articlewriting1

Tranzito loại PNP chỉ làm việc khi

Giải bài tập

Mời các em học sinh và thầy cô giáo tham khảo Bộ trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 6 (có đáp án và lời giải): Thực hành: Tranzito được đội ngũ chuyên gia sưu tầm và tổng hợp có chọn lọc, giúp các em cải thiện tốt kỹ năng làm bài tập trắc nghiệm môn Công nghệ lớp 12.

Bộ trắc nghiệm Bài 6 Công nghệ 12: Thực hành: Tranzito

Câu 1: Tranzito là linh kiện bán dẫn có

A. Một lớp tiếp giáp P N, có hai cực là : anôt ( A ) và catôt ( K ) .

B. Ba lớp tiếp giáp P N, có ba cực là: anôt (A), catôt (K) và điều khiển (G)

C. Hai lớp tiếp giáp P N, có ba cực là : bazơ ( B ), colectơ ( C ) và emitơ ( E )D. Ba lớp tiếp giáp P N, có ba cực là : bazơ ( B ), colectơ ( C ) và emitơ ( E )

Câu 2: Tranzito (loại PNP) chỉ làm việc khi

A. Các cực bazơ ( B ), emitơ ( E ) được phân cực ngược và điện áp UCE > 0 ( với UCElà điện áp giữa hai cực colectơ ( C ), emitơ ( E ) )B. Các cực bazơ ( B ), emitơ ( E ) được phân cực ngược và điện áp UCE < 0 ( với UCElà điện áp giữa hai cực colectơ ( C ), emitơ ( E ) )C. Các cực bazơ ( B ), emitơ ( E ) được phân cực thuận và điện áp UCE > 0 ( với UCElà điện áp giữa hai cực colectơ ( C ), emitơ ( E ) )D. Các cực bazơ ( B ), emitơ ( E ) được phân cực thuận và điện áp UCE < 0 ( với UCElà điện áp giữa hai cực colectơ ( C ), emitơ ( E ) )

Câu 3: Thông thường gười ta phân Tranzito làm hai loại là:

A. Tranzito PNP và Tranzito NPNB. Tranzito PPN và Tranzito NNPC. Tranzito PNN và Tranzito NPPD. Tranzito PPP và Tranzito NNN

Câu 4: Kí hiệu như hình vẽ dưới đây là của loại Tranzito nào?

A. Tranzito loại NPNB. Tranzito loại PNPC. Tranzito loại NNPD. Tranzito loại PPN

Câu 5: Kí hiệu như hình vẽ sau là của loại linh kiện điện tử nào?

A. Tranzito loại NPNB. Tranzito loại PNPC. Tranzito loại NNPD. Tranzito loại PPN

Câu 6: Tranzi to P- N – P trong mạch điện khi nó hoạt động:

A. Cho dòng điện đi từ cực C sang cực EB. Cho dòng điện đi từ cực E sang cực CC. Cho dòng điện đi từ cực B sang cực CD. Cho dòng điện đi từ cực B sang cực E

Đáp án bộ trắc nghiệm Công nghệ Bài 6 lớp 12: Thực hành: Tranzito

Câu 1:

Đáp án:C

Câu 2:

Đáp án:D

Câu 3:

Đáp án: A

Câu 4:

Đáp án:B

Câu 5:

Đáp án:A

Câu 6:

Đáp án:B

CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Bộ câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 6 (có đáp án): Thực hành: Tranzito file PDF hoàn toàn miễn phí.