articlewriting1

Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu

Giải bài tập

2.1. Giới thiệu chung

2.1.1. Về những Khoa

Quyết định số 186/QĐ-CĐSP, ngày 4 tháng 8 năm 2015, của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu “Về việc sắp xếp lại các Phòng, Khoa trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu”, trường có 6 Khoa: Khoa Tiểu học,  Khoa Kinh tế – Quản lý, Khoa Ngoại Ngữ, Khoa Xã hội, Khoa Tự nhiên  và Khoa Bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên (gọi tắt là Khoa Bồi dưỡng)

2.1.2. Khối ngành / Nhóm ngành

Quy mô đào tạo và giảng dạy

năm học 2018 – 2019

Khối ngành / Nhóm ngành *

Quy mô hiện tại

Đại học

Cao đẳng

Sư phạm

Trung cấp

Sư Phạm

GD

chính

quy

GD

TX

GD chính quy

GD

TX

GD chính quy

GD

TX

Khối ngành I *

   

548

172

122

 

Khối ngành II

           

Khối ngành III

   

98

     

Khối ngành IV

           

Khối ngành V

           

Khối

ngành VI

           

Khối

ngành VII

   

216

     

Tổng

0

0

862

172

122

0

           Nhóm ngành*: Nhóm ngành đào tạo giáo viên

STT

Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển
năm 2019

Mã tổng hợp môn

Ghi chú

HỆ CAO ĐẲNG

(

520

chỉ tiêu )

1

Giáo dục đào tạo Mầm non

51140201

Toán học, Ngữ văn, Năng khiếu Mầm non (Đọc diễn cảm-Hát)

M00

 

2

Giáo dục đào tạo Tiểu học

51140202

 

Toán học

, Vật lí, Hóa học

A00

 

Toán học

, Vật lí, Tiếng Anh

A01

 

Toán học

, Ngữ văn, Tiếng Anh

D01

 

Ngữ văn

, Toán học, Khoa học xã hội

C15

 

3

Sư phạm Sinh học ( chuyên ngành Giáo dục đào tạo Thể chất )

51140213

Toán học, Vật lí, Sinh học

A02

 

Toán học, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn

A16

 

Toán học, Hóa học, Sinh học

B00

 

Toán học, Sinh học, Ngữ văn

B03

 

4

Sư phạm Vật lý ( chuyên ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên )

51140211

Toán học

, Vật lí, Hóa học

A00

 

Toán học

, Hóa học, Sinh học

B00

 

Toán học

, Vât lí, Sinh học

A02

 

Toán học

, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh

D90

 

5

Sư phạm Tin học

51140210

Toán học

, Vật lí, Hóa học

A00

 

Toán học

, Vật lí, Tiếng Anh

A01

 

Toán học

, Ngữ văn, Tiếng Anh

D01

 

Toán học

, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh

D90

 

6

Công nghệ thông tin ( chuyên ngành Công nghệ phần mềm )

51480201

Toán học

, Vật lí, Hóa học

A00

 

Toán học

, Vật lí, Tiếng Anh

A01

 

Toán học

, Ngữ văn, Tiếng Anh

D01

 

Toán học

, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh

D90

 

7

Tiếng Anh

Chuyên ngành :

– Sư phạm Tiếng Anh

– Tiếng Anh thương mại – Du lịch

51220201

Toán học, Vật lí, Tiếng Anh

A01

 

Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh

D01

 

Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh

D78

 

Toán học, Khoa học xã hội, Tiếng Anh

D96

 

8

Tiếng Nhật
Chuyên ngành:

– Sư phạm Tiếng Nhật

– Phiên, Biên dịch Tiếng Nhật

51220209

Toán học, Vật lí, Tiếng Anh

A01

 

Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh

D01

 

Toán học, Ngữ văn, Tiếng Nhật

D06

 

Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh

D78

 

9

Kế toán

51340301

Toán học

, Vật lí, Hóa học

A00

 

Toán học

, Vật lí, Tiếng Anh

A01

 

Toán học

, Ngữ văn, Tiếng Anh

D01

 

Toán học

, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh

D90

 

10

Quản trị văn phòng

51340406

Ngữ văn

, Lịch sử, Địa lý

C00

 

Ngữ văn

, Toán học, Khoa học xã hội

C15

 

Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh

D01

 

Ngữ văn

, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh

D72

 

HỆ TRUNG CẤP

(

150

chỉ tiêu )

1

Sư phạm Mầm non

42140201

Toán học, Ngữ văn, Năng khiếu Mầm non (Đọc diễn cảm-Hát)

M00

 

2

Thiết bị trường học – Thư viện

42320202

Ngữ văn

, Toán học

   

Nhóm ngành

Chỉ tiêu Tuyển sinh

Số SV / HS trúng tuyển nhập học

Số SV / HS tốt nghiệp

Số SV / HS tốt nghiệp đã có việc làm sau 12 tháng

ĐH

SP

TC

SP

ĐH

SP

TC

SP

ĐH

SP

TC

SP

ĐH

SP

TC

SP

Khối ngành /

Nhóm ngành

I

 

600

400

 

466

414

 

405

261

 

292

252

Khối ngành II

                       

Khối ngành III

 

200

200

 

154

98

 

110

29

 

82

14

Khối ngành IV

                       

Khối ngành V

                       

Khối ngành

VI

                       

Khối ngành

VII

 

200

   

180

   

84

   

75

 

Tổng

                       

Ghi chú : ĐH ( Đại học ) ; CĐSP ( Cao đẳng Sư phạm ) ; TCSP ( Trung cấp Sư phạm )

2.2. Khoa Tiểu học

2.2.1

. Giới thiệu khoa

2.2.1. 1. Thành lập

Khoa Tiểu học được xây dựng vào tháng 10 năm 2001, theo Quyết định số 3488 / QĐ.UB, ngày 3 tháng 5 năm 2001, của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu .

Khoa có trách nhiệm đào tạo và giảng dạy giáo viên Tiểu học và giáo viên Mầm non hệ chính quy, tại chức, chuyên tu … và giảng dạy những học phần Tâm lý học, Giáo dục học, Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất cho HSSV toàn trường .

2.2.1. 2. Đội ngũ giảng viên

Biên chế của Khoa hiện có 24 cán bộ, giảng viên, trong đó có 01 Tiến sĩ 01 Nghiên cứu sinh, 19 Thạc sĩ và 03 Cử nhân. Hiện tại Khoa Tiểu học là Khoa có số lượng sinh viên, học viên nhiều nhất trường với tổng số 16 lớp hệ chính quy ( 574 SVHS ) .

