articlewriting1

Nitơ thể hiện tính oxi hóa khi phản ứng

Giải bài tập

Chương Nitơ – Photpho cung cấp kiến thức quan trọng trong học kì 1. Để giải quyết được các bài tập chương này, trước tiên bạn cần viết được phương trình. Chuyên đề Các phương trình hóa học lớp 11 chương Nitơ – Photpho do Kiến Guru soạn gồm đầy đủ các phương trình về nitơ, photpho và hợp chất của chúng. Bạn cùng Kiến tham khảo nhé!  

I. Các phương trình hóa học lớp 11: Nitơ

loading
=> Nitơ thể hiện tính oxi hóa khi phản ứng với H2 và sắt kẽm kim loại. Chỉ có phản ứng với Li mới xảy ra ở điều kiện kèm theo thường.

=> Nitơ thể hiện tính khử khi phản ứng với Oxi.

Nitơ vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa .
loading
Sử dụng muối nitrit để điều chế khí N2 trong phòng thí nghiệm.

II. Các phương trình hóa học lớp 11: Amoniac và muối amoni

1. Amoniac:

Amoniac có tính bazơ yếu, tác dụng với axit sinh ra muối amoni, tác dụng với dung dịch muối sinh ra hidroxit tương ứng :
loading
Đối với Cu và Ag, NH3 tạo phức được với 2 sắt kẽm kim loại này, tạo dung dịch tan .
Ngoài tính bazơ yếu, NH3 còn có tính khử ( do số oxi hóa – 3 của N ) khi tác dụng với những chất oxi hóa như O2, Cl2, … Khi tác dụng với sắt kẽm kim loại mạnh :

2. Muối amoni:

Muối amoni khi phản ứng với dung dịch kiềm đun nóng sẽ sinh ra khí amoniac và dùng để điều chế amoniac trong phòng thí nghiệm : Muối amoni đều dễ bị phân hủy bởi nhiệt, tùy vào gốc axit tạo thành mà mẫu sản phẩm sinh ra sẽ khác nhau :

III. Các phương trình hóa học lớp 11: Axit nitric và muối nitrat

1. Axit nitric

Axit nitric là một axit mạnh, có rất đầy đủ đặc thù của một axit : làm quỳ tím hóa đỏ, tác dụng với bazơ, oxit bazơ, muối ( so với những hợp chất mà những nguyên tố đã ở mức oxi hóa cao nhất ) : Ngoài ra, HNO3 còn có tính oxi hóa mạnh ( do nguyên tố N + 5 ), đưa những chất lên mức oxi hóa cao nhất của nó .
Sản phẩm khử của HNO3 không phải H2 mà là những mẫu sản phẩm khử khác của Nitơ như : NO2 ( nếu là HNO3 đặc ), NO, N2O, N2, NH4NO3 ( nếu là HNO3 loãng ) : Các sắt kẽm kim loại khí phản ứng với HNO3 đặc sản phẩm khử sinh ra là NO2 ( khí màu nâu đỏ ), còn HNO3 loãng sinh ra nhiều loại sản phẩm khử khác .
Đối với những sắt kẽm kim loại trung bình, yếu như Fe, Cu, Ag mẫu sản phẩm khử là NO ( khí không màu, hóa nâu trong không khí ) .
Đối với những sắt kẽm kim loại mạnh như Al, Mg, Zn ngoài NO còn có những loại sản phẩm khử khác N2O, N2, NH4NO3 .
Đối với những chất chưa đạt mức oxi hóa cao nhất như FeO, Fe ( NO3 ) 2 sẽ có phản ứng oxi hóa – khử với HNO3 :
loading
NaNO3 và H2SO4 có vai trò như HNO3 .
Ngoài tác dụng với sắt kẽm kim loại, HNO3 còn tác dụng được với những phi kim ( P., C, S, … ) và những hợp chất khác .
loadingHỗn hợp HNO3 và HCl với tỉ lệ 1 : 3 ( nước cường toan ) sẽ hòa tan được những sắt kẽm kim loại quý như Pt, Au .
Trong phòng thí nghiệm HNO3 được điều chế từ NaNO3 rắn và dung dịch H2SO4 đặc :
loading
Trong công nghiệp :

