articlewriting1

Một nguyên tử trung hòa khi nhận thêm 2 electron thì sẽ có điện tích là

Giải bài tập

Nguyên tử trung hòa về điện, khi nhận thêm electron sẽ trở thành :

A.  Ion –

B.  Ion +

C. Không xác định được

D. Không có gì thay đổi

Một nguyên tử trung hòa về điện hoàn toàn có thể nhận thêm electron để trở thành

A. ion

B. phân tử

C. ion dương

D. ion âm

Một nguyên tử trung hòa về điện hoàn toàn có thể nhận thêm electron để trở thành A. ion B. phân tử C. ion dương D. ion âm Một vật trung hòa ( vật chưa nhiễm điện ) bị mất bớt electron sẽ trở thành : A. vật trung hòa B. vật nhiễm điện dương ( + ) C. vật nhiễm điện âm ( – ) D. không xác lập được vật nhiễm điện ( + ) hay ( – ) Một vật trung hòa ( vật chưa nhiễm điện ) bị mất bớt electron sẽ trở thành A. Vật trung hòa B. Vật nhiễm điện dương ( + ) C. Vật nhiễm điện âm ( – ) D. Không xác lập được vật nhiễm điện ( + ) hay ( – ) Một vật trung hòa về điện, sau khi được cọ xát thì nhiễm điện âm. Đó là do nguyên do nào dưới đây ?A. Vật đó mất bớt điện tích dương .B. Vật đó nhận thêm electron .C. Vật đó mất bớt êlectrôn .D. Vật đó nhận thêm điện tích dương. Khi sắt kẽm kim loại tích hợp với phi kim thành hợp chất, electron vận động và di chuyển từ nguyên tử sắt kẽm kim loại sang nguyên tử phi kim. Số electron những nguyên tử sắt kẽm kim loại cho đi phải đúng bằng số electron những nguyên tử phi kim nhận được. Khi một nguyên tử nhận thêm electron hay nhường bớt electron, nó trở thành ion. Mô hình sau trình diễn nguyên tử liti, nguyên tử nito và ion trong hợp chất liti nitrua. loadingXác định điện tích của ion liti, ion nito và công thức phân tử của hợp chất liti nitrua Năng lượng của nguyên tử hiđrô ở những trạng thái dừng được xác lập bằng công thức : E n = − 13, 6 n 2 e V, với n = 1, 2, 3, … ứng với trạng thái dừng có electron hoạt động trên quỹ đạo K, L, M, … Năng lượng ion hóa ( nguồn năng lượng thiết yếu để biến nguyên tử trung hòa về điện thành ion dương ) của nguyên tử hiđrô khi nó đang ở trạng thái cơ bản là bao nhiêu ? Lấy e = 1, 6. 10 – 19 C A. 2, 024. 10 – 18 J B. 1, 476. 10 – 18 J C. 4, 512. 10 – 18 J D. 2, 176. 10 – 18 J Nguyên tử flo ( Z = 9 ) có bao nhiêu proton, bao nhiêu electron ?Khi nhận thêm một electron thì ion được hình thành mang điện tích dương hay âm ?Ion đó thuộc loại ion gì ? Cho biết tên của ion đó .Hãy viết phương trình hoá học miêu tả quy trình hình thành ion nói trên. Nguyên tử của nguyên tố Y có 8 electron. Nếu Y nhận thêm electron để lớp ngoài cùng bão hòa thì điện tích ion thu được là Một nguyên tử trung hòa về điện hoàn toàn có thể nhận thêm electron để trở thành

A. ion

B. phân tử

C. ion dương

D. ion âm

Đáp án cần chọn là: A
Nguyên tử trung hòa về điện mà nhận thêm electron → trở thành ion-

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Ba quả cầu bằng sắt kẽm kim loại A, B, C đặt trên 3 giá cách điện riêng rẽ. Tích điện dương cho quả cầu A. Trường hợp nào sau đây thì quả cầu B bị nhiễm điện dương, quả cầu C bị nhiễm điện âm .
Xem đáp án » 10/01/2022 84

Nguyên tử trung hòa về điện, khi mất bớt electron sẽ trở thành :
Xem đáp án » 10/01/2022 79

Chọn câu sai ?
Hạt nhân của một nguyên tử : Xem đáp án » 10/01/2022 63

Hai thành phần mang điện trong nguyên tử là :