2.2.1. 3. Thành tích điển hình nổi bật

Trong nhiều năm qua, cán bộ, giảng viên và sinh viên, học viên của Khoa đã không ngừng phấn đấu đi lên với những hoạt động giải trí trào lưu thi đua sôi sục như “ Dạy tốt – học tốt ”, Văn nghệ, Thể thao, Rèn luyện Nghiệp vụ sư phạm …

2.2.2. Ngành Giáo dục đào tạo Tiểu học

Tên chương trình :

Giáo dục đào tạo Tiểu học

 

Tên tiếng Anh :

         

Primary Teacher Training

 

Trình độ đào tạo và giảng dạy :

Cao đẳng

 

Chuyên ngành giảng dạy :

Giáo dục đào tạo Tiểu học

 

Mã số :

51140202

 

Loại hình đào tạo và giảng dạy :

Chính quy

2.2.2. 1. Mục tiêu huấn luyện và đào tạo

* Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân cao đẳng ngành Giáo dục đào tạo Tiểu học có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe thể chất tốt, có đủ năng lượng hoàn thành xong tốt những việc làm của một giáo viên dạy lớp ở Tiểu học, đồng thời có năng lượng tự học, tự tu dưỡng để phân phối những nhu yếu trước mắt và lâu dài hơn .

* Mục tiêu đơn cử

Kiến thức

Có hiểu biết về những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin ; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam ; Tư tưởng Hồ Chí Minh. Có kỹ năng và kiến thức cơ bản, vững chãi trong những nghành Văn học, Tiếng Việt, Toán, Đạo đức – Công dân, cơ sở Tự nhiên và Xã hội, bảo vệ giảng dạy có chất lượng những môn học ở bậc học Tiểu học

Kỹ năng

Có năng lực quản trị thời hạn, kỹ năng học và tự học, kiến thức và kỹ năng phát hiện và xử lý yếu tố, đưa ra giải pháp, yêu cầu, nghiên cứu và phân tích, tổng hợp, phong cách thiết kế bài giảng, lựa chọn và sử dụng giải pháp dạy học hài hòa và hợp lý, kỹ năng và kiến thức tổ chức triển khai những hoạt động giải trí thưởng thức phát minh sáng tạo, kiến thức và kỹ năng tiếp xúc sư phạm .

Có năng lượng tăng trưởng : học liên thông có trình độ cao hơn ; có năng lực liên tục học tiếp chuyên ngành 2 trình độ Cao đẳng Sư phạm để giảng dạy những môn tự chọn 3 ở tiểu học là Thể thao, Âm nhạc, Mỹ thuật .

Thái độ

Chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chủ trương của Đảng và pháp lý của Nhà nước, có đạo đức và lối sống văn minh

.

Có lòng yêu nghề, có ý thức tổ chức triển khai kỷ luật, nghĩa vụ và trách nhiệm và niềm tin học hỏi, tự tu dưỡng để vươn lên trong sự nghiệp

.

Năng động, phát minh sáng tạo, có ý thức hợp tác trong thao tác theo nhóm và thao tác độc lập

.

Chủ động trong việc update kỹ năng và kiến thức, thái độ tự học cao, có phong thái thao tác phát minh sáng tạo và chuyên nghiệp .

* Vị trí, năng lực công tác làm việc và học tập sau khi tốt nghiệp

Dạy học tại những trường Tiểu học .

Làm việc trong những tổ chức triển khai, chính trị – xã hội, tổ chức triển khai nghề nghiệp có tương quan đến tổ chức triển khai và quản trị giáo dục Tiểu học .

Người học hoàn toàn có thể học liên thông lên trình độ cao hơn .

Có năng lực quy đổi việc làm : Học thêm để chuyển từ giáo viên dạy lớp thành giáo viên bộ môn hoặc làm tổng đảm nhiệm Đội .

* Trình độ tin học và ngoại ngữ

Có trình độ tin học tương tự trình độ A, sử dụng tốt 1 số ít ứng dụng Giao hàng công tác làm việc trình độ của chuyên ngành, biết cách khai thác thông tin trên mạng Internet ship hàng cho công tác làm việc trình độ, nhiệm vụ .

Có trình độ Tiếng Anh đạt trình độ bậc 3 hoặc tương tự theo khung năng lượng ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Nước Ta phát hành kèm theo Thông tư số 01/2014 / TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm năm trước của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo .

2.2.2. 2. Thời gian đào tạo và giảng dạy

Đào tạo trong thời hạn 3 năm, chia làm 6 học kì .

2.2.2. 3. Khối lượng kiến thức và kỹ năng toàn khóa

Tổng khối lượng kiến thức và kỹ năng toàn khóa học là

99 tín chỉ

,

chưa kể học phần Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất và Giáo dục Quốc phòng

An ninh .

TT

Khối KT / Tên HP

Số TC

1

Khối kiến thức và kỹ năng giáo dục đại cương

29

 

Lý luận chính trị

12

Khoa học xã hội và nhân văn

6

Khoa học Tự nhiên

5

Ngoại ngữ

6

2

Khối kỹ năng và kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

70

 

Kiến thức cơ sở

17

 

Kiến thức ngành

42

 

Thực tập, khóa luận tốt nghiệp

11

 

2.2.3. Ngành Giáo dục đào tạo Mầm non

Tên chương trình :

Giáo dục đào tạo Mầm non

 

Tên tiếng Anh :

         

Early Childhood Education

 

Trình độ đào tạo và giảng dạy :

Cao đẳng

 

Chuyên ngành đào tạo và giảng dạy :

Giáo dục đào tạo Mầm non

 

Mã số :

51140201

 

Loại hình đào tạo và giảng dạy :

Chính quy

2.2.3. 1. Mục tiêu giảng dạy

* Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân cao đẳng ngành Giáo dục đào tạo Mầm non có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe thể chất tốt, đồng thời có đủ năng lượng đảm nhiệm tốt việc làm giảng dạy tại những trường Mầm non .

Mục tiêu đơn cử

Kiến thức

Có hiểu biết về những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin ; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam ; Tư tưởng Hồ Chí Minh .

Có kiến thức và kỹ năng về giáo dục đại cương để vận dụng phát minh sáng tạo vào thực tiễn giáo dục mần nin thiếu nhi .

Nắm vững mạng lưới hệ thống kỹ năng và kiến thức khoa học giáo dục mần nin thiếu nhi trình độ cao đẳng để thực thi tốt công tác làm việc trình độ .

Hiểu biết rất đầy đủ tiềm năng, nội dung chương trình Giáo dục đào tạo Mầm non, giải pháp tổ chức triển khai, nhìn nhận những hoạt động giải trí giáo dục và sự tăng trưởng của trẻ .