2. Muối nitrat:

Tất cả muối nitrat đều tan, có xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch với những muối khác : Ngoài ra, những muối nitrat đều có xảy ra phản ứng nhiệt phân. Sản phẩm của phản ứng còn tùy vào gốc sắt kẽm kim loại tạo thành .
+ Kim loại trước Mg : mẫu sản phẩm là muối nitrit và khí O2 :
+ Kim loại từ Mg → Cu : loại sản phẩm sinh ra oxit tương ứng, khí NO2 và O2. + Kim loại sau Cu : mẫu sản phẩm là sắt kẽm kim loại, khí NO2 và O2.

IV. Các phương trình hóa học lớp 11: Photpho

Photpho vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa. Photpho có tính oxi hóa khi tác dụng với những sắt kẽm kim loại hoạt động giải trí như Ca, Mg, …, có tính khử khi tác dụng với những phi kim hoạt động giải trí như oxi, lưu huỳnh, clo, .. và những chất oxi hóa mạnh khác.

V. Các phương trình hóa học lớp 11: Axit photphoric và muối photphat

1. Axit photphoric

Axit photphoric ( H3PO4 ) là axit trung bình, có rất đầy đủ đặc thù của một axit. Axit photphoric là axit ba nấc nên khi phản ứng với dung dịch bazơ, tùy tỉ lệ sẽ sinh ra ba loại muối .
loading
Trong phòng thí nghiệm Axit photphoric được điều chế bằng cách cho P. tác dụng với HNO3 đặc :
loadingTrong công nghiệp, Axit photphoric được điều chế từ quặng apatit hoặc quặng photphoric :
loading

2. Muối photphat và nhận biết ion photphat:

Ag3PO4 là kết tủa có màu vàng. Phản ứng này dùng để nhận ra ion photphat.

VI. Các phương trình hóa học lớp 11: Phân bón hóa học

1. Phân đạm

2. Phân lân

Kiến Guru vừa giới thiệu đến các bạn Chuyên đề các phương trình hóa học lớp 11 chương Nitơ – Photpho để các bạn tham khảo. Bài có đầy đủ các phương trình về nitơ, photpho và hợp chất của chúng giúp các bạn hiểu rõ hơn bài học và ôn tập tốt trong bài kiểm tra và kì thi sắp tới. Chúc các bạn đạt điểm cao nhé! 

Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tố nitơ làNhóm nitơ gồm những nguyên tố nào ?Các nguyên tố thuộc nhóm nitơ đều thuộc những nguyên tố họThứ tự tăng dần tính oxi hóa của những đơn chất O2, F2, N2 làỞ điều kiện kèm theo thường, nitơ khá trơ về mặt hóa học là doNitơ thể hiện tính khử khi phản ứng vớiNhận xét nào đúng về tính oxi hóa khử của N2 ?Nitơ phản ứng với chất nào sau đây ở điều kiện kèm theo thường ?Trong công nghiệp thì Nitơ được điều chế bằng chiêu thức :Điều chế khí N2 trong phòng thí nghiệm bằng phương trình sau :Điểm giống nhau giữa N2 và CO2 làCặp công thức của liti nitrua và nhôm nitrua là

Mệnh đề nào dưới đây không đúng?

Mệnh đề nào dưới đây là không đúng ?

