sinh hoc 9 bai 12 co che xac dinh gioi tinh

Sinh học 9 bài 12 | Cơ chế xác định giới tính | Soạn sinh 9

Giải bài tập

Sinh học 9 bài 12: Cơ chế xác định giới tính

Soạn sinh học 9 bài 12 cơ chế xác định giới tính giúp bạn ôn tập kiến thức và trả lời tốt các câu hỏi bài tập trang 41 SGK Sinh học 9

Cơ chế xác định giới tính

Tài liệu soạn sinh 9 bài 12 được Đọc Tài Liệu biên soạn sẽ giúp bạn trả lời tốt các câu hỏi trang 41 sách giáo khoa và nắm vững các kiến thức quan trọng của bài học về cơ chế xác định giới tính.

Sinh học 9 bài 12: Cơ chế xác định giới tính

Cùng tham khảo…

Kiến thức cơ bản sinh học 9 bài 12

Các kỹ năng và kiến thức bạn cần nắm vững :1. Tính đực, cái được lao lý bởi cặp NST giới tính .

  • a) Sự tự nhân đôi, phân lo và tổ hợp của cặp NST giới tính trong các quá trình phát sinh giao tử và thụ tinh là cơ chế tế bào học của sự xác định giới tính.
  • b) Sự phân li của cặp NST XY trong phát sinh giao tử tạo ra hai loại tinh trùng mang NST X Y có số lượng ngang nhau. Qua thụ tinh của hai loại tinh trùng này với trứng mang NST X tạo ra hai loại tổ hợp XXXY với số lượng ngang nhau, do đó tạo ra tỉ lệ trai:gái hay đực:cái xấp xỉ 1:1 ở đa số loài

2. Quá trình phân hóa giới tính còn chịu ảnh hưởng tác động của những tác nhân môi trường tự nhiên bên trong và bên ngoài. Người ta đã ứng dụng di truyền giới tính vào những nghành sản xuất, đặc biệt quan trọng điều khiển và tinh chỉnh tỉ lệ đực : cái trong nghành nghề dịch vụ chăn nuôi

Hướng dẫn soạn sinh 9 bài 12

Gợi ý vấn đáp câu hỏi SGK :Tìm hiểu và bàn luận▼ Quan sát hình 12.2 ( trang 39 SGK ) và vấn đáp thắc mắc :

Cơ chế NST xác định giới tính ở người

– Có mấy loại trứng và tinh trùng được tạo ra qua giảm phân ?

Ở người, có một loại trứng X và hai loại tinh trùng (XY) được tạo ra qua quá trình giảm phân.

– Sự thụ tinh giữ những loại tinh trùng mang NST giới tính nào với trứng để tạo hợp tử tăng trưởng thành con trai hay con gái ?

Sự thụ tinh giữa tin trùng X (22A+Y) và trứng X (22A+X) tạo hợp tử 44A+XX, phát triển thành con gái

Sự thụ tinh giữa tinh trùng Y (22A+Y) và trứng X (22A+X) tạo hợp tử 44A+XY phát triển thành con trai

– Tại sao tỷ suất con trai và con gái sơ sinh là giao động 1 : 1 ?

Vì cơ thể đàn ông (dị giao tử) XY cho ra hai loại giao tử: loại giao tử mang X và loại giao tử mang Y với tỉ lệ ngang nhau, tham gia vào quá trình thụ tinh với xác suất ngang nhau, các hợp tử mang XX và hợp tử mang XY có sức sống ngang nhau.

➜ Tham khảo thêm những hướng dẫn chi tiết cụ thể vấn đáp thắc mắc tranh luận trang 39 sgk sinh học 9Trả lời câu hỏi và bài tập SGK

Bài 1 trang 41 SGK Sinh 9

Nêu những điểm khác nhau giữa NST giới tính và NST thường .