Áp dụng có hiệu suất cao kỹ năng và kiến thức khoa học giáo dục mần nin thiếu nhi vào việc tổ chức triển khai và nhìn nhận những hoạt động giải trí giáo dục trẻ những đối tượng người tiêu dùng khác nhau gồm có cả trẻ dân tộc thiểu số, trẻ có nhu yếu đặc biệt quan trọng ở toàn bộ những nhóm tuổi, những mô hình trường, lớp mần nin thiếu nhi .

Có năng lượng tổ chức triển khai những hoạt động giải trí giáo dục trẻ ở độ tuổi mần nin thiếu nhi ;

Có năng lượng tiếp đón, nghiên cứu và phân tích và vận dụng kiến thức và kỹ năng khoa học giáo dục mần nin thiếu nhi trong thực tiễn ;

Có năng lực thao tác, tiếp xúc với trẻ nhỏ .

Kỹ năng

Biết tiếp xúc với trẻ, biết tạo điều kiện kèm theo thuận tiện nhất cho sự tăng trưởng và học tập của trẻ .

Biết quan sát, khám phá và nhìn nhận mức độ tăng trưởng của trẻ ,

Biết lập kế hoạch định hướng tăng trưởng và giáo dục trẻ tương thích với nhu yếu của từng độ tuổi, từng cá thể và điều kiện kèm theo thực tiễn .

Biết phong cách thiết kế những hoạt động giải trí giáo dục, thiết kế xây dựng thiên nhiên và môi trường giáo dục, lựa chọn và sử dụng hợp lý những học liệu, giải pháp giáo dục, dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của trẻ .

Biết nhìn nhận hiệu suất cao và kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch giáo dục .

Biết quản lí nhóm, lớp .

Biết phát hiện và xử lý yếu tố phát sinh trong quy trình tổ chức triển khai những hoạt động giải trí giáo dục trẻ .

Biết nghiên cứu và phân tích, nhìn nhận hiệu suất cao việc làm của bản thân và đồng nghiệp .

Biết hợp tác, tiếp xúc với đồng nghiệp, với mái ấm gia đình trẻ và đồng nghiệp .

Có kĩ năng thao tác nhóm .

Thái độ

Chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chủ trương của Đảng và pháp lý của Nhà nước, có đạo đức và lối sống văn minh

.

Giao tiếp hòa đồng với mọi người, sống có đạo đức, nghĩa vụ và trách nhiệm và triển khai xong tốt mội việc làm được giao .

Có lòng yêu nghề, gắn bó với nghề dạy học ; chấp hành luật giáo dục, điều lệ, quy định, lao lý của ngành ; có ý thức tổ chức triển khai kỷ luật, nghĩa vụ và trách nhiệm và ý thức học hỏi, tự tu dưỡng để vươn lên trong sự nghiệp ; giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo, sống trung thực, lành mạnh, là tấm gương cho học viên .

Có ý thức đoàn kết, hợp tác với đồng nghiệp, có ý thức thiết kế xây dựng tập thể tốt để cùng triển khai tiềm năng giáo dục .

Có lối sống lành mạnh, văn minh, tương thích với truyền thống dân tộc bản địa và thiên nhiên và môi trường giáo dục ; có tác phong mẫu mực, thao tác khoa học .

Có ý thức rèn luyện bản thân, tu dưỡng, nâng cao trình độ trình độ, nhiệm vụ, thích ứng trước biến hóa của xã hội và của ngành Giáo dục đào tạo Mầm non .

* Vị trí, khẳ năng công tác làm việc và học tập sau khi tốt nghiệp

Giảng dạy tại những trường Mầm non .

Làm việc trong những tổ chức triển khai, chính trị – xã hội, tổ chức triển khai nghề nghiệp có tương quan đến giáo dục Mầm non .

Người học hoàn toàn có thể học liên thông lên trình độ cao hơn .

Có năng lực quy đổi việc làm tương thích hoặc gần với ngành giảng dạy theo nhu yếu của xã hội .

* Trình độ tin học và ngoại ngữ

Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng và kiến thức sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo pháp luật tại Thông tư số 03/2014 / TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ trưởng Bộ tin tức tiếp thị quảng cáo pháp luật về chuẩn kiến thức và kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin để ship hàng công tác làm việc trình độ của chuyên ngành .

Có trình độ Tiếng Anh đạt trình độ bậc 3 hoặc tương tự theo khung năng lượng ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Nước Ta phát hành kèm theo Thông tư số 01/2014 / TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm năm trước của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo .

2.2.3. 2. Thời gian huấn luyện và đào tạo

Đào tạo trong thời hạn 3 năm, chia làm 6 học kì .

2.2.3. 3. Khối lượng kỹ năng và kiến thức toàn khóa

Tổng khối lượng kiến thức và kỹ năng toàn khóa học là

95

tín chỉ

, chưa kể học phần Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất và Giáo dục Quốc phòng

An ninh .

TT

Khối KT / Tên HP

Số TC

1

Khối kỹ năng và kiến thức giáo dục đại cương

26

 

Lý luận chính trị

12

Khoa học xã hội và nhân văn

4

Khoa học Tự nhiên

4

Ngoại ngữ

6

2

Khối kỹ năng và kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

69

 

Kiến thức cơ sở

15

 

Kiến thức ngành

43

 

Thực tập, khóa luận tốt nghiệp

11

 

2.2.4 .

Sư phạm Mầm non

Tên chương trình :

Sư phạm Mầm non

 

Tên tiếng Anh :

         

Early Childhood Teacher Education

 

Trình độ giảng dạy :

Trung cấp

 

Chuyên ngành huấn luyện và đào tạo :

Sư phạm Mầm non

 

Mã số :

42140201

 

Loại hình huấn luyện và đào tạo :

Chính quy

* Mục tiêu chung

Đào tạo

học viên hệ tầm trung

ngành

Sư phạm Mầm non

có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe thể chất tốt, đồng thời có đủ năng lượng trình độ đảm nhiệm tốt việc làm giảng dạy tại những trường Mầm non .

* Mục tiêu đơn cử

Kiến thức

V

ề giáo dục đại cương để vận dụng phát minh sáng tạo vào thực tiễn giáo dục mần nin thiếu nhi

.

Nắm vững mạng lưới hệ thống kỹ năng và kiến thức khoa học giáo dục mần nin thiếu nhi trình độ tầm trung để thực thi tốt công tác làm việc trình độ

.

Hiểu biết vừa đủ tiềm năng, nội dung chương trình Sư phạm Mầm non, giải pháp tổ chức triển khai, nhìn nhận những hoạt động giải trí giáo dục và sự tăng trưởng của trẻ

.

