Hinh 24.3 Cu cai tu boi

Hướng dẫn Trả lời câu hỏi 1 2 3 Bài 24 trang 71 sgk Sinh học 9

Giải bài tập
Hướng dẫn Trả lời câu hỏi Bài 24. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể ( tiếp theo ), sách giáo khoa sinh học lớp 9. Nội dung bài Hướng dẫn Trả lời câu hỏi 1 2 3 Bài 24 trang 71 sgk Sinh học 9 gồm có rất đầy đủ triết lý, những khái niệm, giải pháp giải, công thức, chuyên đề sinh học, … có trong SGK để giúp những em học tốt môn sinh học lớp 9 .

Lý thuyết

III – Thể đa bội

Thể đa bội là khung hình mà trong tế bào sinh dưỡng có số NST là bội số của n ( nhiều hơn 2 n ). Sự tăng gấp bội số lượng NST, ADN trong tế bào đã dần đến tăng mức độ trao đổi chất, làm tăng size tế bào, cơ quan và tăng sức chống chịu của thể đa bội so với những điều kiện kèm theo không thuận tiện của môi trường tự nhiên .
– Sự đối sánh tương quan giữa mức bội thể ( số n ) và kích cỡ của cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản ờ những cây :

+ Tế bào cây rêu có bộ NST đơn bội (n), sự tăng số lượng NST lên 2, 3 và 4 lần đã làm tăng kích thước tế bào rõ rệt.

+ Thân và lá cây cà độc dược có kích cỡ tăng dần theo bộ NST 3 n, 6 n, 9 n và 12 n .
+ Củ cải tứ bội ( 4 n ) có kích cỡ to hơn củ cải lưỡng bội ( 2 n ) .
+ Hạt phấn ở cây lan dạ hương có size tăng dần theo bộ NST n, 2 n, 3 n .
+ Quả của giống táo 4 n lớn hơn quả của giống táo 2 n .
+ Hạt của cây kiều mạch 2 n lớn hơn hạt của cây kiều mạch 4 n .

Hinh 24.1 The da boi
Hinh 24.3 Cu cai tu boi
Hinh 24.4 Qua tao tu boi

IV – Sự hình thành thể đa bội

Dưới ảnh hưởng tác động của những tác nhân vật lí ( tia phóng xạ, thay đối nhiệt độ bất ngờ đột ngột … )
Dưới ảnh hưởng tác động của những tác nhân vật lí ( tia phóng xạ, thay đối nhiệt độ bất ngờ đột ngột … ) hoặc tác nhân hoá học ( cônsixin … ) vào tế bào trong quy trình phân bào hoặc tác động ảnh hưởng phức tạp của môi trường tự nhiên trong khung hình hoàn toàn có thể gây ra sự không phân li của tổng thể những cặp NST trong quy trình phân bào .

Hinh 24.5 Su hinh thanh the tu boi

– Trường hạp a : Sự hình thành thể đa bội do rốì loại nguyên phân .
– Trường hợp b : Sự hình thành thể đa bội do rối loạn giảm phân .
Trước khi đi vào phần Hướng dẫn Trả lời câu hỏi 1 2 3 Bài 24 trang 71 sgk Sinh học 9 tất cả chúng ta cùng hoạt động giải trí học tập, quan sát, tranh luận, vấn đáp những câu hỏi sau đây :

Quan sát, thảo luận

1. Trả lời câu hỏi trang 69 sgk Sinh học 9

∇ – Quan sát những hình sau đây .
– Hãy vấn đáp những câu hỏi sau :
+ Sự đối sánh tương quan giữa mức độ bội thể ( số n ) và size của cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản ở những cây nói trên như thế nào ?
+ Có thể nhận ra cây đa bội bằng mắt thường quá mắt thường qua những tín hiệu nào ?
+ Có thể khai thác những đặc thù nào ở cây đa bội trong chọn giống cây xanh ?

Trả lời:

+ Mức độ bội thể ( số n ) càng tăng thì dẫn đến size của cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản cũng tăng lên
+ Kích thước của cơ quan sinh dưỡng ( tế bào xôma của cây rêu đa bội ; thân, cành, lá của cây cà độc dược đa bội ; củ cải đường đa bội ) và cơ quan sinh sản ( quả táo tứ bội ) lớn hơn so với ở cây lưỡng bội .
+ Có thể khai thác những đặc thù về tăng size của thân, lá, củ, quả để tăng hiệu suất của những cây cần sử dụng những bộ phận này .