Mệnh đề nào dưới đây đúng ?Trong những hợp chất, nitơ có cộng hóa trị tối đa làTrong những hợp chất, nitơ hoàn toàn có thể có những số oxi hóa làỞ điều kiện kèm theo thường, nitơ phản ứng được vớiTrong phòng thí nghiệm, người ta thu khí nitơ bằng chiêu thức dời nước vìNitơ có nhiều trong khoáng vật diêm tiêu, diêm tiêu có thành phần chính làCấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử những nguyên tố nhóm Nitơ là

Cây không sử dụng được nitơ phân tử N2 trong không khí vì:

Câu hỏi : Tính chất hóa học của nitơ
Lời giải :
– Nitơ có những số oxi hoá : – 3, 0, + 1, + 2, + 3, + 4, + 5 .
– N2có số oxi hoá 0 nên vừa thể hiện tính oxi hoá và tính khử .
– Nitơ có EN N = 946 kJ / mol, ở nhiệt độ thường nitơ khá trơ về mặt hóa học nhưng ở nhiệt độ cao hoạt động giải trí hơn .
– Nitơ thể hiện tính oxi hóa và tính khử, tính oxi hóa đặc trưng hơn .

1. Tính oxi hoá:Phân tử nitơ có liên kết ba rất bền, nên nitơ khá trơ về mặt hóa học ở nhiệt độ thường.

a. Tác dụng với hidro
– Ở nhiệt độ cao, áp suất cao và có xúc tác. Nitơ phản ứng với hidro tạo amoniac .
b. Tác dụng với sắt kẽm kim loại
– Nhiệt độ thường, nitơ tác dụng với liti tạo thành liti nitrua :
6L i + N2 → 2L i3N .
– Ở nhiệt độ cao, nitơ tác dụng với Mg, tạo thành magie nitrua :
3M g + N2 → Mg3N2
– Có 1 điểm cần quan tâm là những nitrua rất dễ bị thủy phân tạo ra NH3. Nitơ chỉ thể hiện tính oxi hóa với những nguyên tố có độ âm điện nhỏ hơn .

2. Tính khử

– Khí nito thể hiện tính khử khi tích hợp cùng những nguyên tố có độ âm điện lớn hơn .
– Ở nhiệt độ khoảng chừng 3000 ºC, Nitơ tác dụng với oxitạo nitơ monoxit
– Ở điều kiện kèm theo thường, nitơ monoxit lại tác dụng với oxi có trong không khí, tạo thành nitơ đioxit đặc trưng với màu nâu đỏ .
– Một số oxit khác của nitơ gồm có N2O, N2O3, N2O5, nhưng không được điều chế trực tiếp từ oxi và nitơ .

Cùng Top lời giải tìm hiểu thêm về nitơ nhé!

I. Cấu tạo phân tử

– Nhóm VA có thông số kỹ thuật electron ngoài cùng là : ns2np3 .
– Nên vừa thể hiện được tính oxh và tính khử .
– Cấu hình electron của N2 : 1 s22s22p3 .
– CTCT : N ≡ N .
– CTPT : N2 .
– Số oxh của N2 : – 3, 0, + 1, + 2, + 3, + 4, + 5 .

II. Trạng thái tự nhiên

Trong tự nhiên, nito sống sót ở dạng tự do và dạng hợp chất .
– Ở dạng tự do, nito chiếm 80 % thể tích không khí .
– Ở dạng hợp chất, nito có nhiều trong khoáng vật NaNO3có tên là diêm tiêu natri .
Ngoài ra nito có trong thành phần của protein, axit ucleic, … và nhiều hợp chất hữu khác .

III. Tính chất vật lý

– Tính chất vật lý của nitođầu tiên là chất khí không màu, không mùi, không vị, nhẹ hơn không khí với d = 28/29 ). Nó bị hóa lỏng ở – 196 ºC .
– Nitơ lỏnghay được gọi là được gọi bằng LN2, là cụm từ Open thoáng rộng ngày này, đặc biệt quan trọng trong nghành y tế, dữ gìn và bảo vệ thực phẩm. Nó sống sót trong một trạng thái lỏng ở nhiệt độ rất thấp, được tạo ra bằng cách chưng cất phân đoạn không khí lỏng. Một chất lỏng trong suốt, không màu, hằng số điện môi 1.4 .
– Vậy khí nitocó tan trong nước không, nó ít tan trong nước, hoá rắn ở nhiệt độ rất thấp .
– Nhiều người cũng thắc mắckhí nito có cháy không. Câu vấn đáp là không, khí N2 không duy trì sự cháy và sự hô hấp, nên không gây ô nhiễm .