Áp dụng có hiệu suất cao kỹ năng và kiến thức khoa học giáo dục mần nin thiếu nhi vào việc tổ chức triển khai và nhìn nhận những hoạt động giải trí giáo dục trẻ những đối tượng người dùng khác nhau gồm có cả trẻ dân tộc thiểu số, trẻ có nhu yếu đặc biệt quan trọng ở toàn bộ những nhóm tuổi, những mô hình trường, lớp mần nin thiếu nhi .

Có năng lượng tổ chức triển khai những hoạt động giải trí giáo dục trẻ ở độ tuổi mần nin thiếu nhi

.

Có năng lượng đảm nhiệm, nghiên cứu và phân tích và vận dụng kiến thức và kỹ năng khoa học giáo dục mần nin thiếu nhi trong thực tiễn

.

Có năng lực thao tác, tiếp xúc với trẻ nhỏ .

Kỹ năng

Biết tiếp xúc, biết tạo điều kiện kèm theo thuận tiện nhất cho sự tăng trưởng và học tập của trẻ

.

Biết quan sát, khám phá và nhìn nhận mức độ tăng trưởng của trẻ

.

Biết lập kế hoạch định hướng tăng trưởng và giáo dục trẻ tương thích với nhu yếu của từng độ tuổi, từng cá thể và điều kiện kèm theo trong thực tiễn

.

Biết phong cách thiết kế những hoạt động giải trí giáo dục, thiết kế xây dựng môi trường tự nhiên giáo dục, lựa chọn và sử dụng hợp lý những học liệu, giải pháp giáo dục, dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của trẻ

.

Biết nhìn nhận hiệu suất cao và kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch giáo dục

.

Biết quản lí nhóm, lớp ; xử lý yếu tố phát sinh trong quy trình tổ chức triển khai những hoạt động giải trí giáo dục trẻ

.

Biết nghiên cứu và phân tích, nhìn nhận hiệu suất cao việc làm của bản thân và đồng nghiệp .

Biết hợp tác, tiếp xúc với đồng nghiệp, với mái ấm gia đình trẻ và đồng nghiệp

.

Có kĩ năng thao tác nhóm

.

Thái độ

Chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chủ trương của Đảng và pháp lý của Nhà nước ; chấp hành luật giáo dục, điều lệ, quy định, lao lý của ngành ; có ý thức tổ chức triển khai kỷ luật .

Có lòng yêu nghề, gắn bó với nghề dạy học ; có nghĩa vụ và trách nhiệm và niềm tin học hỏi, tự tu dưỡng để vươn lên trong sự nghiệp ; giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo, sống trung thực, lành mạnh, là tấm gương cho học viên .

Giao tiếp hòa đồng với mọi người, sống có đạo đức, nghĩa vụ và trách nhiệm và triển khai xong mọi việc làm được giao .

Có ý thức đoàn kết, hợp tác với đồng nghiệp, có ý thức thiết kế xây dựng tập thể tốt để cùng thực thi tiềm năng giáo dục .

Có lối sống lành mạnh, văn minh, tương thích với văn hóa truyền thống dân tộc bản địa và môi trường tự nhiên giáo dục ; có tác phong mẫu mực, thao tác khoa học .

Có ý thức rèn luyện bản thân, tu dưỡng, nâng cao trình độ trình độ, nhiệm vụ, thích ứng trước biến hóa của xã hội và của ngành Giáo dục đào tạo Mầm non .

* Vị trí, năng lực công tác làm việc và học tập sau khi tốt nghiệp

Giảng dạy tại những trường Mầm non .

Làm việc trong những tổ chức triển khai, chính trị – xã hội, tổ chức triển khai nghề nghiệp có tương quan đến giáo dục Mầm non .

Người học hoàn toàn có thể học liên thông lên trình độ cao hơn .

Có năng lực quy đổi việc làm tương thích hoặc gần với ngành giảng dạy theo nhu yếu của xã hội .

* Trình độ tin học và ngoại ngữ

Có trình độ tin học đạt chuẩn kiến thức và kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo pháp luật tại Thông tư số 03/2014 / TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ trưởng Bộ tin tức tiếp thị quảng cáo lao lý về chuẩn kỹ năng và kiến thức sử dụng công nghệ thông tin để Giao hàng công tác làm việc trình độ của chuyên ngành .

Có trình độ Tiếng Anh đạt trình độ bậc 2 hoặc tương tự theo khung năng lượng ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Nước Ta phát hành kèm theo Thông tư số 01/2014 / TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm năm trước của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo .

2.2.4. 2. Thời gian đào tạo và giảng dạy

:

Đào tạo trong thời hạn 2 năm, chia làm 4 học kì .

2.2.4. 3. Khối lượng kỹ năng và kiến thức toàn khóa

:

Tổng khối lượng kiến thức và kỹ năng toàn khóa học là

95 đơn vị chức năng học trình

2.2.4. 4 .

Cấu trúc kỹ năng và kiến thức của chương trình giảng dạy

TT

Nội dung

Số đơn vị chức năng học trình

1

Các học phần chung

35

2

Các học phần cơ sở

10

3

Các học phần trình độ

41

4

Thực tập tốt nghiệp

9

5

Cộng ( ĐVHT )

95

2.3. Khoa Ngoại Ngữ

2.3.1. Giới thiệu Khoa

3.1.1. Nhiệm vụ

Được xây dựng từ tháng 9 năm 2005, theo Quyết định số 389 / QĐ-CĐSP, ngày 9 tháng 5 năm 2005, của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu .

Khoa có trách nhiệm đào tạo và giảng dạy sinh viên chuyên ngành tiếng Anh và tiếng Nhật ( ngành Tiếng Nhật mở màn được tuyển sinh cho năm học năm trước – năm ngoái ) và giảng dạy những học phần Anh văn và Nhật văn cho hàng loạt sinh viên khối không chuyên của trường. Được sự tương hỗ rất lớn từ Ủy Ban Nhân Dân tỉnh và Đại học Hyogo ( Nhật Bản ), ngành tiếng Nhật hứa hẹn là ngành được góp vốn đầu tư cao về trình độ, cơ sở vật chất cũng như thời cơ việc làm .

3.1.2. Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ cán bộ giảng dạy của khoa lúc bấy giờ gồm 13 cán bộ giảng viên, trong đó có 02 giảng viên là NCS, 08 giảng viên có trình độ thạc sỹ. Ngoài những giảng viên cơ hữu, khoa còn tiếp đón những giáo viên quốc tế đến từ chương trình Fulbright hoặc những chương trình từ thiện .

2.3.1. 3. Thành tích điển hình nổi bật

Ý thức được ‘ ngoại ngữ ’ là yếu tố không hề thiếu của người lao động trong thời đại mới, cán bộ giảng viên khoa NN đã không ngừng tự tu dưỡng nâng cao trình độ trình độ, nhiệm vụ để hoàn toàn có thể hoàn thành xong thiên chức ‘ trồng người ’, góp thêm phần vào công cuộc tăng trưởng nguồn nhân lực, ship hàng nhu yếu tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu .

2.3.2. Ngành tiếng Nhật

Chương trình đào tạo và giảng dạy :

Cử nhân Cao đẳng tiếng Nhật

Trình độ huấn luyện và đào tạo :

Cao đẳng

Ngành đào tạo:

Tiếng Nhật

Mã ngành :

 

Loại hình giảng dạy :

Chính quy

2.3.2. 1. Mục tiêu đào tạo và giảng dạy

* Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân cao đẳng ngành Tiếng Nhật có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe thể chất tốt, đồng thời có đủ năng lượng đảm nhiệm tốt những việc làm thuộc ngành nghề trình độ có sử dụng tiếng Nhật, cung ứng nhu yếu xã hội trong xu thế hội nhập quốc tế .

* Mục

tiêu đơn cử

Về kỹ năng và kiến thức trình độ

Có kiến thức và kỹ năng sâu rộng về ngôn từ, văn hóa – xã hội, lịch sử vẻ vang, địa lý, chính trị, quan hệ quốc tế của Nhật Bản .

Tiếng Nhật đạt mức từ N3 trở lên ( Chứng chỉ năng lượng Nhật ngữ quốc tế )

Về năng lượng

Bồi dưỡng năng lượng về trình độ và nhiệm vụ tiếng Nhật .

Bồi dưỡng năng lượng xử lý những yếu tố tương quan đến trình độ tiếng Nhật .

Có năng lực biên phiên dịch những văn bản, báo cáo giải trình tài liệu, dịch thư tín, soạn thảo hợp đồng, hội thảo chiến lược bằng tiếng Nhật .

Về kỹ năng và kiến thức

Thực hiện tiếp xúc bằng tiếng Nhật dưới dạng nghe, nói, đọc, viết .

Kỹ năng dịch thuật, hướng dẫn du lịch, thương mại và giảng dạy tiếng Nhật .

Nắm bắt và xử lí thông tin bằng tiếng Nhật để tiếp xúc và làm nền tảng cho việc điều tra và nghiên cứu khoa học .

Kỹ năng thao tác nhóm và thao tác độc lập, hợp tác với những đối tác chiến lược trong và ngoài nước và kỹ năng và kiến thức tiếp xúc xã hội hiệu suất cao .

Thái độ

Chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước, có đạo đức và lối sống văn minh .

Giáo dục đào tạo cho sinh viên lòng yêu nghề, có ý thức tổ chức triển khai kỷ luật, nghĩa vụ và trách nhiệm và niềm tin học hỏi, tự tu dưỡng để vươn lên trong sự nghiệp .

Năng động, phát minh sáng tạo, có ý thức hợp tác trong thao tác theo nhóm và thao tác độc lập .

Chủ động trong việc update kỹ năng và kiến thức, thái độ tự học cao, có phong thái là việc phát minh sáng tạo và chuyên nghiệp

* Vị trí, năng lực công tác làm việc và học tập sau khi tốt nghiệp

Làm việc trong những tổ chức triển khai, chính trị – xã hội, tổ chức triển khai nghề nghiệp có tương quan đến Nhật Bản .

Trong những doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, liên kết kinh doanh, và doanh nghiệp 100 % vốn Nhật Bản .

Làm việc trong môi trường tự nhiên dịch thuật trong văn phòng như dịch thư tín, báo cáo giải trình, bản ghi nhớ, soạn thảo hợp đồng, hội thảo chiến lược v.v. …

Làm công tác làm việc giảng dạy trong những trường có nhu yếu sử dụng tiếng Nhật .

Người học hoàn toàn có thể học liên thông lên trình độ cao hơn .

2.3.2. 2. Thời gian huấn luyện và đào tạo :

3 năm, chia làm 6 học kì

2.3.2. 3. Khối lượng kiến thức và kỹ năng toàn khóa :

105 tín chỉ, chưa kể học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng – An ninh.

TT

Khối KT / Tên HP

Số TC

1

Khối kỹ năng và kiến thức giáo dục đại cương

31

 

Lý luận chính trị

12

Khoa học xã hội và nhân văn

10

Ngoại ngữ, tin học không chuyên

9

2

Khối kỹ năng và kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

74

 

Kiến thức chuyên ngành

8

Kiến thức ngành

47

Kiến thức hỗ trợ

9

Thực tập, khóa luận tốt nghiệp

10

2.3.3. Ngành Tiếng Anh Thương mại – Du lịch

Tên chương trình :

Tiếng Anh

 

Tên tiếng Anh :

         

English Language

 

Trình độ đào tạo và giảng dạy :

Cao đẳng

 

Chuyên ngành đào tạo và giảng dạy :

Tiếng Anh Thương mại – Du lịch

 

Mã số :

51220201

 

Loại hình huấn luyện và đào tạo :

Chính quy

2.3.3. 1. Mục tiêu giảng dạy

* Mục tiêu chung

Sinh viên tốt nghiệp c

hương trình Đào tạo ngành Tiếng Anh phải có phẩm chất, chính trị, tư tưởng vững vàng, có đạo đức nghề nghiệp, có ý thức sống và thao tác theo pháp lý, có sức khỏe thể chất và tiếp xúc xã hội .

Họ cũng phải có kiến thức và kỹ năng tốt về tiếng Anh và sử dụng được tiếng Anh, có năng lực về trình độ và nhiệm vụ vững vàng để tiếp đón trách nhiệm được giao .

*

Mục tiêu đơn cử

Kiến thức

Có hiểu biết về những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin ; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam ; Tư tưởng Hồ Chí Minh .

Có thể vận dụng những hiểu biết về ngôn từ Anh, kỹ năng và kiến thức nền tảng trong nghành nghề dịch vụ thương mại, Du lịch-Khách sạn, và tin học để công tác làm việc chuyên nghiệp, hiệu suất cao trong môi trường tự nhiên liên tục sử dụng tiếng Anh .

Kỹ năng

Có năng lực quản trị thời hạn, kỹ năng học và tự học, kĩ năng phát hiện và xử lý yếu tố, đưa ra giải pháp, yêu cầu, kiến thức và kỹ năng nghiên cứu và phân tích, tổng hợp .

Biết tự học và tự điều tra và nghiên cứu nhằm mục đích liên tục nâng cao kỹ năng và kiến thức và năng lượng thực hành thực tế tiếng, trong bước đầu hình thành tư duy và năng lượng điều tra và nghiên cứu khoa học về những yếu tố ngôn từ, văn học hoặc văn hóa-văn minh của những nước hội đồng Anh ngữ và hội đồng ASEAN .