2. Trả lời câu hỏi trang 70 sgk Sinh học 9

∇ Hãy so sánh hai sơ đồ ở hình 24.5 và cho biết: Trong 2 trường hợp (hình 24.5a,b) trường hợp nào minh họa sự hình thành thể đa bội do nguyên phân hoặc giảm phân bị rối loạn.

Trả lời:

Trường hợp ( a ) do rối loạn nguyên phân. Do hợp tử được tạo thành có bộ NST 2 n = 6, nhưng sau 1 lần phân loại nguyên phân hợp tử có bộ NST 4 n = 12 .
Trường hợp ( b ) do rối loạn giảm phân, khung hình cha mẹ có bộ NST 2 n = 6, giảm phân tạo ra giao tử có bộ NST 2 n = 6 .
Sau đây là phần Hướng dẫn Trả lời câu hỏi 1 2 3 Bài 24 trang 71 sgk Sinh học 9. Nội dung chi tiết cụ thể câu vấn đáp từng câu hỏi và bài tập những bạn xem dưới đây :

Câu hỏi và bài tập

1. Trả lời câu hỏi 1 Bài 24 trang 71 sgk Sinh học 9

Hiện tượng đa bội hóa và thể đa bội là gì ? Cho ví dụ .

Trả lời:

– Hiện tượng đa bội hóa là trường hợp bộ NST trong tế bào sinh dưỡng tăng lên theo bội số của n ( nhiều hơn 2 n ). Hiện tượng đa bội hóa tạo ra thể đa bội .
– Cơ thể mang những tế bào sinh dưỡng có bộ NST tăng lên theo bội số n ( lớn hơn 2 n ) gọi là thể đa bội .
Ví dụ :
+ Củ cải đường có tứ bội .
+ Các cây cà độc dược có những bộ NST khác nhau như : cây tam bội ( 3 n = 36 ), cây lục bội ( 6 n = 72 ), cây cửu bội ( 9 n = 108 ), cây thập nhị ( 12 n = 144 ) .

2. Trả lời câu hỏi 2 Bài 24 trang 71 sgk Sinh học 9

Sự hình thành thể đa bội do nguyên phân và giảm phân không thông thường diễn ra như thế nào ?

Trả lời:

– Hình thành thể đa bội do nguyên phân : Trong lần nguyên phân tiên phong của hợp tử có bộ NST lưỡng bội ( 2 n ) bị rối loạn dẫn đến tổng thể những cặp NST trong tế bào không phân li ở kì sau dẫn đến hình thành nên 1 tế bào mới có bộ NST tứ bội ( 4 n )
– Hình thành thể đa bội do giảm phân : Do rối loạn trong giảm phân dẫn hàng loạt NST của tế bào không phân li trong kì sau và tạo ra giao tử có bộ NST 2 n. Giao tử 2 n phối hợp với giao tử có bộ NST 2 n tạo ra hợp tử có bộ NST tứ bội 4 n .

3. Trả lời câu hỏi 3 Bài 24 trang 71 sgk Sinh học 9

Có thể phân biệt những thể đa bội bằng mắt thường qua những tín hiệu gì ? Có thể ứng dụng những đặc thù của chúng trong chọn giống cây cối như thế nào ? Hãy sưu tập tư liệu và mổ tả một giống cây cối đa bội ở Nước Ta .

Trả lời:

Có thể nhận ra những thể đa bội bằng mắt thường trải qua tín hiệu tăng kích cỡ cơ quan của cây, đặc biệt quan trọng là tế bào khí khổng và hạt phấn .
Có thể ứng dụng sự tăng kích cỡ thân, cành trong việc tăng sản lượng gỗ cây rừng, sự tăng size thân, lá, củ trong việc tăng sản lượng rau, củ cải đường, đặc điểm sinh trưởng mạnh và chống chịu tốt để chọn giống có hiệu suất cao và chống chịu tốt với những điều kiện kèm theo không thuận tiện của môi trường tự nhiên .
Cây trồng đa bội ở việt nam : củ cải đường, cây cà chua độc dược. Cây chuối ở nhà trồng là giống cây đa bội có nguồn gốc từ cây chuối rừng

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Xem thêm :
Trên đây là phần Hướng dẫn Trả lời câu hỏi 1 2 3 Bài 24 trang 71 sgk Sinh học 9 vừa đủ và ngắn gọn nhất. Chúc những bạn làm bài môn Sinh học lớp 9 thật tốt !
“ Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com “