articlewriting1

Quốc gia nào sau đây không thuộc nhóm NICs

Giải bài tập
Câu 1. Hiện nay, trên quốc tế cóA. 200 quốc gia và vùng chủ quyền lãnh thổ

B. dưới 200 quốc gia và vùng lãnh thổ

C. gần 200 quốc gia và vùng chủ quyền lãnh thổD. trên 200 quốc gia và vùng chủ quyền lãnh thổCâu 2. Thế giới có trên 200 quốc gia và vùng chủ quyền lãnh thổ khác nhau vềA. quy mô dân số, đặc thù địa hình, đất đai, khí hậu, thực động vật hoang dãB. đặc thù dân tộc bản địa, ngôn từ, những ngành sản xuất và dịch vụC. chính sách chính trị, lối sống, phong tục tập quán, những ngành kinh tế tài chínhD. đặc thù tự nhiên, dân cư, xã hội, trình độ tăng trưởng kinh tế tài chínhCâu 13. Các nước và vùng chủ quyền lãnh thổ công nghiệp mới ( NICs ) có đặc thù làA. trình độ sản xuất và công nghệ tiên tiến rất cao, có tiềm lực lớn về kinh tế tài chính, góp vốn đầu tư quốc tế nhiềuB. đều có tiềm lực lớn về kinh tế tài chính, khoa học – kĩ thuật, nguồn vốn, cơ sở vật chất kĩ thuật, kiến trúcC. GDP / người cao, góp vốn đầu tư quốc tế nhiều, chỉ số tăng trưởng con người ở mức caoD. đã trải qưa quy trình công nghiệp hoá và đạt được trình độ tăng trưởng nhất định về công nghiệp

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 D Câu 19 A
Câu 2 A Câu 20 A
Câu 3 A Câu 21 D
Câu 4 C Câu 22 C
Câu 5 A Câu 23 D
Câu 6 C Câu 24 C
Câu 7 A Câu 25 C
Câu 8 B Câu 26 B
Câu 9 C Câu 27 A
Câu 10 D Câu 28 C
Câu 11 D Câu 29 B
Câu 12 B Câu 30 D
Câu 13 D Câu 31 C
Câu 14 A Câu 32 D
Câu 15 B Câu 33 C
Câu 16 D Câu 34 D
Câu 17 C Câu 35 B
Câu 18 D

Chu Huyền (Tổng hợp)

Quốc gia nào sau đây không được coi là nước công nghiệp mới ?
A. B. C. D. Những quốc gia nào sau đây thuộc những nước công nghiệp mới ( NIC ­ s ) ?
A.Nước Ta, Trung Quốc, Ấn Độ. B.Xin-ga-po, Ca-na-đa, Đài Loan. C.Nước Hàn, Cô-lôm-bi-a, Thụy Điển.

D.Nước Hàn, Bra-xin, Ác-hen-ti-na. loading( Địa lý – Lớp 5 ) loading2 vấn đápVì Sao sông ngòi nước chảy theo 2 hướng chính ( Địa lý – Lớp 8 )4 vấn đápVì sao đồng bằng duyên hải Miền Trung nhỏ hẹp ( Địa lý – Lớp 4 )3 vấn đápHãy ghi chữ Đ vào ô trống trước câu đúng ( Địa lý – Lớp 5 )3 vấn đápChâu đại dương có diện tích quy hoạnh là bao nhiêu ( Địa lý – Lớp 5 )3 vấn đáp

Đáp án D.

Nước công nghiệp mới ( Newly Industrialized Country – NIC ) là những quốc gia đã cơ bản triển khai xong quy trình công nghiệp hóa, trên quốc tế lúc bấy giờ, nhóm này đứng trên những nước đang tăng trưởng nhưng xếp sau những nước tăng trưởng. Các nước công nghiệp mới ( NICs ) là Nước Hàn, Bra-xin, Ác-hen-ti-na.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Đáp án D

Braxin ; Ác-hen-ti-na → Châu Mỹ ; Nước Ta là nước đang tăng trưởng

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Trình bày xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp ở Hoa Kì và giải thích nguyên nhân

Xem đáp án » 04/07/2020 634