articlewriting1

Em có nhận xét gì về tổ chức bộ máy nhà nước thời Trần so với thời Lý

Giải bài tập
bộ máy nhà nước thời Trần cũng giống như thời Lý, được phân làm ba cấp, quyền hành tập trung chuyên sâu trong tay vua ( chính sách phong kiến tập quyền )Nội dung chính

  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • 1. Bộ máy nhà nước thời Trần
  • 2. Bộ máy nhà nước thời Lý
  • Video liên quan

Đề bài

Em hãy miêu tả bộ máy quan lại thời Trần ?

Phương pháp giải – Xem chi tiết

dựa vào sgk trang 51 để vấn đáp.

Lời giải chi tiết

– Bộ máy quan lại thời Trần được tổ chức triển khai theo chế độ quân chủ TW tập quyền .
– Đứng đầu nhà nước là vua, thời Trần thực hiện chính sách Thái thượng hoàng ( lưỡng đầu chế ). Các vua thường nhường ngôi sớm cho con và tự xưng là Thái thượng hoàng, cùng với vua ( con ) quản lí quốc gia .

– Ở trung ương:

+ Các chức quan đại thần như : quan văn, quan võ phần nhiều do người họ Trần nắm giữ .
+ Nhà Trần đặt thêm 1 số ít cơ quan như Quốc sử viện ( đảm nhiệm việc viết sử ), Thái y viện ( coi việc chữa bệnh trong cung ), Tôn nhân phủ ( nắm sự vụ của họ hàng tôn thất ) và 1 số ít chức quan như Hà đê sứ, Khuyến nông sứ, Đồn điền sứ, …

– Ở địa phương:

+ Cả nước được chia thành 12 lộ. Đứng đầu lộ là những chức chánh, phó An phủ sứ .
+ Dưới lộ là phủ, do chức tri phủ quản lý .
+ Châu, huyện do những chức tri châu, tri huyện trông coi .
+ Dưới cùng là xã, do xã quan đứng đầu .

Loigiaihay.com

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 7 – Xem ngay

◦ Tổ chức bộ máy nhà nước thời Lê Thánh Tôg hoàn hảo và ngặt nghèo nhất so với trước. Triều đình có rất đầy đủ những bộ, tự, những khoa và những cơ quan trình độ.

Đề bài

Em hãy trình diễn và vẽ sơ đồ tổ chức triển khai bộ máy chính quyền sở tại thời Lê sơ.

Phương pháp giải – Xem chi tiết

dựa vào sgk trang 94 để vấn đáp.

Lời giải chi tiết

* Tổ chức bộ máy chính quyền thời Lê sơ: được hoàn thiện dần và đến thời vua Lê Thánh Tông là hoàn chỉnh nhất.

– Ở TW :
+ Đứng đầu triều đình là vua .
+ Để tập trung chuyên sâu quyền lực tối cao vào vua, vua Lê Thánh Tông bãi bỏ những chức vụ hạng sang nhất như : tướng quốc, đại tổng quản, đại hành khiển. Vua trực tiếp nắm mọi quyền hành, kể cả chức Tổng chỉ huy quân đội .
+ Giúp việc cho vua có những quan đại thần .
+ Ở triều đình có 6 bộ và những cơ quan trình độ. 6 bộ là : Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công, đứng đầu mỗi bộ là Thượng thư ; những cơ quan trình độ gồm Hàn lâm viện, Quốc sử viện, Ngự sử đài .
– Ở địa phương :
+ Thời vua Lê Thái Tổ và vua Lê Nhân Tông, cả nước chia làm 5 đạo. Dưới đạo là phủ, huyện ( châu ), xã .
+ Thời vua Lê Thánh Tông, đổi chia 5 đạo thành 13 đạo thừa tuyên, đứng đầu mỗi đạo là 3 ti đảm nhiệm 3 mặt khác nhau ( đô ti, thừa ti và hiến ti ). Dưới đạo thừa tuyên là phủ, châu, huyện, xã .

* Sơ đồ tổ chức bộ máy chính quyền thời Lê sơ:

Loigiaihay.com

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 7 – Xem ngay

*Giống:

_ Giúp việc cho vua là đại thần, quan văn và quan võ.

_ Bộ máy nhà nước tổ chức theo chế độ quân chủ do vua đứng đầu.

*Khác:

Thời Trần Thời Lý
_ Đất nước chia làm 12 lộ _Đất nước chia làm 24 lộ
_ Thực hiện chế độ Thái thượng hoàng _ Không thực hiện chế độ Thái thượng hoàng
_Đặt thêm 1 số chức quan như Thái y viện, Hà đê sứ, Đồn điền sứ, Khuyến nông sứ,…. _Không có các chức quan như Thái y viện, Hà đê sứ, Đồn điền sứ, Khuyến nông sứ,….

Thời Trần bộ máy nhà nước được tổ chức triển khai theo chính sách

Bộ luật thành văn được biên soạn dưới thời Trần có tên là
Quân đội nhà Trần được phiên chế thành những bộ phận nào ?
Ý nào không phản ánh toàn cảnh xây dựng nhà Trần đầu thế kỉ XIII ?