IV. Ứng dụng và điều chế

1. Ứng dụng

Ứng dụng trong dữ gìn và bảo vệ thực phẩm
– Bởi đặc tính trơ về mặt phản ứng, nên ngăn ngừa được ảnh hưởng tác động oxy hóa rất tốt. Vì vậy khí này có được ứng dụng trong việc dữ gìn và bảo vệ thực phẩm .
– Sử dụng để đóng gói hay dạng rời thực phẩm. Bằng cách làm chậm sự ô thiu và những dạng tổn thất khác gây ra bởi sự oxy hóa .
Ứng dụngcủaKhí N2 trong chùi rửa làm sạch
– Ngoài ra loại khí này còn được dùng trong việc chạy nghiên cứu và phân tích mẫu. Áp dụng trong việc hàn đường ống, cũng như chế tác những loại sắt kẽm kim loại. Nâng cao được độ bền vững chắc như đinh hơn. Cách làm sạch đường ống này bảo vệ bảo đảm an toàn. Không làm hư hại tới những loại sản phẩm đang triển khai để chế tác. Nên rất được yêu thích từ người sử dụng .
Ứng dụng trong việc luyện kim và chế tác sắt kẽm kim loại
– Đối với những ngành luyện kim hay sản xuất những linh phụ kiện điện tử, sản xuất thép không gỉ. Thường cần tới sự xuất hiện củakhí nitođể hỗ trợ sản xuất. Tùy thuộc vào đặc trưng của công ty và nhu yếu sử dụng. Sẽ có lưu lượng và mức độ sử dụng lượng không khí này khác nhau .
Ứng dụng của Khí N2 Sử dụng trong việc bơm lốp xe hơi và máy bay
– Với việc chiếm hữu được đặc tính trơ và thiếu những đặc thù ẩm, đặc biệt quan trọng oxy hóa cực thấp. Vì vậy mà nitơ được sử dụng rất nhiều trong việc bơm lốp xe hơi hoặc máy bay .
Khí N2Làm sạch để luân chuyển thực phẩm và những mẫu chế phẩm sinh học
– Khí nitocũng được sử dụng trong việc làm lạnh nhằm mục đích phục vụ việc luân chuyển thực phẩm. Một số đặc tính giúp làm lạnh bảo đảm an toàn mà không gây hại cho thực phẩm. Giúp ích cho việc bảo vệ những bộ phận thân thể. Cũng như bảo vệ cho những tế bào tinh trùng và trứng được dữ gìn và bảo vệ. Ứng dụng trong việc bảo vệ những mẫu và chế phẩm sinh học khung hình người bảo đảm an toàn .
Ứng dụng của Khí N2 trong trong ngành giáo dục
– Nito là thành phần trong rất nhiều hợp chất. Vì vậykhí nitocũng được sử dụng trong bộ môn hóa học. Đảm bảo vận dụng điều tra và nghiên cứu. Cũng như giáo dục cho những học viên biết đặc tính của 1 số ít hợp chất .
– Ngoài ra khí này cũng có rất nhiều ứng dụng khác nhau trong đời sống. Đây được coi là một loại khí quan trọng với khung hình sống .

V. Điều chế.

a. Trong công nghiệp

-Chưng cất phân đoạn không khí lỏng, thu nitơ ở -196ºC, vận chuyển trong các bình thép, nén dưới áp suất 150 at.

b. Trong phòng thí nghiệm

– Đun dung dịch bão hòa muối amoni nitrit ( Hỗn hợp NaNO2và NH4Cl ) :