trong khi nhap du lieu cho bang muon chen them mot ban ghi moi ta thuc hien 11

Trong khi nhập dữ liệu cho bảng, muốn chèn thêm một bản ghi mới, ta thực hiện: Insert/ ………..

Giải bài tập

Trắc nghiệm: Trong khi nhập dữ liệu cho bảng, muốn chèn thêm một bản ghi mới, ta thực hiện: Insert/ ………..

A. Record
B. New Rows

C. Rows

D. New Record

Trả lời:

Đáp án đúng: D. New Record

Tìm hiểu thêm về các thao tác cơ bản trên bảng cùng Top Tài Liệu nhé!

1. Cập nhật dữ liệu

Trong khi nhập dữ liệu cho bảng, muốn chèn thêm một bản ghi mới, ta thực hiện: Insert/ ...........

Trong khi nhập dữ liệu cho bảng, muốn chèn thêm một bản ghi mới, ta thực hiện: Insert/ ...........(ảnh 2)

d) Di chuyển trong bảng

Các nút lệnh chuyển dời trong bảng ​
Di chuyển bằng phím
– Tab : chuyển dời về sau
– Shift + tab : chuyển dời về trước
– trang chủ / End : về đầu và cuối một bản ghi
– Ctrl + trang chủ : về đầu
– Ctrl + End : về cuối

2. Sắp xếp và lọc

a. Sắp xếp

Trong khi nhập dữ liệu cho bảng, muốn chèn thêm một bản ghi mới, ta thực hiện: Insert/ ...........(ảnh 4)

b. Lọc

Cách thao tác triển khai lọc dữ liệu :
– Bước 1. Lọc là một công cụ của hệ QTCSDL được cho phép tìm ra những bản ghi thỏa mãn nhu cầu 1 số ít điều kiện kèm theo nào đó ship hàng tìm kiếm
– Bước 2. Access được cho phép lọc với những nút lệnh sau trên thanh Table Datasheet

Trong khi nhập dữ liệu cho bảng, muốn chèn thêm một bản ghi mới, ta thực hiện: Insert/ ...........(ảnh 5)

3. Tìm kiếm đơn thuần

– Chức năng tìm kiếm ( tìm kiếm và thay thế sửa chữa ) trong Access tựa như như trong Word .

Trong khi nhập dữ liệu cho bảng, muốn chèn thêm một bản ghi mới, ta thực hiện: Insert/ ...........(ảnh 6)

– Trong ô Find What gõ cụm từ cần tìm .
– Trong ô Look In :
+ Chọn tên bảng .
+ Yêu cầu tìm trường hiện tại
– Trong ô Match, chọn phương pháp tìm kiếm .
+ Any Part of Field ( cụm từ cần tìm hoàn toàn có thể là phần bất kỳ của trường )
+ Whole Field ( cụm từ cần tìm là nội dung một ô ) ;

+ Start of Field (cụm từ cần tìm phải nằm ở đầu của trường)

– Nháy nút Find Next để đến vị trí tiếp theo thỏa mãn nhu cầu điều kiện kèm theo tìm kiếm .
– Lệnh Replace khác với Find ở chỗ sau khi tìm được cụm từ thì sửa chữa thay thế bởi cụm từ trong ô Replace With .

Trong khi nhập dữ liệu cho bảng, muốn chèn thêm một bản ghi mới, ta thực hiện: Insert/ ...........(ảnh 7)

4. In dữ liệu

– Có thể in dữ liệu từ bảng .
– Có thể số lượng giới hạn bản ghi mà Access sẽ in và xác lập thứ tự in, cũng hoàn toàn có thể chọn để chỉ in một số ít trường .
– Việc thiết lập tựa như word .

5. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Cập nhật dữ liệu là:

A. Thay đổi dữ liệu trong những bảng
B. Thay đổi dữ liệu trong những bảng gồm : thêm bản ghi mới, chỉnh sửa, xóa bản ghi
C. Thay đổi cấu trúc của bảng
D. Thay đổi cách hiển thị dữ liệu trong bảng
Lời giải
Trả lời : thao tác update dữ liệu là biến hóa dữ liệu trong những bảng gồm : thêm bản ghi mới, chỉnh sửa, xóa bản ghi .

Đáp án: B

Câu 2: Trong khi nhập dữ liệu cho bảng, muốn chèn thêm một bản ghi mới, ta thực hiện : Insert ® ………..

A. Record
B. New Rows
C. Rows
D. New Record

Trong khi nhập dữ liệu cho bảng, muốn chèn thêm một bản ghi mới, ta thực hiện: Insert/ ...........(ảnh 8)

Trong khi nhập dữ liệu cho bảng, muốn chèn thêm một bản ghi mới, ta thực hiện: Insert/ ...........(ảnh 9)

Trong khi nhập dữ liệu cho bảng, muốn chèn thêm một bản ghi mới, ta thực hiện: Insert/ ...........(ảnh 10)

Đáp án: D

Trong khi nhập dữ liệu cho bảng, muốn chèn thêm một bản ghi mới, ta thực hiện: Insert/ ...........(ảnh 11)

Đáp án: D

Câu 6: Khẳng định nào sau đây là sai?

A. Lọc là một công cụ của hệ QT CSDL được cho phép tìm ra những bản ghi thỏa mãn nhu cầu một số ít điều kiện kèm theo nào đó ship hàng tìm kiếm
B. Lọc tìm được những bản ghi trong nhiều bảng thỏa mãn nhu cầu với điều kiện kèm theo lọc
C. Sử dụng lọc theo ô dữ liệu đang chọn để tìm nhanh những bản ghi có dữ liệu trùng với ô đang chọn
D. Sử dụng lọc theo mẫu để tìm những bản ghi thỏa mãn nhu cầu những tiêu chuẩn phức tạp

Lời giải

Trả lời : Lọc là một công cụ của hệ QT CSDL được cho phép tìm ra những bản ghi thỏa mãn nhu cầu một số ít điều kiện kèm theo nào đó ship hàng tìm kiếm. Lọc chỉ hoàn toàn có thể tìm được những bản ghi trong một bảng thỏa mãn nhu cầu với điều kiện kèm theo lọc .

Đáp án: C

Trong khi nhập dữ liệu cho bảng, muốn chèn thêm một bản ghi mới, ta thực hiện: Insert/ ...........(ảnh 12)