Lời giải:

– Hệ thống quan lại được tổ chức triển khai có quy củ, không thiếu hơn. Nhà Trần đặt thêm 1 số ít cơ quan như quốc sử viện, thái y viện, tôn nhân phủ và 1 số ít chức quan như Hà đê sứ, Khuyến nông sứ, Đồn điền sứ … đồng thời pháp luật cự thể về chính sách thưởng phạt quan lại- Quyền lực tập trung chuyên sâu ngày càng lớn vào trong tay nhà vua- Các chức quan đại thần văn, võ hầu hết do quý tộc họ Trần nắm giữ

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu hỏi : So sánh bộ máy nhà nước thời Lý và thời Trần
Lời giải :
Sự giống nhau của hai bộ máy nhà nước
– Vua là người đứng đầu quốc gia, nắm giữ mọi quyền hành. Giúp việc cho vua gồm có những quan văn, quan võ .
– Tổ chức nhà nước theo chế độ quân chủ TW tập quyền .
– Các vị trí cấp TW quan trọng đều do người thân cận, cùng dòng máu nắm giữ .
– Tổ chức quản trị bộ máy nhà nước phân loại những cấp giống nhau .
Sự khác nhau của hai bộ máy nhà nước
– Nhà Trần thực hiện chính sách Thái thượng hoàng, cha cùng con quản lý quốc gia. Nhưng nhà Lý chỉ có Vua là người đứng đầu .
– Ở thời Lý, quốc gia chia làm 24 Lộ, còn thời Trần thu hẹp trong 12 Lộ để thuận tiện quản trị .
– Thời Trần có cử thêm 1 số ít quan lại để trông coi việc sản xuất .

Cùng Top lời giải tìm hiểu thêm về bộ máy nhà nước thời Lý và Trần nhé:

1. Bộ máy nhà nước thời Trần

Nhận xét : Tổ chức bộ máy nhà nước rất ngặt nghèo, đơn cử, quyền lực tối cao của vua càng mạnh, dễ tinh chỉnh và điều khiển cấp dưới .
Ở thời Trần, Vua là người nắm giữ mọi quyền hành nhưng trên vua còn có Thái Thượng hoàng – chính sách lưỡng đầu, trọn vẹn thừa nhận sự sống sót của hai Vua, phân loại quyền lực tối cao để quản lý và điều hành quốc gia. Trong thời Trần, toàn bộ những chức vụ quan trọng trong triều cũng đều giao cho vương hầu quý tộc nhà Trần nắm giữ. Bởi vậy nhà Trần nắm khá chắc hàng loạt việc làm chủ chốt trong triều, quyền lực tối cao tập trung chuyên sâu trong tay nhà nước TW ; chế độ quân chủ TW tập quyền được củng cố thêm một bước .
Bộ máy địa phương : Sau khi trải qua hai lần cải cách, bộ máy chính quyền sở tại nhà Trần được chia làm 5 cấp : lộ – phủ – châu – huyện – xã. Thời Trần người tôn thất được phong tước vương hoặc tước quận vương còn phong cho những quan văn võ thì có những thứ bậc như quốc công, thượng hầu, ..
Chế độ tuyển chọnbinh línhcũng được những vua nhà Trần đặc biệt chăm sóc chú ý quan tâm. Các cuộc tuyển chọn dành cho trai tráng trên 18 tuổi được tổ chức triển khai thường niên .
Các đơn vị chức năng hành chính từ cấp lộ đến cấp xã ở thời Trần có điểm khác so với thời Lý :

Thời Lý

Thời Trần

– Chia cả nước làm 24 lộ, phủ, ở miền núi gọi là châu .
– Đứng đầu là những chức tri phủ, tri châu giao cho con cháu nhà vua hoặc những đại thần quản lý .
– Chia cả nước thành 12 lộ
– Đứng đầu lộ là những chức chánh, phó An phủ sứ. Từ châu đến huyện, xã đều có người đứng đầu ( tri phủ, tri châu, tri huyện, xã quan ) .

2. Bộ máy nhà nước thời Lý

Nhận xét : Tổ chức bộ máy nhà nước ngày càng ngặt nghèo, mọi quyền lực tối cao của Vua càng ngày vững mạnh .
Thể chế chính trị của nhà Lý được hoàn thành xong trong những thế kỷ XI – XIII ( từ 1010 – 1225 ) là một chính sách chính trị không thay đổi và thống nhất, trên có vua, dưới vua là mạng lưới hệ thống chính quyền sở tại nhà nước thống nhất từtrung ươngtớiđịa phương. Điều hành mạng lưới hệ thống chính quyền sở tại nhà nước thống nhất của nhà Lý là đội ngũ quan chức phần đông được tuyển chọn bằng nhiều hình thức khác nhau. Quá trình tuyển chọn được quản trị vô cùnggắt gao .

Bộ máy trung ương: Đứng đầu là Vua chuyên chế, quan trong triều đình được chia làm hai ngạch: quan văn và quan võ. Quan văn giữ trọng trách về hành pháp, đứng đầu là Thái Thư, quan võ nắm giữ tề binh, đứng đầu là Tể Tướng.

Bộ máy cấp địa phương : Dưới thời Lý, chính quyền sở tại địa phương gồm có 3 cấp : “ lộ – trại ” ( đứng đầu là Thông phán – Chủ trại ) ; “ phủ – châu ” ( Tri phủ – Tri châu ) và hương, xã, sách. Nhìn chung dưới thời Lý, những cấp cơ sở chưa thực sự được chăm sóc, đốc thúc .
Tổ chức quân đội được đặc biệt quan trọng chăm sóc, những cuộc tuyển chọn được diễn ra hằng năm với chủ trương chủ trương “ ngụ binh ư nông ” nhằm mục đích tìm ra những người trẻ tuổi trai tráng bảo vệ kinh thành .