Xem đáp án » 10/01/2022 60

Trong những chất sau đây :
I – Dung dịch muối NaCl ;
II – Sứ
III – Nước nguyên chất
IV – Than chì
Xem đáp án » 10/01/2022 59

Chọn câu đúng ?
Hạt nhân của một nguyên tử : Xem đáp án » 10/01/2022 54

Theo nội dung của thuyết electron, phát biểu nào sau đây là sai ? Xem đáp án » 10/01/2022 54

Môi trường nào dưới đây không chứa điện tích tự do ?
Xem đáp án » 10/01/2022 54

Cọ xát thanh êbônit vào miếng dạ, thanh êbônit tích điện âm vì :
Xem đáp án » 10/01/2022 54

Nguyên tử trung hòa về điện là nguyên tử có :
Xem đáp án » 10/01/2022 53

Chọn phát biểu sai. Xem đáp án » 10/01/2022 52

Muối ăn NaCl kết tinh là điện môi. Chọn câu đúng :
Xem đáp án » 10/01/2022 51

Xem đáp án » 10/01/2022 49

Xét những trường hợp sau với quả cầu B đang trung hòa điện :
I – Quả cầu A mang điện dương đặt gần quả cầu B bằng sắt
II – Quả cầu A mang điện dương đặt gần quả cầu B bằng sứ
III-Quả cầu A mang điện âm đặt gần quả cầu B bằng thủy tinh
IV – Quả cầu A mang điện âm đặt gần quả cầu B bằng đồng
Những trường hợp nào trên đây có sự nhiễm điện của quả cầu B
Xem đáp án » 10/01/2022 49

Theo nội dung của thuyết electron, phát biểu nào sau đây là đúng ? Xem đáp án » 10/01/2022 47

Page 2

Đáp án cần chọn là: B
Nguyên tử trung hòa về điện mà mất electron → trở thành ion+

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Nguyên tử trung hòa về điện, khi nhận thêm electron sẽ trở thành :
Xem đáp án » 10/01/2022 129

Ba quả cầu bằng sắt kẽm kim loại A, B, C đặt trên 3 giá cách điện riêng rẽ. Tích điện dương cho quả cầu A. Trường hợp nào sau đây thì quả cầu B bị nhiễm điện dương, quả cầu C bị nhiễm điện âm .
Xem đáp án » 10/01/2022 84

Chọn câu sai ?
Hạt nhân của một nguyên tử : Xem đáp án » 10/01/2022 63

Hai thành phần mang điện trong nguyên tử là :
Xem đáp án » 10/01/2022 60

Trong những chất sau đây :
I – Dung dịch muối NaCl ;
II – Sứ
III – Nước nguyên chất
IV – Than chì
Xem đáp án » 10/01/2022 59

Chọn câu đúng ?
Hạt nhân của một nguyên tử : Xem đáp án » 10/01/2022 54

Theo nội dung của thuyết electron, phát biểu nào sau đây là sai ? Xem đáp án » 10/01/2022 54

Môi trường nào dưới đây không chứa điện tích tự do ?
Xem đáp án » 10/01/2022 54

Cọ xát thanh êbônit vào miếng dạ, thanh êbônit tích điện âm vì :
Xem đáp án » 10/01/2022 54

Nguyên tử trung hòa về điện là nguyên tử có :
Xem đáp án » 10/01/2022 53

Chọn phát biểu sai. Xem đáp án » 10/01/2022 52

Muối ăn NaCl kết tinh là điện môi. Chọn câu đúng :
Xem đáp án » 10/01/2022 51

Xem đáp án » 10/01/2022 49

Xét những trường hợp sau với quả cầu B đang trung hòa điện :
I – Quả cầu A mang điện dương đặt gần quả cầu B bằng sắt
II – Quả cầu A mang điện dương đặt gần quả cầu B bằng sứ
III-Quả cầu A mang điện âm đặt gần quả cầu B bằng thủy tinh
IV – Quả cầu A mang điện âm đặt gần quả cầu B bằng đồng
Những trường hợp nào trên đây có sự nhiễm điện của quả cầu B
Xem đáp án » 10/01/2022 49

Theo nội dung của thuyết electron, phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 10/01/2022 47