articlewriting1

Tại sao ở các góc đường có khúc cua hẹp, người ta lại lắp các loại gương cầu lồi mà không dùng các gương phẳng ? A. Vì c… – Hoc24 – Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam

Sức Khỏe & Làm Đẹp
Câu 12 : Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi có các đặc trưng sau : A. Là ảnh ảo bằng vật. B. Là ảnh ảo bé hơn vật. C. Là ảnh thật bằng vật. D. Là ảnh ảo lớn hơn vật .
Câu 13 : Gương chiếu hậu của xe thường bằng gương cầu lồi thay vì gương phẳng vì ?
A. Vùng quan sát trong gương cầu lồi nhỏ hơn. B. Ảnh của vật trong gương cầu lồi nhỏ hơn. C. Vùng quan sát trong gương cầu lồi lớn hơn. D. Vì gương cầu lồi nhìn rõ hơn. Câu 14 : Một vật có độ cao 4 cm đặt trước gương cầu lồi. Ảnh của nó có chiều cao khoảng chừng : A. 3 cm B. 5 cm C. 7 cm D. 9 cmCâu 15 : Một cây mọc thẳng đứng ở bờ ao. Cây cao 1,5 m, gốc cây cao hơn mặt nước 30 cm. Ngọn cây cách ảnh của nó là : A. 1,5 m B. 1,8 m C. 3.0 m D. 3,6 mCâu 16 : Gương cầu lõm có tác dụng biến hóa một chùm sáng song song thành một chùm sáng : A. Song song. B. Phân kì. C. Hội tụ. D.Vừa song song vừa quy tụ. Câu 17 : Trong hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ nguyệt thực, vật nào là vật cản ánh sáng ? A. Mặt trăng. B. Trái đất. C. Cái nhà D. Mặt trời. Câu 18 : Chiếu một tia sáng theo phương nằm ngang đến gương, ta thu được tia phản xạ theo phương thẳng đứng, góc nhọn tạo bởi tia phản xạ và gương có giá trị nào sau đây : A. 1350 B. 300 C. 450 D. 900C âu 19 : Nguyên nhân chính gây ra hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ ảo ảnh : thấy những loáng nước trên đường khi đi vào lúc trưa nắng là : A. do nhiệt độ cao nên ta bị hoa mắt. B. nước ta thấy là do hơi nước ngưng tụ thành. C. do thiên nhiên và môi trường tự nhiên truyền sáng không đồng tính. D. vì trời nóng nên nước bị bay hơi. Câu 20 : Trong hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ phản xạ ánh sáng, nếu tia tới vuông góc với mặt gương thì : A. tia phản xạ trùng với tia tới. B. góc tới bằng 900. C. góc phản xạ bằng 900. D. tia phản xạ tiếp tục truyền thẳng. Câu 21 : Tia phản xạ trong gương phẳng nằm trong cùng một mặt phẳng với : A.Tia tới và đường vuông góc với tia tới. B. Đường pháp tuyến với gương và đường vuông góc với tia tới. C.Tia tới và đường pháp tuyến của gương ở điểm tới. D.Tia tới và đường pháp tuyến. Câu 22 : Khi có nguyệt thực xảy ra thì : A. Mặt trăng nằm trong vùng bóng tối của Trái đất. B. Trái đất nằm trong vùng bóng tối của Mặt trăng. C. Mặt trăng che khuất Mặt trời. D. Mặt trời không chiếu sáng Mặt trăng. Câu 23 : Một tia sáng chiếu tới gương phẳng và hợp với mặt gương một góc 35 o. Góc phản xạ bằng : A. 35 o B. 45 o C. 55 o D. 70 oCâu 24 : Ban đầu chiếu một tia sáng SI tới mặt phẳng gương sao cho góc SIN = 60 o như trên hình vẽ thì góc phản xạ bẳng 60 o. Giữ nguyên tia tới, quay gương một góc 15 o ngược chiều kim đồng hồ đeo tay đeo tay thì góc phản xạ là bao nhiêu ? NS 600 600 P

I

A. i ’ = 300 B. i ’ = 450 C. i ’ = 600 D. i ’ = 750C âu 25 : Trong các vật sau vật nào không phải vật sáng ? A. Cái nón xanh dưới ánh đèn B. Bếp than hồngC. Ngọn nến D. Chiếc đèn pin trong phòng tốiCâu 26 : Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lõm có các đặc trưng sau : A. Ảnh ảo, bằng vật B. Ảnh ảo, nhỏ hơn vậtC. Ảnh thật, lớn hơn vật D. Ảnh ảo, lớn hơn vậtCâu 27 : Một vật có độ cao 4 cm đặt trước gương cầu lồi. Ảnh của nó trọn vẹn hoàn toàn có thể có chiều cao là : A. 5 cm B. 3 cm C. 7 cm D. 9 cmCâu 28 : Một nguồn sáng điểm ( nguồn sáng rất nhỏ ) chiếu vào một vật chắn sáng. Phía sau vật là : A. Vùng tối B. Cả vùng tối lẫn vùng nữa tốiC. Vùng nữa tối D. Vùng tối và vùng nữa tối xen kẻ lẫn nhauCâu 29 : Tia phản xạ của gương là đường thẳng : A. Vuông góc với gương B. Nằm sát gươngC. Có mũi tên đi vào gương D. Có mũi tên từ gương đi raCâu 30 : Trong những vật sau vật nào không phải là vật sáng ? A. Mặt trời B. Túi xách màu đen dưới ánh sáng mặt trờiC. Quyển tập trên bàn trong giờ học D. Ngọn nến đang cháyCâu 31 : Chiếu một chùm tia tới song song lên một gương cầu lõm, ta thu được một chùm tia phản xạ có đặc trưng nào dưới đâyA. song song B. quy tụ C. phân kì D. không truyền theo đường thẳngCâu 32 : Một người cao1, 6 m, đứng cách gương 1,5 m. Ảnh của người đó trong gương có độ cao và cách gương là : A. 1,6 m và 1,5 m B. 1,6 m và 3 m C. 3,2 m và 1,5 m D. 3,2 m và 3 mCâu 33 : Góc tới là góc hợp bởiA. tia tới và đường pháp tuyến B. tia phản xạ và mặt gươngC. tia tới và mặt gương. D. tia phản xạ và đường pháp tuyếnCâu 34 : Nguyệt thực là hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ : A. Trái đất quay xung quanh mặt trời B. Mặt trời nằm giữa mặt trăng và toàn cầuC. Mặt trăng đi vào vùng tối ở phía sau traí đất D. Mặt trăng quay xung quanh toàn cầuCâu 35 : Chiếu tia sáng hợp với mặt gương một góc 500 ( hình vẽ ). Khi quay gương đi một góc 100 theo chiều kim đồng hồ đeo tay đeo tay, thì góc phản xạ bấy giờ là : A. 500 B. 400 C. 300 D. 200C âu 36 : Vì sao nhờ có pha đèn mà đèn pin lại trọn vẹn hoàn toàn có thể chiếu sáng được xa hơn so với khi không có pha đèn ?
A. Vì pha đèn phản xạ được ánh sáng
B. Vì pha đèn trọn vẹn hoàn toàn có thể quy tụ ánh sáng tại một điểm ở xaC. Vì pha đèn làm cho ánh sáng mạnh thêmD. Vì pha đèn trọn vẹn hoàn toàn có thể tạo ra một chùm phản xạ song song