Trả lời

NST giới tính NST thường
Thường sống sót một cặp trong tế bài lương bộiTồn tại thành cặp tương đương ( XX ) hoặc không tương đương ( XY )Chủ yếu mang gen pháp luật giới tính của khung hình Thường sống sót với số cặp lớn hơn một trong tế bào lương bộiLuôn luôn sống sót thành cặp tương đươngChỉ mang gen lao lý tính trạng thường khung hình .

Bài 2 trang 41 SGK Sinh 9

Trình bày chính sách sinh con trai, con gái ở người. Quan niệm cho rằng người mẹ quyết định hành động việc sinh con trai hay con gái là đúng hay sai ?

Trả lời

– Cơ chế sinh con trai, con gái ở người :Ở Nam : sinh ra hai loại giao tử đực ( tinh trùng ) là tình trùng mang NST X và tinh trùng mang NST Y .Ở Nữ : chỉ sinh ra một loại gia tử cái ( trứng ) mang NST XHai loại tinh trùng tích hợp ngẫu nhiên với một loại trứng :+ Nếu tinh trùng mang NST X tích hợp với trứng mang NST X tạo hợp từ XX, tăng trưởng thành con gái .+ Nếu tinh trùng mang NST Y phối hợp với trứng mang NST X tạo hợp tử XY, tăng trưởng thành khung hình con trai .- Vậy sinh con trai hay con gái là do đàn ôngQuan niệm cho rằng sinh con trai hay con gái là do phụ nữ là trọn vẹn không đúng .

Bài 3 trang 41 SGK Sinh 9

Tại sao trong cấu trúc dân số, tỉ lệ nam : nữ xê dịch 1 : 1 ?

Trả lời

Cấu trúc dân số, tỉ lệ nam : nữ giao động 1 : 1 vì :

  • + Đàn ông có hai loại tinh trùng với tỉ lệ ngang nhau
  • + 2 loại tinh trùng này tham gia thụ tinh với xác suất ngang nhau.
  • + Hợp tử XX và XY có sức sống ngang nhau.

Số lượng thành viên thông kê lớn .

Bài 4 trang 41 SGK Sinh 9

Tại sao người ta hoàn toàn có thể kiểm soát và điều chỉnh tỉ lệ đực : cái ở vật nuôi ? Điều đó có ý nghĩa gì trong thực tiễn ?

Trả lời

Người ta hoàn toàn có thể kiểm soát và điều chỉnh tỉ lệ đực : cái ở vật nuôi nhờ nắm được chính sách chính xác định giới tính và những yếu tố ảnh hưởng tác động tới sự phân hóa giới tính .Điều này giúp tăng hiệu suất trong chân nuôi .

Bài 5 trang 41 SGK Sinh 9

Ở những loài mà đực là giới dị giao tử thì trường hợp nào trong những trường hợp sau đây bảo vệ tỉ lệ đực : cái giao động 1 : 1 ?a ) Số giao tử đực bằng số giao tử cái .b ) Hai loại giao tử mang NST X và NST Y có số lượng tương tự .c ) Số thành viên đực và số thành viên cái trong loài vốn đã bằng nhau .d ) Sự thụ tinh của hai loại giao tử đực mang NST X và NST Y với trứng có số lượng tương tự .

Trả lời

Ở những loài mà đực là giới dị giao tử để bảo vệ tỉ lệ đực : cái giao động 1 : 1 thì

+Hai loại giao tử mang NST X và NST Y có số lượng tương đương.

+ Sự thụ tinh của hai loại giao tử đực mang NST X và NST Y với trứng có số lượng tương tự .

➜ Đáp án: bd

Trên đây những nội dung sơ lược các kiến thức cơ bản sinh học 9 bài 12 và hướng dẫn trả lời các câu hỏi của bài học tại trang 41 sách giáo khoa. Mong rằng những tài liệu hướng dẫn soạn sinh 9 của Đọc Tài Liệu sẽ giúp bạn học tốt hơn môn học này.