articlewriting1

Cho vài giọt phenolphtalein vào dung dịch NaOH thì dung dịch chuyển thành

Giải bài tập

Tính chất hóa học của amoniac

Cho vài giọt phenolphtalein vào dung dịch NH3 thì dung dịch chuyển thành, Nhỏ vài giọt phenolphtalein vào dung dịch NH3 được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc vấn đáp thắc mắc tương quan đến đặc thù Amoniac. Hy vọng trải qua nội dung câu hỏi tài liệu giúp bạn đọc vận dụng tốt làm những dạng câu hỏi bài tập .Nội dung chính

  • Tính chất hóa học của amoniac
  • Cho vài giọt phenolphtalein vào dung dịch NH3 thì dung dịch chuyển thành
  • Tính chất hóa học của NH3
  • 1. Amoniac có tính bazơ yếu
  • 2. Amoniac có tính khử mạnh
  • 3. Khả năng tạo phức
  • Câu hỏi vận dụng liên quan
  • Video liên quan

Cho vài giọt phenolphtalein vào dung dịch NH3 thì dung dịch chuyển thành

A. màu xanh .

B. màu cam.

C. màu hồng .D. màu vàng .

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Nhỏ vài giọt dung dịch phenolphtalein vào dung dịch NH3 loãng được dung dịch A, dung dịch có màu hồng .

Đáp án C

Tính chất hóa học của NH3

1. Amoniac có tính bazơ yếu

Amoniac do tính bazơ nên dung dịch amoniac làm cho quỳ tím hóa xanh còn dung dịch phenolphlatein từ màu chuyển thành hồng .Do đó để phát hiện amoniac, người ta dùng quỳ tím ẩm để phân biệt .Nguyên nhân : do cặp e chưa tham gia link ở nguyên tử NBa ( OH ) 2 > NaOH > NH3 > Mg ( OH ) 2 > Al ( OH ) 3

a) Amoniac phản ứng với nước

NH3 + H2O ⇔ NH4 + + OH –

b) Amoniac phản ứng với Axit → Muối Amoni

Thí dụ :NH3 ( khí ) + HCl ( khí ) → NH4Cl ( khói trắng )NH3 + H2SO4 → NH4HSO42NH3 + H2SO4 → ( NH4 ) 2SO4

c) Amoniac tác dụng với dung dịch muối của các kim loại mà hidroxit không tan → bazơ và muối

NH3 + Muối ( dung dịch ) → Bazơ + Muối mớiThí dụ2NH3 + MgCl2 + 2H2 O → Mg ( OH ) 2 + 2NH4 Cl3NH3 + AlCl3 + 3H2 O → Al ( OH ) 3 ↓ + 3NH4 Cl

* Chú ý: Với muối của Cu2+, Ag+ và Zn2+ có kết tủa sau đó kết tủa tan do tạo phức chất tan

Cu ( NH3 ) 4 ( OH ) 2 ; Ag ( NH3 ) 2OH ; Zn ( NH3 ) 4 ( OH ) 2 .

Thí dụ:

ZnSO4 + 2NH3 + 2H2 O → Zn ( OH ) 2 ↓ + ( NH4 ) 2SO4Zn ( OH ) 2 + 4NH3 → [ Zn ( NH3 ) 3 ] ( OH ) 2

2. Amoniac có tính khử mạnh

Nguyên nhân : do N trong NH3 có mức oxi hóa thấp nhất – 3

a) Amoniac tác dụng với O2

4NH3 + 3O2 loading

4NH3 + 5O2 loading

b) Amoniac tác dụng với Cl2

2NH3 + 3C l2 N2 ↑ + 6HC l8NH3 + 3C l2 → N2 ↑ + 6NH4 Cl

c) Amoniac tác dụng với oxit của kim loại

Thí dụ :3C uO + 2NH3 Cu + 3H2 O + N2 ↑

3. Khả năng tạo phức

Dung dịch amoniac có năng lực hòa tan hiđroxit hay muối ít tan của 1 số ít sắt kẽm kim loại, tạo thành những dung dịch phức chất .Ví dụ :* Với Cu ( OH ) 2 :Cu ( OH ) 2 + 4NH3 → [ Cu ( NH3 ) 4 ] ( OH ) 2 ( màu xanh thẫm )* Với AgCl :AgCl + 2NH3 → [ Ag ( NH3 ) 2 ] ClSự tạo thành những ion phức là do sự tích hợp những phân tử NH3 bằng những electron chưa sử dụng của nguyên tử nitơ với ion sắt kẽm kim loại .

Câu hỏi vận dụng liên quan

Câu 1:Tìm phát biểu đúng

A. NH3 là chất Oxi hóa mạnhB. NH3 có tính khử mạnh, tính Oxi hóa yếu

C. NH3 là chất khử mạnh

D. NH3 có tính Oxi hóa mạnh, tính khử yếu

Xem đáp án

Đáp án C

Câu 2: Tìm phát biểu chưa đúng

A. Các muối amoni đều dễ tan trong nướcB. Các muối amoni khi tan đều điện li trọn vẹn thành ionC. Các muối amoni khi đun nóng đều bị phân hủy thành amoniac và AxitD. Có thể dùng muối amoni để đều chế NH3 trong phòng thí nghiệm

Xem đáp án

Đáp án C

Câu 3:Khí nào có tính gây cười?

A. N2O5B. NOC. N2OD. NO2Xem đáp ánĐáp án C

Câu 4. Chỉ dùng dung dịch NH3 có thể nhận biết được dãy chất nào sau đây?

