

Câu 12. Đời sống của nhân dân Ấn Độ dưới chính sách thống trị của thực dân Anh là

A. một bộ phận nhỏ bị nghèo khó và phá sản .B. bị ba tầng áp bức của đế quốc, tư sản và phong kiến .C. bị nghèo nàn, nghèo khó, mất ruộng đất .D. đời sống nhân dân cơ bản không thay đổi .Câu 13. Một trong những nguyên nhân dẫn đến hạn chế của Cách mạng Tân Hợi 1911 là ?A. Cuối cùng chính quyền sở tại cách mạng rơi vào tay thế lực phong kiến quân phiệt .B. Không xử lý được yếu tố cơ bản của cách mạng là ruộng đất cho nông dân .C. Không triển khai được yếu tố giải phóng dân tộc bản địa yếu tố cơ bản của cuộc cách mạng .D. Sự thiếu nhất quyết của những người đứng đầu Đồng Minh hội .Câu 14. Một trong những nguyên nhân dẫn tới thất bại của trào lưu Duy tân ở Trung Quốc ?A. Do những nước đế quốc liên minh đàn áp can đảm và mạnh mẽ .B. Do trang bị vũ khí thô sơ, lỗi thời .C. Do giai cấp tư sản Trung quốc đàn áp can đảm và mạnh mẽ .D. Do sự chống đối của phái thủ cựu ở triều đình .Câu 15. Nhật Bản và Xiêm thoát khỏi thân phận thuộc địa vì ?A. Là hai nước mạnh nhất Châu Á Thái Bình Dương .B. Xiêm thực thi Open, Nhật sử dụng sức mạnh quân sự chiến lược .C. Thực hiện cải cách .D. Tiếp tục duy trì chính sách phong kiến cũ. Câu 16. Giai cấp tư sản Trung Quốc xây dựng chính đảng tiên phong của mình làA. Trung Quốc Đồng minh hộiC. Trung Quốc Nghĩa hoà đoànD. Đảng quốc Đại Trung Quốc .B. Trung Quốc Quang phục hộiCâu 17. Trong công cuộc kiến thiết xây dựng đất lúc bấy giờ, nước ta nên học tâp yếu tố nào từ cuộc cải cách Minh Trị ?A. Chú trọng bảo tồn văn hóa truyền thống. B. Chú trọng yếu tố giáo dục .C. Chú trọng tăng trưởng kinh tế tài chính. D. Chú trọng công tác làm việc đối ngoại .Câu 18. Sự kiện nào lưu lại Trung Quốc trở thành nước nửa thuộc địa nửa phong kiến ?A. Điều ước Tân Sửu. B. Điều ước Nam Kinh .C. Điều ước Bắc Kinh. D. Điều ước Nhâm Ngọ .Câu 19. Mục tiêu đấu tranh của nhân dân Trung Quốc từ giữa thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX làA. chống đế quốc B. chống phong kiếnC. chống đế quốc, chống phong kiến D. chống liên quân 8 nước đế quốcCâu 20. Lào chính thức trở thành thuộc địa của Pháp khi naò ?

A. Khi Pháp gạt bỏ hoàn toàn ảnh hưởng của Xiêm.

D. Khi Pháp thăm dò năng lực xâm nhập Lào .B. Pháp gây áp lực đè nén buộc vua Nô-rô-đôm chấp nhân quyền bảo lãnh .

C. Khi cuộc khởi nghĩa Pha-ca-đuốc bị thất bại.
GIÚP EM VỚI HUHU