articlewriting1

Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 9 Bài 7: Biến Đổi Đơn Giản Biểu Thức Chứa Căn Thức Bậc Hai (tiếp Theo)

Giải bài tập

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 9: tại đây

Sách giải toán 9 Bài 7 : Biến đổi đơn thuần biểu thức chứa căn thức bậc hai ( tiếp theo ) giúp bạn giải những bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 9 sẽ giúp bạn rèn luyện năng lực suy luận hài hòa và hợp lý và hợp logic, hình thành năng lực vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào những môn học khác :

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 1 Bài 7 trang 28: Khử mẫu của biểu thức lấy căn

Giải bài tập Toán 9 | Giải Toán lớp 9 Tra Loi Cau Hoi Toan 9 Tap 1 Bai 7 Trang 28 1

Lời giải

Giải bài tập Toán 9 | Giải Toán lớp 9 Tra Loi Cau Hoi Toan 9 Tap 1 Bai 7 Trang 28 2

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 1 Bài 7 trang 29: Trục căn thức ở mẫu:

Giải bài tập Toán 9 | Giải Toán lớp 9 Tra Loi Cau Hoi Toan 9 Tap 1 Bai 7 Trang 29 1

Lời giải

Giải bài tập Toán 9 | Giải Toán lớp 9 Tra Loi Cau Hoi Toan 9 Tap 1 Bai 7 Trang 29 2

Bài 48 (trang 29 SGK Toán 9 Tập 1): Khử mẫu của biểu thức lấy căn

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9 Bai 48 Trang 29 Sgk Toan 9 Tap 1

Lời giải:

(Ghi nhớ: Khử căn ở mẫu tức là nhân cả tử và mẫu với thừa số có chứa căn.)

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9 Bai 48 Trang 29 Sgk Toan 9 Tap 1 1

Bài 49 (trang 29 SGK Toán 9 Tập 1): Khử mẫu của biểu thức lấy căn

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9 Bai 49 Trang 29 Sgk Toan 9 Tap 1

Lời giải:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9 Bai 49 Trang 29 Sgk Toan 9 Tap 1 1
Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9 Bai 49 Trang 29 Sgk Toan 9 Tap 1 2

( do xy > 0 ( gt ) nên đưa thừa số xy vào trong căn để khử mẫu )

Bài 50 (trang 30 SGK Toán 9 Tập 1): Trục căn thức ở mẫu với giả thiết các biểu thức chữ đều có nghĩa

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9 Bai 50 Trang 30 Sgk Toan 9 Tap 1

Lời giải:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9 Bai 50 Trang 30 Sgk Toan 9 Tap 1 1
Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9 Bai 50 Trang 30 Sgk Toan 9 Tap 1 2

Bài 51 (trang 30 SGK Toán 9 Tập 1): Trục căn thức ở mẫu với giả thiết các biểu thức chữ đều có nghĩa

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9 Bai 51 Trang 30 Sgk Toan 9 Tap 1

Lời giải:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9 Bai 51 Trang 30 Sgk Toan 9 Tap 1 1

Bài 52 (trang 30 SGK Toán 9 Tập 1): Trục căn thức ở mẫu với giả thiết các biểu thức chữ đều có nghĩa

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9 Bai 52 Trang 30 Sgk Toan 9 Tap 1

Lời giải:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9 Bai 52 Trang 30 Sgk Toan 9 Tap 1 1

Bài 53 (trang 30 SGK Toán 9 Tập 1): Rút gọn các biểu thức sau (giả thiết biểu thức chữ đều có nghĩa):

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9 Bai 53 Trang 30 Sgk Toan 9 Tap 1

Lời giải:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9 Bai 53 Trang 30 Sgk Toan 9 Tap 1 1
Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9 Bai 53 Trang 30 Sgk Toan 9 Tap 1 2
Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9 Bai 53 Trang 30 Sgk Toan 9 Tap 1 3

Bài 54 (trang 30 SGK Toán 9 Tập 1): Rút gọn biểu thức sau (giả thiết các biểu thức chữ đều có nghĩa):

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9 Bai 54 Trang 30 Sgk Toan 9 Tap 1

Lời giải:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9 Bai 54 Trang 30 Sgk Toan 9 Tap 1 1

Nhận xét: Cách làm thứ nhật (nhận dạng tử có thể phân tích thành nhân tử để rút gọn nhân tử đó với mẫu thích hợp hơn cách làm thứ hai (trục căn thức ở mẫu rồi thu gọn). Vì trục căn thức ở mẫu rồi rút gọn sẽ thêm nhiều phép nhân.

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9 Bai 54 Trang 30 Sgk Toan 9 Tap 1 2

Bài 55 (trang 30 SGK Toán 9 Tập 1): Phân tích thành nhân tử (với a, b, x, y là các số không âm)

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9 Bai 55 Trang 30 Sgk Toan 9 Tap 1

Lời giải:

a ) ab + b √ a + √ a + 1 = [ ( √ a ) 2 b + b √ a ] + ( √ a + 1 )
= b √ a ( √ a + 1 ) + ( √ a + 1 ) = ( √ a + 1 ) ( b √ a + 1 )

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9 Bai 55 Trang 30 Sgk Toan 9 Tap 1 2

= ( √ x – √ y ) ( √ x + √ y ) 2
= ( √ x – √ y ) ( √ x + √ y ) ( √ x + √ y )
= ( x – y ) ( √ x + √ y )

Bài 56 (trang 30 SGK Toán 9 Tập 1): Sắp xếp theo thứ tự tăng dần:

a ) 3 √ 5, 2 √ 6, √ 29, 4 √ 2 ; b ) 6 √ 2, √ 38, 3 √ 7, 2 √ 14

Lời giải:

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9 Bai 56 Trang 30 Sgk Toan 9 Tap 1 1

Vì √ 24 < √ 29 < √ 32 < √ 45 Nên ta sắp xếp được : 2 √ 6 < √ 29 < 4 √ 2 < 3 √ 5

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9 Bai 56 Trang 30 Sgk Toan 9 Tap 1

Vì √ 38 < √ 56 < √ 63 < √ 72 Nên ta sắp xếp được : √ 38 < 2 √ 14 < 3 √ 7 < 6 √ 2

Bài 57 (trang 30 SGK Toán 9 Tập 1): √25x – √16x = 9 khi x bằng

( A ) 1 ; ( B ) 3 ; ( C ) 9 ; ( D ) 81
Hãy chọn câu vấn đáp đúng .

Lời giải:

– Chọn D

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9 Bai 57 Trang 30 Sgk Toan 9 Tap 1 1

⇔ 5 √ x – 4 √ x = 9 ⇔ √ x = 9 ⇔ x = 81