bai 10 trang 48 sgk toan 9 tap 1

Giải Toán lớp 9 SGK Tập 1 trang 46, 47, 48 (Chính xác nhất)

Giải bài tập

Giải bài tập SGK Toán lớp 9 Bài 2: Hàm số bậc nhất được chúng tôi sưu tầm và đăng tải. Đây là lời giải kèm phương pháp giải hay các bài tập trong chương trình SGK Toán 9. Là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các em học sinh và quý thầy cô giáo tham khảo và đối chiếu đáp án chính xác, chuẩn bị tốt cho việc tiếp thu, giảng dạy bài học mới đạt hiệu quả.

Bài 2: Hàm số bậc nhất

Giải Toán lớp 9 SGK Tập 1 trang 46, 47, 48

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 1 Bài 2 trang 46:

Hãy điền vào chỗ trống (…) cho đúng

Sau 1 giờ, xe hơi đi được : …
Sau t giờ, xe hơi đi được : …
Sau t giờ, xe hơi cách TT TP.HN là : s = …

Lời giải

Sau 1 giờ, xe hơi đi được : 50 ( km )
Sau t giờ, xe hơi đi được : 50. t ( km )
Sau t giờ, xe hơi cách TT TP. Hà Nội là : s = 50. t – 8 ( km ) .

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 1 Bài 2 trang 47 (1):

Tính những giá trị tương ứng của s khi cho t lần lượt lấy những giá trị 1 giờ ; 2 giờ ; 3 giờ ; 4 giờ ; … rồi lý giải tại sao s là hàm số của t ?

Lời giải

Với t = 1, ta có s = 50. t – 8 = 50.1 – 8 = 42 ( km )
Với t = 2, ta có s = 50. t – 8 = 50.2 – 8 = 92 ( km )
Với t = 3, ta có s = 50. t – 8 = 50.3 – 8 = 142 ( km )
Với t = 4, ta có s = 50. t – 8 = 50.4 – 8 = 92 ( km )
…….
s là hàm số của t vì đại lượng s phụ thuộc vào vào đại lượng biến hóa t và với mỗi giá trị của t ta chỉ xác lập được một giá trị tương ứng của s .

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 1 Bài 2 trang 47 (2):

Cho hàm số bậc nhất y = f ( x ) = 3 x + 1 .
Cho x hai giá trị bất kỳ x1, x2, sao cho x1 < x2. Hãy chứng tỏ f ( x1 ) < f ( x2 ) rồi rút ra Tóm lại hàm số đồng biến trên R .

Lời giải

Do x1 < x2 nên x1 - x2 < 0 Ta có : f ( x1 ) - f ( x2 ) = ( 3x1 + 1 ) - ( 3x2 + 1 ) = 3 ( x1 - x2 ) < 0 ⇔ f ( x1 ) < f ( x2 ) Vậy hàm số y = 3 x + 1 đồng biến trên R

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 1 Bài 2 trang 47 (3):

Cho ví dụ về hàm số bậc nhất trong những trường hợp sau :
a ) Hàm số đồng biến ;
b ) Hàm số nghịch biến .

Lời giải

a ) Hàm số đồng biến là y = 2 x + 5
b ) Hàm số nghịch biến là y = – 0,5 x + 3 .

Bài 8 (trang 48 SGK Toán 9 Tập 1): 

Trong những hàm số sau, hàm số nào là hàm số bậc nhất ? Hãy xác lập những những thông số a, b của chúng và xét xem hàm số bậc nhất này đồng biến hay nghịch biến ?
a ) y = 1 – 5 x ;
b ) y = – 0,5 x
c ) y = √ 2 ( x – 1 ) + √ 3 ;
d ) y = 2×2 + 3

Lời giải:

a ) y = 1 – 5 x là hàm số bậc nhất có a = – 5, b = 1, nghịch biến vì a = – 5 < 0 b ) y = - 0,5 x là hàm số bậc nhất có a = - 0,5, b = 0, nghịch biến vì a = - 0,5 < 0 c ) y = √ 2 ( x - 1 ) + √ 3 = √ 2 x + √ 3 - √ 2 là hàm số bậc nhất có a = √ 2, b = √ 3 - √ 2, đồng biến vì a = √ 2 > 0
d ) y = 2×2 + 3 không phải là hàm số bậc nhất ( vì số mũ của x là 2 )

