articlewriting1

Hidroxit Lưỡng Tính,Viết Phương Trình Điện Li Al Oh 3, Al(Oh)3

Sức Khỏe & Làm Đẹp

Bài giảng tìm hiểu về Định nghĩa axit, bazơ, hiđroxit lưỡng tính theo thuyết của A-rê-ni-uyt. Thế nào là Axit một nấc, axit nhiều nấc. Từ việc phân tích một số ví dụ về axit bazơ cụ thể, rút ra định nghĩa. Rèn luyện cho học sinh kĩ năng: Nhận biết được một chất cụ thể là axit, bazơ, hiđroxit lưỡng tính theo định nghĩa. Viết được phương trình điện li của các axit, bazơ, hiđroxit lưỡng tính, muối cụ thể. Tính nồng độ mol trong dung dịch chất điện li mạnh.

Bạn đang xem: Phương trình điện li al oh 3

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Axit

1.2.Bazơ

1.3. Hidroxit lưỡng tính1.4. Muối

2. Bài tập minh hoạ

3. Luyện tập Bài 2 Hóa học 11

3.1. Trắc nghiệm3.2. Bài tập SGK và Nâng caoChương 1 Bài 2

4. Hỏi đáp vềBài 2: Axit, bazơ và muối

*
1.1.1. Định nghĩaTheo thuyết Areniut axit là chất khi tan trong nước phân li ra cation H+.Ví dụ:1.1.1. Định nghĩaTheo thuyết Areniut axit là chất khi tan trong nước phân li ra cation H + .HCl → H + + Cl -HNO3 → H + + NO3 -H2SO4 → H + + HSO4 -CH3COOH \ ( \ rightleftarrows \ ) H + + CH3COO -1.1.2. Axit nhiều nấcNhững axit phân li nhiều nấc ra nhiều cation H+ gọi là axit nhiều nấc, những axit chỉ phân li một nấc gọi là axit một nấc.Ví dụ:1.1.2. Axit nhiều nấcNhững axit phân li nhiều nấc ra nhiều cation H + gọi là axit nhiều nấc, những axit chỉ phân li một nấc gọi là axit một nấc .H3PO4 \ ( \ rightleftarrows \ ) H + + H2PO4 -H2PO4 – \ ( \ rightleftarrows \ ) H + + HPO42 -HPO4 – \ ( \ rightleftarrows \ ) H + + PO43 –
Theo thuyết Areniut bazơ là chất khi tan trong nước phân li ra anion OH-.Theo thuyết Areniut bazơ là chất khi tan trong nước phân li ra anion OH – .

Ví dụ:

NaOH → Na + + OH -KOH → K + + OH -Ca ( OH ) 2 → Ca2 + + 2OH –
Hiđroxit lưỡng tính là hiđroxit khi tan trong nước vừa có thể phân li như axit vừa có thể phân li như bazơ.Ví dụ:Hiđroxit lưỡng tính là hiđroxit khi tan trong nước vừa hoàn toàn có thể phân li như axit vừa hoàn toàn có thể phân li như bazơ. Ví dụ :Zn ( OH ) 2 \ ( \ rightleftarrows \ ) Zn2 + + 2OH -Zn ( OH ) 2 \ ( \ rightleftarrows \ ) ZnO22 – + 2H +Tất cả các hiđroxit lưỡng tính đều là chất ít tan trong nước và điện li yếu.
1.4.1. Định nghĩaTất cả những hiđroxit lưỡng tính đều là chất ít tan trong nước và điện li yếu. 1.4.1. Định nghĩa

Khái niệm

Muối là hợp chất khi tan trong nước phân li ra cation kim loại (hoặc cation NH4+) và anion gốc axit.Ví dụ:Muối là hợp chất khi tan trong nước phân li ra cation sắt kẽm kim loại ( hoặc cation NH4 + ) và anion gốc axit .NaCl → Na + + Cl -KNO3 → K + + NO3 -NaHSO4 → Na + + HSO4 -KMnO4 → Na + + MnO4 -Muối mà anion gốc axit không còn hiđro có năng lực phân li ra ion H + ( hiđrocó tính axit ) được gọi là muối trung hòa .

Ví dụ:NaCl, KNO3, KMnO4…

Muối mà anion gốc axit của muối vẫn còn hiđro có khả năng phân li ra ion H+ thì muối đó được gọi là muối axit.Ví dụ: NaHCO3, Na2HPO4, KHSO4…Muối mà anion gốc axit của muối vẫn còn hiđro có năng lực phân li ra ion H + thì muối đó được gọi là muối axit. NaHCO3, Na2HPO4, KHSO4 …

Cách gọi tên các muối

Gọi tên sắt kẽm kim loại trước, gốc axit sau .

