articlewriting1

Trong một mạch điện kín, hiệu điện thế mạch ngoài

Giải bài tập

Nội dung chính

 • Trong mạch điện kín, hiệu điện thế mạch ngoài UN phụ thuộc như thế nào vào điện trở RN của mạch ngoài?
 • Câu 4: SGK trang 54:
  Trong mạch điện kín, hiệu điện thế mạch ngoài UN phụ thuộc như thế nào vào điện trở RN của mạch ngoài?
  A. UN tăng khi RN tăng.
  B. UN tăng khi RN giảm.
  C. UN không phụ thuộc vào RN.
  (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
  D. UN lúc đầu giảm, sau đó tăng dần khi RN tăng dần từ 0 tới vô cùng.
 • Trong mạch điện kín, hiệu điện thế mạch ngoài UN phụ thuộc như thế nào vào điện trở RN của mạch ngoài?
 • Video liên quan
 • lý thuyết
 • trắc nghiệm
 • hỏi đáp
 • bài tập sgk

Trong mạch điện kín, hiệu điện thế mạch ngoài UN phụ thuộc vào như thế nào vào RN của mạch ngoài ? A. UN tăng khi RN tăng.

B. UN tăng khi RN giảm.
C. UN không phục thuộc vào RN.

D. UN lúc đầu giảm, sau đó tăng dẫn khi RN tăng dẫn từ 0 đến vô cùng.

câu hỏi : MBA 3 pha Y/Δ: Sđm = 60kVA, U1đm = 35kV, U2đm = 400V, I0% = 11, Un% = 4.55, P0 = 502W, Pn = 1200W.

a.Tính dòng điện định mức, dòng không tải hệ số công suất không tải, điện áp ngắn mạch Un, hệ số công suất ngắn mạch cosφn.Thông số sơ đồ thay thế? b.Tính hệ số tải khi hiệu suất cực đại? Máy làm việc với tải R, L có cosφt = 0.9, hệ số tải kt = 0.5. Tính hiệu suất, công suất tác dụng và phản kháng, dòng điện, cosφ1 ở phía sơ cấp? câu hỏi nè các bạn giải giúp với nhe MBA 3 pha Y / Δ : Sđm = 60 kVA, U1đm = 35 kV, U2đm = 400V, I0 % = 11, Un % = 4.55, P0 = 502W, Pn = 1200W. a.Tính dòng điện định mức, dòng không tải hệ số công suất không tải, điện áp ngắn mạch Un, hệ số công suất ngắn mạch cosφn.Thông số sơ đồ thay thế? b.Tính hệ số tải khi hiệu suất cực đại? Máy làm việc với tải R, L có cosφt = 0.9, hệ số tải kt = 0.5. Tính hiệu suất, công suất tác dụng và phản kháng, dòng điện, cosφ1 ở phía sơ cấp? giúp m với cac bạn ơi thank ạ… Trong một mạch điện kín, hiệu điện thế mạch ngoài UN phụ thuộc vào như thế nào vào điện trở RN của mạch ngoài ?
A. B.UN không nhờ vào vào RN. C. D.UN lúc đầu giảm, sau đó tăng dần khi RN tăng dần từ 0 đến vô cùng.

Câu 4: SGK trang 54:

Trong mạch điện kín, hiệu điện thế mạch ngoài UN nhờ vào như thế nào vào điện trở RN của mạch ngoài ?A. UN tăng khi RN tăng .B. UN tăng khi RN giảm .C. UN không nhờ vào vào RN .D. UN lúc đầu giảm, sau đó tăng dần khi RN tăng dần từ 0 tới vô cùng .Bài làm :Chọn đáp án A .Giải thích : Dựa vào định luật Ôm cho mạch ngoài chỉ chứa điện trở tương tự RN : Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch chỉ chứa điện trở được xác lập bằng tích cường độ dòng điện và điện trở tương tự .UN = UAB = I.RN.

Đáp án:UNtăng khi RNtăng.

Giải thích: Dựa vàođịnh luật Ôm cho mạch ngoài chỉ chứa điện trở tương đương RN: Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch chỉ chứa điện trở được xác định bằng tích cường độ dòng điện và điện trở tương đương.

UN= UAB= I.RN.

Trong mạch điện kín, hiệu điện thế mạch ngoài UN phụ thuộc vào như thế nào vào điện trở RN của mạch ngoài ?

A. UN tăng khi RN tăng

B. UN tăng khi R giảm

C. UN không phụ thuộc vào RN

D. UN lúc đầu giảm, sau đó tăng dần khi RN  tăng dần từ 0 tới ∞

Câu hỏi hot cùng chủ đề
 • Một nguồn điện có suất điện động ξ = 12V điện trở trong r = 2 Ω nối với điện trở R tạo thành mạch kín. Tính cường độ dòng điện và hiệu suất nguồn điện, biết R > 2 Ω, hiệu suất mạch ngoài là 16W .

  A. I=1A, H=54%

  B. I=1,2A, H=76,6%

  C. I=2A, H=66,6%

  D. I=2,5A, H=56,6%

Trong mạch điện kín, hiệu điện thế mạch ngoài UN phụ thuộc như thế nào vào điện trở RN của mạch ngoài?

Câu 4: SGK trang 54:
Trong mạch điện kín, hiệu điện thế mạch ngoài UN phụ thuộc như thế nào vào điện trở RN của mạch ngoài?
A. UN tăng khi RN tăng.
B. UN tăng khi RN giảm.
C. UN không phụ thuộc vào RN.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
D. UN lúc đầu giảm, sau đó tăng dần khi RN tăng dần từ 0 tới vô cùng.

Bài làm : Chọn đáp án A .
Giải thích : Dựa vàođịnh luật Ôm cho mạch ngoài chỉ chứa điện trở tương tự RN : Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch chỉ chứa điện trở được xác lập bằng tích cường độ dòng điện và điện trở tương tự .
UN = UAB = I.RN.

Trong mạch điện kín, hiệu điện thế mạch ngoài UN phụ thuộc như thế nào vào điện trở RN của mạch ngoài?

A. UN tăng khi RN tăng .

Đáp án chính xác

B. UN tăng khi RN giảm

C. UN không phụ thuộc vào vào RN .

D. UN lúc đầu giảm, sau đó tăng dần khi RN tăng dần từ 0 tới vô cùng.

Xem lời giải