Nâng cao những kỹ năng và kiến thức tiếp xúc xã hội và tiếp xúc trong kinh doanh thương mại : xử lý yếu tố, thao tác nhóm, lập kế hoạch, thuyết trình, tham gia hội nghị, đàm phán, thương thuyết, viết thư tín thương mại ; – Biết cách sắp xếp việc làm một cách hài hòa và hợp lý, khoa học .

Thái độ

Chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chủ trương của Đảng và pháp lý của Nhà nước, có đạo đức và lối sống văn minh

.

Giao tiếp hòa đồng với mọi người, sống có đạo đức, nghĩa vụ và trách nhiệm và triển khai xong tốt mọi việc làm được giao .

Có ý thức đoàn kết, hợp tác với đồng nghiệp, có ý thức thiết kế xây dựng tập thể tốt để cùng triển khai tiềm năng giáo dục .

Có lối sống lành mạnh, văn minh, tương thích với truyền thống dân tộc bản địa ; có tác phong mẫu mực, thao tác khoa học .

* Vị trí, năng lực công tác làm việc và học tập sau khi tốt nghiệp

Công tác trong những nghành trình độ như trong thông dịch viên, biên dịch viên, thư ký, hướng dẫn viên du lịch du lịch, tiếp tân khách sạn, hoặc thao tác tại những công ty dịch vụ – thương mại, trong môi trường tự nhiên liên tục sử dụng tiếng Anh. – Làm việc trong những tổ chức triển khai, chính trị – xã hội, tổ chức triển khai nghề nghiệp mà việc làm yên cầu phải sử dụng Tiếng Anh .

Người học hoàn toàn có thể học liên thông lên trình độ cao hơn .

Có năng lực quy đổi việc làm tương thích hoặc gần với ngành huấn luyện và đào tạo theo nhu yếu của xã hội .

* Trình độ tin học và ngoại ngữ

Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng và kiến thức sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương tự theo pháp luật tại Thông tư số 03/2014 / TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ trưởng Bộ tin tức tiếp thị quảng cáo pháp luật về chuẩn kiến thức và kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin để ship hàng công tác làm việc trình độ của chuyên ngành .

Có trình độ Tiếng Anh đạt trình độ bậc 4 hoặc tương tự theo khung năng lượng ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Nước Ta phát hành kèm theo Thông tư số 01/2014 / TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm năm trước của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo .

Có trình độ ngoại ngữ 2 ( Tiếng Nhật ) đạt trình độ N5 hoặc tương tự .

2.3.3. 2. Thời gian huấn luyện và đào tạo

Đào tạo trong thời hạn 3 năm, chia làm 6 học kì .

2.3.3. 3. Khối lượng kỹ năng và kiến thức toàn khóa

Tổng khối lượng kiến thức và kỹ năng toàn khóa học là

99

tín chỉ

, chưa kể học phần Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất và Giáo dục Quốc phòng

An ninh .

TT

Khối KT / Tên HP

Số TC

1

Khối kỹ năng và kiến thức giáo dục đại cương

26

 

Lý luận chính trị

12

Khoa học xã hội và nhân văn

4

Khoa học Tự nhiên

4

Ngoại ngữ Tiếng Nhật

6

2

Khối kỹ năng và kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

73

 

Kiến thức cơ sở

6

 

Kiến thức ngành

59

 

Thực tập, khóa luận tốt nghiệp

10

2.4. Khoa Tự nhiên

2.4.1. Giới thiệu về Khoa

2.4.1. 1. Thành lập

Khoa Tự nhiên được xây dựng từ năm 2001, theo Quyết định số 3488 / QĐ.UB, ngày 3 tháng 5 năm 2001, của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu .

Khoa Tự nhiên huấn luyện và đào tạo sinh viên những ngành về khoa học Tự nhiên : Toán, Lý, Hóa, Sinh, Công nghệ – Thiết bị và Tin học ..

2.4.1. 2. Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ cán bộ giảng dạy và NCKH của Khoa gồm 17 thành viên, trong đó có 01 giảng viên là Tiến sĩ, 02 NCS, 12 Thạc sĩ, 01 Cao học và 02 cử nhân với trình độ trình độ ngày càng vững chãi, không ngừng đào sâu điều tra và nghiên cứu, nâng cao trình độ để bảo vệ chất lượng giảng dạy .

2.4.1. 3. Thành tích điển hình nổi bật

Với những nỗ lực không ngừng của tập thể giáo viên và sinh viên, trongnhiều năm liền, Khoa Tự nhiên được nhà trường công nhận là tập thể khoa lao động xuất sắc, nhiều CBGV được tỉnh và nhà trường khen Tặng về thành tích trong hoạt động giải trí giảng dạy và điều tra và nghiên cứu khoa học. Đặc biệt, trong nhiều năm liền, Khoa còn đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng những thế hệ sinh viên tham gia Olympic Toán sinh viên toàn nước đạt thành tích cao ( 1 giải nhì, 1 giải ba, 3 giải khuyến khích ) mang lại vinh quang cho trường và chứng minh và khẳng định vị thế của trường với những trường trong khu vực phía Nam và trên khắp cả nước .

Đã hơn 16 năm kể từ khi xây dựng đến nay, Khoa Tự nhiên ngày càng chứng tỏ sự năng động, tiên phong của mình trong việc giảng dạy những thế hệ giáo viên trung học cơ sở tương lai giỏi về trình độ, tốt về đạo đức, hăng say với nghề, góp thêm phần nâng cao tên thương hiệu Trường Cao đẳng sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu trong nền giáo dục tỉnh nhà .

2.4.2. Ngành Sư Phạm Tin học

Tên chương trình :

Sư phạm Tin học

Tên tiếng Anh :

Information Technology Teacher Education

Trình độ đào tạo và giảng dạy :

Cao đẳng

Chuyên ngành giảng dạy :

Sư phạm Tin học

Mã số :

51140210

Loại hình đào tạo và giảng dạy :

Chính quy

2.4.2. 1. Mục tiêu huấn luyện và đào tạo

* Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân cao đẳng ngành Sư phạm Tin học có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe thể chất tốt, đồng thời có đủ năng lượng đảm nhiệm tốt việc làm giảng dạy môn Tin học, quản trị công nghệ thông tin trong trường học .

* Mục tiêu đơn cử

Kiến thức

Có hiểu biết về những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin ; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam ; Tư tưởng Hồ Chí Minh .

Có vừa đủ kiến thức và kỹ năng trình độ, nhiệm vụ dạy học môn Khoa học tự nhiên phân phối được nhu yếu thay đổi tiềm năng, nội dung, chiêu thức, hình thức tổ chức triển khai, kiểm tra, nhìn nhận hiệu quả dạy học và giáo dục ở trường trung học cơ sở .

