Top 1 cách tính lệ phí trước bạ nhà đất đơn giản nhất - calibravietnam.vn

Top 1 cách tính lệ phí trước bạ nhà đất đơn giản nhất – calibravietnam.vn

Bất Động Sản

Top 1 cách tính lệ phí trước bạ nhà đất đơn giản nhất – calibravietnam.vn.Cách tính lệ chi phí trước bạ nhà đất bằng 0,5% x giá tính. Sau đây là quy định bảng giá tính chi phí trước bạ đối mang nhà đất. Calibravietnam.vn sẽ hướng dẫn bạn chi tiết.

Cách tính bảng giá tính lệ tổn phí trước bạ đối mang đất

Căn cứ vào bảng giá đất do Ủy ban quần chúng tỉnh Bình Dương ban hành ngày 20/12/2019, giá tính lệ chi phí trước bạ đối sở hữu đất được xác định như sau:

Top 1 cách tính lệ phí trước bạ nhà đất đơn giản nhất - calibravietnam.vn
Top 1 cách tính lệ phí trước bạ nhà đất đơn giản nhất – calibravietnam.vn

Giá tính lệ chi phí trước bạ đối có đất (đồng) = Diện tích đất chịu lệ phí tổn trước bạ (m2) x Giá một (một) mét vuông đất (đồng/m2).

Trong đó, dung tích đất chịu lệ phí tổn trước bạ là đa số dung tích thửa đất thuộc quyền tiêu dùng hợp pháp của tổ chức, cá nhân do Văn phòng đăng ký quyền dùng đất xác định và cung cấp cho cơ quan thuế.

Đối sở hữu đất tất nhiên nhà thuộc sở hữu nhà nước bán cho người đang thuê theo quy định của luật pháp về bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê, giá tính lệ phí tổn trước bạ là giá bán thực tế theo quyết định của Ủy ban quần chúng cấp tỉnh giấc (UBND).

Đối mang đất được quốc gia giao theo hình thức đấu thầu, đấu giá (sau đây gọi chung là đấu giá), giá tính lệ phí trước bạ là giá trúng đấu giá thực tế ghi trên hóa đơn hoặc là giá trúng đấu giá thực tế theo biên bản trúng đấu giá hoặc theo văn bản thông qua trúng đấu giá của cơ quan quốc gia có thẩm quyền.

Top 1 cách tính lệ phí trước bạ nhà đất đơn giản nhất - calibravietnam.vn
Top 1 cách tính lệ phí trước bạ nhà đất đơn giản nhất – calibravietnam.vn

Trường hợp người tiêu dùng đất đã được cấp Giấy chứng thực quyền sử dụng đất mà không bắt buộc nộp lệ tổn phí trước bạ, sau ấy được cơ quan sở hữu thẩm quyền cho phép chuyển mục tiêu tiêu dùng đất theo mục đích sử dụng mới thuộc diện cần nộp lệ phí trước bạ thì giá tính lệ chi phí trước bạ là giá đất theo mục tiêu tiêu dùng mới tại Bảng giá đất do UBND tỉnh giấc ban hành theo quy định của luật pháp về đất đai tại thời khắc tính lệ tổn phí trước bạ.

Đối với đất tái định cư được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao đất và phê chuẩn giá cụ thể mà giá phê duyệt đã được cân đối bù trừ giữa giá bồi thường nơi bị thu hồi đất và giá đất nơi tái định cư thì giá tính lệ phí trước bạ đất là giá đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Trường hợp giá đất tại hợp đồng chuyển quyền dùng đất cao hơn Bảng giá đất do UBND tỉnh ban hành thì giá tính lệ tổn phí trước bạ đối mang đất là giá tại hiệp đồng chuyển quyền dùng đất.

Trường hợp giá đất tại hợp đồng chuyển nhượng quyền tiêu dùng đất thấp hơn giá đất tại Bảng giá đất do UBND tỉnh ban hành thì giá đất tính lệ phí tổn trước bạ là giá do UBND thức giấc ban hành theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

Top 1 cách tính lệ phí trước bạ nhà đất đơn giản nhất - calibravietnam.vn
Top 1 cách tính lệ phí trước bạ nhà đất đơn giản nhất – calibravietnam.vn

Bảng giá tính lệ phí tổn trước bạ đối với nhà

Áp dụng cho các dòng nhà: Nhà biệt thự; nhà phố, nhà liên kế, nhà riêng lẻ; nhà chung cư. Như sau:

Giá tính lệ tổn phí trước bạ nhà (đồng) = Diện tích nhà chịu lệ tổn phí trước bạ (m2) x Giá 1 (một) mét vuông nhà (đồng/m2) x Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ.

Diện tích nhà chịu lệ chi phí trước bạ là hầu hết dung tích sàn nhà (kể cả dung tích công trình phụ kèm theo) thuộc quyền mang hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí tổn trước bạ: vận dụng Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính.

Các giả dụ cụ thể vận dụng giá tính lệ phí trước bạ: Giá trị xây dựng nhà không mang trong Bảng giá nhà thì ứng dụng theo suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình được Bộ Xây dựng ban bố hoặc UBND thức giấc công bố.

Top 1 cách tính lệ phí trước bạ nhà đất đơn giản nhất - calibravietnam.vn
Top 1 cách tính lệ phí trước bạ nhà đất đơn giản nhất – calibravietnam.vn

Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà chung cư bao gồm cả giá trị đất được phân bổ: Hệ số đất phân bổ để tính lệ tổn phí trước bạ nhà chung cư được vận dụng theo hệ số phân bổ của dòng nhà chung cư tương ứng theo quy định của pháp luật về thuế tiêu dùng đất phi nông nghiệp.

Trường hợp giá nhà tại hiệp đồng chuyển quyền sử dụng nhà, giao kèo chọn bán nhà cao hơn giá do UBND tỉnh ban hành thì giá tính lệ tổn phí trước bạ đối sở hữu nhà là giá tại hợp đồng chuyển quyền tiêu dùng nhà, giao kèo tậu bán nhà.

Trường hợp giá nhà tại giao kèo chuyển quyền tiêu dùng nhà, hợp đồng tậu bán nhà rẻ hơn giá do UBND thức giấc ban hành thì giá tính lệ phí tổn trước bạ đối có nhà là giá do UBND ban hành theo quy định của luật pháp về xây dựng tại thời khắc kê khai lệ tổn phí trước bạ.

Như vậy với thể thấy, bảng giá tính lệ chi phí trước bạ đối có nhà đã tăng hơn theo đúng quy định tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21/02/2019 của Chính phủ và các Thông tư của Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng.

Xem ngay bài: Đi Công Chứng Ở Đâu Là Tốt Nhất – Mirage.Vn? tại links: https://mirage.vn/di-cong-chung-o-dau-la-tot-nhat-mirage-vn/

1 thought on “Top 1 cách tính lệ phí trước bạ nhà đất đơn giản nhất – calibravietnam.vn

Trả lời