Đối với muối của các axit không có oxi, tên gốc axit được gọi là ua.

Ví dụ : KCN : kali xiannua ; FeCl2 : sắt ( II ) cloruaĐối với hợp chất của những phi kim :Ví dụ : PCl3 : photpho triclorua ; PCl5 : photpho pentaclorua ; NF3 : nitơ triflorua …Đối với muối của các oxit chứa oxi:Đối với muối của những oxit chứa oxi :

Tên gốc axit tận cùng bằng ơ được đổi thành it. Ví dụ:NaNO2 : natri nitrit

Tên gốc axit tận cùng bằng ic được đổi thành at. Ví dụ:NaNO3: natri nitrat

Đối với muối axit : Gọi tên sắt kẽm kim loại trước + “ hiđro ” ( tùy theo số nguyên tử hiđro ) + tên gốc axit .Ví dụ : NaHSO4 : natri hiđrosunfat ; KH2PO4 : kali đihiđrophotpat1.4.2.Sự điện li của muối trong nướcHầu hết các muối khi tan trong nước đều phân li hoàn toàn trừ một số muối như HgCl2, Hg(CN)2…1.4.2. Sự điện li của muối trong nướcHầu hết những muối khi tan trong nước đều phân li trọn vẹn trừ 1 số ít muối như HgCl2, Hg ( CN ) 2 …

Sự điện li của muối trung hoà.

Xem thêm: Tuyển Tập Các Kiểu Áo Sơ Mi Đẹp Hợp Với Người Béo Lùn, Điểm Danh 5 Kiểu Áo Sơ Mi Đẹp Cho Nam Mập Thấp

KNO3 → K + + NO3 -K3PO4 → 3K + + PO43 -Na2CO3 → Na + + CO32 -( NH4 ) 2SO4 → 2NH4 + + SO42 -Sự điện li của muối axit .NaHCO3 → Na + + HCO3 -HCO3 – \ ( \ rightleftarrows \ ) H + + CO32 -NaHS → Na + + HS -HS – \ ( \ rightleftarrows \ ) H + + S2 –
Bài 1:Viết phương trình điện li của những hidroxit lưỡng tính sau theo 2 kiểu axit, bazơ : Al ( OH ) 3, Cr ( OH ) 3, Pb ( OH ) 2, Sn ( OH ) 2Hướng dẫn:Pb ( OH ) 2 \ ( \ rightleftarrows \ ) Pb2 + + 2OH -Pb ( OH ) 2 \ ( \ rightleftarrows \ ) PbO22 – + 2H +Sn ( OH ) 2 \ ( \ rightleftarrows \ ) Sn2 + + 2OH -Sn ( OH ) 2 \ ( \ rightleftarrows \ ) SnO22 – + 2H +Al ( OH ) 3 \ ( \ rightleftarrows \ ) Al3 + + 3OH -Al ( OH ) 3 \ ( \ rightleftarrows \ ) AlO2 – + H + + H2OBài 2:Tính nồng độ mol những ion trong dung dịch sau :a. 100 ml dung dịch chứa 4,26 gam Al ( NO3 ) ­ 3b. 0,2 lít dung dịch có chứa 11,7 gam NaClHướng dẫn:a. nAl ( NO ) 3 = 0,02 ( mol )Al ( NO3 ) 3 → Al3 + + 3NO3 -0,02 0,02 0,06 ( mol )= 0,02 / 0,1 = 0,2 ( M ) ; = 0,06 / 0,1 = 0,6 ( M )b. nNaCl = 0,2 ( mol )NaCl → Na + + Cl –

0,2→ 0,2→ 0,2 (mol)

= 0,2 / 0,2 = 1 ( M ) ; = 0,2 / 0,2 = 1 ( M )Bài 3:Thêm nước vào 10 ml axit axetic băng ( axit 100 %, D = 1,05 g / cm3 ) đến thể tích 1,75 lít ở 250C thu được dung dịch X có pH = 2,9. Độ điện li của axit axetic là ?Hướng dẫn:Ta có \ ( \ alpha = \ frac { C } { C_0 } \ ). Với C là nồng độ chất hoà tan phân li ra ion, C0là nồng độ mol của chất hoà tan vậy. \ ( m_ { axit } = D \ times V \ ) và \ ( n = \ frac { m } { M } \ Rightarrow n = 0,175 \ ) mol suy ra \ ( C_0 = \ frac { 0,175 } { 1,75 } = 0.1 \ ) Ta có \ ( pH = 2,9 \ ) vậy \ ( = 10 ^ { ( – 2,9 ) } = C \ ) Vậy \ ( \ alpha = \ frac { 10 ^ { ( – 2,9 ) } } { 0,1 } = 0,0126 = 1,26 \ % \ )