Có năng lực kiến thiết xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp dạy học với giáo dục biểu lộ rõ tiềm năng, nội dung, chiêu thức dạy học tương thích với đặc trưng môn học, được điểm học viên và mội trường giáo dục ; có năng lực phố hợp hoạt động học với hoạt động giải trí dạy theo hướng phát huy tích cực nhận thức của học viên /

Có những hiểu biết cơ bản về những giải pháp dạy học ; biết vận dụng những phong pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, dữ thế chủ động và phát minh sáng tạo của học viên, tăng trưởng năng lượng tự học và tư duy của học viên, giúp học viên viết cách tự học .

Biết được nhu yếu, nguyên tắc để khai thác, sử dụng và tự làm vật dụng dạy học môn học .

Có những hiểu biết cơ bản về khoa học giáo dục, những quy luật và thực chất của hiện tượng kỳ lạ tâm ý, những yếu tố cơ bản của quy trình dạy học và giáo dục để hoàn toàn có thể vận dụng vào hoạt động giải trí dạy học và giáo dục .

Kỹ năng

Có khẳ năng quản trị thời hạn, kỹ năng học và tự học, kiến thức và kỹ năng phát hiện và xử lý yếu tố, đưa ra giải pháp, yêu cầu, kỹ năng và kiến thức nghiên cứu và phân tích, tổng hợp .

Khai thác, sử dụng, tự làm một số ít phương tiện đi lại dạy học để tương hỗ hoạt động giải trí dạy học môn khoa học tự nhiên .

Làm việc theo nhóm khi có nhu yếu về việc làm để hoàn toàn có thể phát huy hết năng lực của mọi thành viên, bảo vệ cộng việc được triển khai xong tốt nhất .

Biết cách sắp sếp việc một cách hài hòa và hợp lý, khoa học .

Thái độ

Chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chủ trương của Đảng và pháp lý của Nhà nước, có đạo đức và lối sống văn minh

.

Giao tiếp hòa đồng với mọi người, sống có đạo đức, nghĩa vụ và trách nhiệm và triển khai xong tốt mọi việc làm được giao .

Có lòng yêu nghề, gắn bó với nghề dạy học ; chấp hành luật giáo dục, điều lệ, quy định, lao lý của ngành ; có ý thức tổ chức triển khai kỷ luật, nghĩa vụ và trách nhiệm và niềm tin học hỏi, tự tu dưỡng để vươn lên trong sự nghiệp ; giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo, sống trung thực, lành mạnh, là tấm gương cho học viên .

Có ý thức đoàn kết, hợp tác với đồng nghiệp, có ý thức kiến thiết xây dựng tập thể tốt để cùng thực thi tiềm năng giáo dục .

Có lối sống lành mạnh, văn minh, tương thích với truyền thống dân tộc bản địa và môi trường tự nhiên giáo dục ; có tác phong mẫu mực, thao tác khoa học .

* Vị trí, năng lực công tác làm việc và học tập khi tốt nghiệp

Giảng dạy môn Tin học trong những trường Tiểu học và trung học cơ sở .

Làm việc trong những tổ chức triển khai, chính trị – xã hội, tổ chức triển khai nghề nghiệp có tương quan đến công nghệ thông tin .

Người học hoàn toàn có thể học liên thông lên trình độ cao hơn .

Có khả năng chuyển đổi việc làm phù hợp hoặc gần với ngành đào tạo theo nhu cầu của xã hội.

* Trình độ ngoại ngữ

Có trình độ Tiếng Anh đạt trình độ bậc 3 hoặc tương tự theo khung năng lượng ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Nước Ta phát hành kèm theo Thông tư số 01/2014 / TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm năm trước của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo .

2.4.2. 2. Thời gian huấn luyện và đào tạo

Đào tạo trong thời hạn 3 năm, chia làm 6 học kì .

2.4.2. 3. Khối lượng kỹ năng và kiến thức toàn khóa

Tổng khối lượng kỹ năng và kiến thức toàn khóa học là

96

tín chỉ

, chưa kể học phần Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất và Giáo dục Quốc phòng

An ninh .

TT

Khối KT / Tên HP

Số TC

1

Khối kỹ năng và kiến thức giáo dục đại cương

23

 

Lý luận chính trị

12

Khoa học xã hội và nhân văn

5

Khoa học Tự nhiên

0

Ngoại ngữ

6

2

Khối kỹ năng và kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

73

 

Kiến thức cơ sở

14

 

Kiến thức ngành

48

 

Thực tập, khóa luận tốt nghiệp

11

2.4.3. Ngành Sư phạm Toán học

Tên chương trình :

Sư phạm Toán học

 

Tên tiếng Anh :

         

Mathematics Teacher Education

 

Trình độ huấn luyện và đào tạo :

Cao đẳng

 

Chuyên ngành đào tạo và giảng dạy :

Sư phạm Toán học

 

Mã số :

51140209

 

Loại hình đào tạo và giảng dạy :

Chính quy

2.4.3. 1. Mục tiêu đào tạo và giảng dạy

* Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân cao đẳng ngành Sư phạm Toán học có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe thể chất tốt, đồng thời có đủ năng lượng đảm nhiệm tốt việc làm giảng dạy toán học ở trường trung học cơ sở .

* Mục tiêu đơn cử

Kiến thức

Có hiểu biết về những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin ; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam ; Tư tưởng Hồ Chí Minh .

Có rất đầy đủ kiến thức và kỹ năng trình độ, nhiệm vụ dạy học môn Khoa học tự nhiên phân phối được nhu yếu thay đổi tiềm năng, nội dung, giải pháp, hình thức tổ chức triển khai, kiểm tra, nhìn nhận hiệu quả dạy học và giáo dục ở trường trung học cơ sở .

Có năng lực thiết kế xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp dạy học với giáo dục biểu lộ rõ tiềm năng, nội dung, giải pháp dạy học tương thích với đặc trưng môn học, được điểm học viên và mội trường giáo dục ; có năng lực phố hợp hoạt động học với hoạt động giải trí dạy theo hướng phát huy tích cực nhận thức của học viên /

Có những hiểu biết cơ bản về những chiêu thức dạy học ; biết vận dụng những phong pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, dữ thế chủ động và phát minh sáng tạo của học viên, tăng trưởng năng lượng tự học và tư duy của học viên, giúp học viên viết cách tự học .

Biết được nhu yếu, nguyên tắc để khai thác, sử dụng và tự làm vật dụng dạy học môn học .

