articlewriting1

Th cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 1933 đã hình thành 2 khối đế quốc đối lập nhau là

Giải bài tập

Sau cuộc khủng hoảng kinh tế ( 1929 – 1933 ) đã hình thành hai khối đế quốc đối lập đó là
A. Mĩ, Anh, Pháp > < Đức, Ia-ta-li-a, Nhật Bản . B. Mĩ, I-ta-li-a, Nhật > < Anh, Pháp, Đức . C. Mĩ, Đức, Anh > < I-ta-li-a, Nhật, Pháp . D. Đức, Áo – Hung, I-ta-li-a > < Anh, Pháp, Mĩ . Hướng dẫn

Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 làm cho quan hệ giữa các cường quốc tư bản ngày càng chuyển biến phức tạp. Sự hình thành hai khối đế quốc đối lập: một bên là Mĩ, Anh, Pháp với một bên là Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản. Cuộc chạy đua vũ trang ráo riết đã báo hiệu nguy cơ của một cuộc chiến tranh thế giới mới.
Đáp án cần chọn là: A

Trang chủ Sách ID Khóa học không lấy phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Cuộc khủng hoảng kinh tế quốc tế ( 1929 – 1933 ) đã hình thành 2 khối đế quốc đối lập nhau là
A.Mĩ – Anh – Pháp và Đức – Italia – Nhật. B.Mĩ – Anh – Đức và Nhật – Italia – Pháp. C.Mĩ – Italia – Nhật và Anh – Pháp – Đức. D.Đức – Áo – Hung – Italia và Anh – Pháp – Nga. Sau cuộc khủng hoảng kinh tế ( 1929 – 1933 ) đã hình thành hai khối đế quốc đối lập đó là
A.Mĩ, Anh, Pháp > < Đức, Ia-ta-l-a, Nhât Bản. B.

Mĩ, Đức, Anh >< I-ta-li-a, Nhật, Pháp.

C.Mĩ, I-ta-li-a, Nhật > < Anh, Pháp, Đức. D.Đức, Áo – Hung, I-ta-li-a > < Anh, Pháp, Mĩ Đặc điểm của cuộc khủng hoảng kinh tế ( 1929 - 1933 ) làĐâu không phải là quan điểm đúng khi nhận xét về trật tự Vécxai-Oasinhtơn ?Nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự sụp đổ của Trật tự Véc-xai – Oa-sinh-tơn làTác động lớn nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 làĐặc điểm của cuộc khủng hoảng kinh tế ( 1929 - 1933 ) là 18/07/2020 44,515

A. Mĩ, Anh, Pháp >< Đức, Ia-ta-li-a, Nhật Bản

Đáp án chính xác

B. Mĩ, I-ta-li-a, Nhật >< Anh, Pháp, Đức

C. Mĩ, Đức, Anh >< I-ta-li-a, Nhật, Pháp

D. Đức, Áo – Hung, I-ta-li-a >< Anh, Pháp, Mĩ

Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 làm cho quan hệ giữa các cường quốc tư bản ngày càng chuyển biến phức tạp. Sự hình thành hai khối đế quốc đối lập: một bên là Mĩ, Anh, Pháp với một bên là Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản. Cuộc chạy đua vũ trang ráo riết đã báo hiệu nguy cơ của một cuộc chiến tranh thế giới mới.

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