articlewriting1

Language Review 1 lớp 9 | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 9 mới

Giải bài tập

Language Review 1 lớp 9

Language Review 1 lớp 9 (phần 1 → 7 trang 36-37 SGK Tiếng Anh 9 mới)

Video giải Tiếng Anh 9 Review 1 – Language – Cô Đỗ Lê Diễm Ngọc (Giáo viên VietJack)

1. Listen and practise saying the sentences. Pay attention to the underlined words. (Nghe và thực hành nói những câu sau. Tập trung vào những từ được gạch chân.)

Bài nghe:

Audio script

Quảng cáo

1. My town is nice and peaceful, but it isn’t very big.

2. Da Nang Museum of Cham Sculpture attracts a lot of foreign visitors.

3. A: Were you wearing a helmet when you fell off your bike?

B: No, I wasn’t.

4. Son: Can I go to a party tonight, mum?

Mother: OK, but please don’t make noise when you come home.

5. A: My mum’s really a good friend of mine.

B: Is she? Mine is very strict towards me.

Quảng cáo

2. Look at the underlined words in the sentences and mark … (Nhìn vào những từ được gạch chân trong câu và đánh dấu W (nhẹ) hoặc S (mạnh). Nghe để kiểm tra và thực hành.)

Bài nghe:

Sentence Word Stress
1 Is W
is S
are W
2 can’t S
Aren’t S
isn’t S
3 is W
it S
it W
4 It’s W
They W
is S
isn’t S

3. Match the verbs in column A with the words/phrases in column B. (Nối động từ ở cột A với từ/ cụm từ ở cột B.)

– reduce pollution .
– pull down an old building .
– empathise with someone .
– make a handicraft .
– set up a home business .

– feel worried and frustrated.

– have high expectations .
– provide employment .

Quảng cáo

4. Fill each gap with a word from the box. (Điền mỗi chỗ trống 1 từ)

1. giant 2. tallest 3. attractions 4. symbol
5. fascinating 6. excited 7. affordable. 8. interest.

Hướng dẫn dịch

Đôi mắt của London, hay còn được biết đến như thể vòng xoay thiên niên kỉ là một vòng xoay quan sát khổng lồ ở London. Toàn bộ cấu trúc cao 135 m ( 443 ft ) và vòng xoay có đường kính 120 m ( 394 ft ). Khi được dựng nên vào năm 1999 nó là vòng xoay quan sát cao nhất của quốc tế. Bây giờ nó là một trong những điểm lôi cuốn thông dụng trên quốc tế. Nó được xem như thể một hình tượng của nước Anh. Người ta thực thi những chuyến đi đặc biệt quan trọng để nhìn thấy vòng xoay khổng lồ tuyệt vời này. 15000 người hoàn toàn có thể ngồi lên vòng xoay này mỗi ngày. Họ cảm thấy hào hứng khi leo lên trên và nhìn xuống thành phố. Không chỉ người giàu, mọi người đều hoàn toàn có thể làm điều này. Nó là một nơi công cộng, một hình tượng và nó đã trở thành một điểm thương mến ở London .

5. Complete each sentence with the correct form … (Hoàn thành mỗi câu theo dạng đúng của cụm động từ.)

1. set up 2. deal with 3. turned down 4. look up
5. give up 6. put up with 7. got over 8. keep up with

6. Rewrite the following questions in reported speech, using … (Viết lại các câu sau bằng lời nói gián tiếp, sử dụng cấu trúc từ để hỏi + to V)

1. Trang wondered what to wear to the fancy dress party.

2. She couldn’t decide whether to help Chau with the money her mum had given to her.

3. Nick wondered where to get those traditional handicrafts.

4. Phuc had no idea who to turn to for help with his homework.

5. Hoa was not sure when to break the sad news to him.

7. Choose the suitable words/ phrases complete … (Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp hoàn thành cuộc hội thoại sau.)

1. As far as I know.

2. what to do.

3. cool.

4. no worries.

5. If I were in your shoes.

Bài giảng: Language Review 1 lớp 9 – Cô Phạm Hồng Linh (Giáo viên VietJack)

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 9 Review 1 khác:

Xem thêm những loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 mới hay khác :

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại cảm ứng, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không lấy phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .apple store
google play

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 9 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 9 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 9 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 9 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

review-1.jsp