A. AlCl3, MgCl2, NaClB. ZnCl2, MgCl2, KClC. HCl, H2SO4, Na2SO4D. CuCl2, Ba ( NO3 ) 2, ( NH4 ) 2SO4

Xem đáp án

Đáp án B…………………………………Trên đây VnDoc. com vừa ra mắt tới những bạn bài viết Cho vài giọt phenolphtalein vào dung dịch NH3 thì dung dịch chuyển thành, mong rằng qua bài viết này những bạn hoàn toàn có thể học tập tốt hơn môn Hóa học lớp 11. Mời những bạn cùng tìm hiểu thêm thêm kỹ năng và kiến thức những môn Toán 11, Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 …Để tiện trao đổi, san sẻ kinh nghiệm tay nghề giảng dạy và học tập môn học trung học phổ thông, VnDoc mời những bạn truy vấn nhóm riêng dành cho lớp 11 sau : Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để hoàn toàn có thể update được những tài liệu mới nhất .
cho dd phenoltalein vào NaOH, sau đó cho dd HCl vào. nêu hiện tượng kỳ lạ

5. (VD) Trộn 200 ml dung dịch H2SO4 0,5M với 150ml dung dịch NaOH xM. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn nhỏ vào vài giọt phenolphtalein thấy dung dịch chuyển sang màu hồng. Thêm từ từ H2SO4 0,5M vào cho đến khi dung dịch mất màu thì đã sử dụng 50ml dung dịch axit. Tìm x.

7. (VD) Hoà tan hoàn toàn 16,25 gam một kim loại hoá trị II bằng dung dịch HCl 18,25% thu được 5,6 lít khí H2 (đktc).

a ) Xác định sắt kẽm kim loại .b ) Tính khối lượng dung dịch HCl đã dùng .c ) Tính nồng độ Xác Suất của dung dịch muối sau phản ứng .

8. (VD) Hoà tan 10 (g) CaCO3 vào 114,1 gam dung dịch HCl 8%.

a ) Viết PTHH xảy ra .b ) Tính nồng độ Phần Trăm những chất trong dung dịch sau phản ứng .

9. (VD) Từ 80 tấn quặng pirit chứa 40% lưu huỳnh, người ta sản xuất được 73,5 tấn axit sunfuric.

a ) Viết những PTHH để sản xuất axit sunfuric từ lưu huỳnh .b ) Tính hiệu suất của quy trình sản xuất .c ) Tính khối lượng dung dịch axit sunfuric 50 % thu được từ 73,5 tấn H2SO4 được sản xuất ở trên .

10. (VD) Hoà tan 2,5 gam một mẩu quặng Dolomit với thành phần chính là CaCO3 và MgCO3, còn lại là các tạp chất trơ. Hoà tan hoàn toàn mẩu quặng trên trong dung dịch HCl dư thu được 0,448 lít khí (đktc) và dung dịch chứa 2,14 gam muối. Xác định thành phần phần trăm các muối cacbonat trong mẩu quặng.

11. (VDC) Để hoà tan vừa đủ 4,75 gam hỗn hợp Zn và Fe cần sử dụng V (lít) dung dịch hỗn hợp HCl 0,5M và H2SO4 0,75M, thu được 1,792 lít khí (đktc).

a ) Xác định Phần Trăm về khối lượng những sắt kẽm kim loại trong hỗn hợp .b ) Tìm V. Cho vài giọt dung dịch phenolphtalein và 50 ml dung dịch NaOH aM, thấy dung dịch có màu hồng. Nhỏ từ từ dung dịch HCl 0,1 M vào dung dịch trên, đến khi mất màu hồng thì cần 25 ml dung dịch HCl đó. Giá trị của a là

A. 0,02

B. 0,10

C. 0,20.

D. 0,05

Cho vài giọt dung dịch phenolphtalein và 50 ml dung dịch NaOH aM, thấy dung dịch có màu hồng. Nhỏ từ từ dung dịch HCl 0,1 M vào dung dịch trên, đến khi mất màu hồng thì cần 25 ml dung dịch HCl đó. Giá trị của a là

A. 0,02

B. 0,10

C. 0,20

D. 0,05

( a ) Nhỏ từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch K2Cr2O7 thì dung dịch từ màu da cam chuyển sang màu vàng. ( c ) Cho crom ( VI ) oxit vào nước thu được dung dịch chứa hai axit. Số phát biểu đúng là

A. 4  

B. 1   

C. 3   

D. 2

( a ) Nhỏ từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch K2Cr2O7 thì dung dịch từ màu da cam chuyển sang màu vàng. ( c ) Cho crom ( VI ) oxit vào nước thu được dung dịch chứa hai axit. Số phát biểu đúng là

A. 4.

B. 1.

C. 3.

D. 2.

( 1 ) Thêm lượng dư NaOH vào dung dịch K 2 Cr 2 O 7 thì dung dịch chuyển từ màu da cam sang màu vàng .( 3 ) Thêm từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch CrCl3 thấy Open kết tủa vàng nâu tan lại trong NaOH ( dư ). ( 1 ) Thêm ( dư ) NaOH vào dung dịch K2Cr2O7 thì dung dịch chuyển từ màu da cam sang màu vàng. ( 3 ) Thêm từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch CrCl3 thấy Open kết tủa vàng nâu tan lại trong NaOH. ( 1 ) Thêm ( dư ) NaOH vào dung dịch K2Cr2O7 thì dung dịch chuyển từ màu da cam sang màu vàng( 3 ) Thêm từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch CrCl3 thấy Open kết tủa vàng nâu tan lại trong NaOH ( dư ) .

Số ý đúng:

A. 1A. 1A. 1

B. 2

C. 3

D. 4