Bài 9 (trang 48 SGK Toán 9 Tập 1): 

Cho hàm số bậc nhất y = ( m – 2 ) x + 3. Tìm những giá trị của m để hàm số :
a ) Đồng biến
b ) Nghịch biến

Lời giải:

(Lưu ý: Hàm số y = ax + b đồng biến khi a > 0 và nghịch biến khi a < 0.)

a ) y = ( m – 2 ) x + 3 đồng biến khi m – 2 > 0 ⇔ m > 2
Vậy với m > 2 thì hàm số đồng biến .
b ) y = ( m – 2 ) x + 3 nghịch biến khi m – 2 < 0 ⇔ m < 2 Vậy với m < 2 thì hàm số nghịch biến .

Bài 10 (trang 48 SGK Toán 9 Tập 1): 

Một hình chữ nhật có những kích cỡ là 20 cm và 30 cm. Người ta bớt mỗi kích cỡ của nó đi x ( cm ) được hình chữ nhật mới có chu vi là y ( cm ). Hãy lập công thức tính y theo x .

Lời giải:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

– Gọi hình chữ nhật khởi đầu ABCD có size AB = 30 cm ; BC = 20 cm .
– Sau khi bớt những kích cỡ của hình chữ nhật đi x ( cm ), ta có hình chữ nhật mới là A’B ‘ C’D ‘ có :
A’B ‘ = 30 – x
B’C ‘ = 20 – x
Gọi y là chu vi của hình chữ nhật A’B ‘ C’D ‘, ta có :
y = 2 [ ( 30 – x ) + ( 20 – x ) ]
=> y = 2 ( 50 – 2 x )
=> y = – 4 x + 100 ( cm ) .

Bài 11 (trang 48 SGK Toán 9 Tập 1): 

Hãy trình diễn những điểm sau trên mặt phẳng tọa độ : A ( – 3 ; 0 ), B ( – 1 ; 1 ), C ( 0 ; 3 ), D ( 1 ; 1 ), E ( 3 ; 0 ), F ( 1 ; – 1 ), G ( 0 ; 3 ), H ( – 1 ; – 1 ) .

Lời giải:

Biểu diễn những điểm trên mặt phẳng tọa độ :

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Bài 12 (trang 48 SGK Toán 9 Tập 1): 

Cho hai hàm số bậc nhất y = ax + 3. Tìm thông số a, biết rằng khi x = 1 thì y = 2,5 .

Lời giải:

Thay x = 1, y = 2,5 vào y = ax + 3 ta được :
2,5 = a. 1 + 3
=> a = 2,5 – 3 = – 0,5

Vậy a = -0,5

Bài 13 (trang 48 SGK Toán 9 Tập 1): 

Với những giá trị nào của m thì mỗi hàm số sau là hàm số bậc nhất ?

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Lời giải:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Bài 14 (trang 48 SGK Toán 9 Tập 1): 

Hàm số bậc nhất y = ( 1 – √ 5 ) x – 1 .
a ) Hàm số trên là đồng biến hay nghịch biến trên R ? Vì sao ?
b ) Tính giá trị của y khi x = 1 + √ 5 .
c ) Tính giá trị của x khi y = √ 5

Lời giải:

a ) Ta có a = 1 – √ 5 < 0 nên hàm số đã cho nghịch biến trên R . b ) Khi x = 1 + √ 5 ta có : y = ( 1 - √ 5 ). ( 1 + √ 5 ) - 1 = ( 1 - 5 ) - 1 = - 5 c ) Khi y = √ 5 ta có : √ 5 = ( 1 - √ 5 ) x - 1 => √ 5 + 1 = ( 1 – √ 5 ) x

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

(hoặc trục căn thức ở mẫu như dưới đây:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Ngoài ra những em học viên và thầy cô hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm nhiều tài liệu hữu dụng khá đầy đủ những môn được update liên tục tại chuyên trang của chúng tôi .

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải Toán lớp 9 SGK Tập 1 trang 46, 47, 48 Bài 2: Hàm số bậc nhất file Word, pdf hoàn toàn miễn phí!