Có những hiểu biết cơ bản về khoa học giáo dục, những quy luật và thực chất của hiện tượng kỳ lạ tâm ý, những yếu tố cơ bản của quy trình dạy học và giáo dục để hoàn toàn có thể vận dụng vào hoạt động giải trí dạy học và giáo dục .

Kỹ năng

Có khẳ năng quản trị thời hạn, kỹ năng học và tự học, kiến thức và kỹ năng phát hiện và xử lý yếu tố, đưa ra giải pháp, đề xuất kiến nghị, kiến thức và kỹ năng nghiên cứu và phân tích, tổng hợp .

Khai thác, sử dụng, tự làm 1 số ít phương tiện đi lại dạy học để tương hỗ hoạt động giải trí dạy học môn khoa học tự nhiên .

Làm việc theo nhóm khi có nhu yếu về việc làm để hoàn toàn có thể phát huy hết năng lực của mọi thành viên, bảo vệ cộng việc được triển khai xong tốt nhất .

Biết cách sắp sếp việc một cách hài hòa và hợp lý, khoa học .

Thái độ

Chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chủ trương của Đảng và pháp lý của Nhà nước, có đạo đức và lối sống văn minh

.

Giao tiếp hòa đồng với mọi người, sống có đạo đức, nghĩa vụ và trách nhiệm và hoàn thành xong tốt mọi việc làm được giao .

Có lòng yêu nghề, gắn bó với nghề dạy học ; chấp hành luật giáo dục, điều lệ, quy định, lao lý của ngành ; có ý thức tổ chức triển khai kỷ luật, nghĩa vụ và trách nhiệm và ý thức học hỏi, tự tu dưỡng để vươn lên trong sự nghiệp ; giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo, sống trung thực, lành mạnh, là tấm gương cho học viên .

Có ý thức đoàn kết, hợp tác với đồng nghiệp, có ý thức thiết kế xây dựng tập thể tốt để cùng thực thi tiềm năng giáo dục .

Có lối sống lành mạnh, văn minh, tương thích với truyền thống dân tộc bản địa và thiên nhiên và môi trường giáo dục ; có tác phong mẫu mực, thao tác khoa học .

* Vị trí, năng lực công tác làm việc và học tập sau khi tốt nghiệp

Giảng dạy môn Toán trong những trường trung học cơ sở .

Làm việc trong những tổ chức triển khai, chính trị – xã hội, tổ chức triển khai nghề nghiệp có tương quan đến khoa học tự nhiên .

Người học hoàn toàn có thể học liên thông lên trình độ cao hơn .

Có năng lực quy đổi việc làm tương thích hoặc gần với ngành huấn luyện và đào tạo theo nhu yếu của xã hội .

* Trình độ tin học và ngoại ngữ

Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng và kiến thức sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo pháp luật tại Thông tư số 03/2014 / TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ trưởng Bộ tin tức truyền thông online pháp luật về chuẩn kiến thức và kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin để ship hàng công tác làm việc trình độ của chuyên ngành .

Có trình độ Tiếng Anh đạt trình độ bậc 3 hoặc tương tự theo khung năng lượng ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Nước Ta phát hành kèm theo Thông tư số 01/2014 / TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm năm trước của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo .

2.4.3. 2. Thời gian đào tạo và giảng dạy

Đào tạo trong thời hạn 3 năm, chia làm 6 học kì .

2.4.3. 3. Khối lượng kỹ năng và kiến thức toàn khóa

Tổng khối lượng kiến thức và kỹ năng toàn khóa học là

95

tín chỉ

, chưa kể học phần Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất và Giáo dục Quốc phòng

An ninh .

TT

Khối KT / Tên HP

Số TC

1

Khối kiến thức và kỹ năng giáo dục đại cương

26

 

Lý luận chính trị

12

Khoa học xã hội và nhân văn

4

Khoa học Tự nhiên

4

Ngoại ngữ

6

2

Khối kỹ năng và kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

69

 

Kiến thức cơ sở

15

 

Kiến thức ngành

43

 

Thực tập, khóa luận tốt nghiệp

11

3

Chưa kể học phần GD thể chất và GDQP-AN

2.4.4. Ngành Sư phạm Vật lý

Tên chương trình :

Sư phạm Vật lý

Tên tiếng Anh :

         

Physics Teacher Training

Trình độ giảng dạy :

Cao đẳng

Chuyên ngành giảng dạy :

Khoa học Tự nhiên

Mã số :

51140211

2.4.4. 1. Mục tiêu giảng dạy

* Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân cao đẳng ngành Sư phạm Vật lý có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe thể chất tốt, đồng thời có đủ năng lượng đảm nhiệm tốt những việc làm thuộc ngành nghề trình độ khoa học tự nhiên .

* Mục tiêu đơn cử

Kiến thức

Có hiểu biết về những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin ; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam ; Tư tưởng Hồ Chí Minh .

Có không thiếu kiến thức và kỹ năng trình độ, nhiệm vụ dạy học môn Khoa học tự nhiên cung ứng được nhu yếu thay đổi tiềm năng, nội dung, chiêu thức, hình thức tổ chức triển khai, kiểm tra, nhìn nhận tác dụng dạy học và giáo dục ở trường trung học cơ sở .

Có năng lực thiết kế xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp dạy học với giáo dục bộc lộ rõ tiềm năng, nội dung, giải pháp dạy học tương thích với đặc trưng môn học, được điểm học viên và mội trường giáo dục ; có năng lực phố hợp hoạt động học với hoạt động giải trí dạy theo hướng phát huy tích cực nhận thức của học viên /

Có những hiểu biết cơ bản về những chiêu thức dạy học ; biết vận dụng những phong pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, dữ thế chủ động và phát minh sáng tạo của học viên, tăng trưởng năng lượng tự học và tư duy của học viên, giúp học viên viết cách tự học .

Biết được nhu yếu, nguyên tắc để khai thác, sử dụng và tự làm vật dụng dạy học môn học .

Có những hiểu biết cơ bản về khoa học giáo dục, những quy luật và thực chất của hiện tượng kỳ lạ tâm ý, những yếu tố cơ bản của quy trình dạy học và giáo dục để hoàn toàn có thể vận dụng vào hoạt động giải trí dạy học và giáo dục .

Kỹ năng

Có khẳ năng quản trị thời hạn, kỹ năng học và tự học, kỹ năng và kiến thức phát hiện và xử lý yếu tố, đưa ra giải pháp, yêu cầu, kỹ năng và kiến thức nghiên cứu và phân tích, tổng hợp .

Khai thác, sử dụng, tự làm một số ít phương tiện đi lại dạy học để tương hỗ hoạt động giải trí dạy học môn khoa học tự nhiên .

Làm việc theo nhóm khi có nhu yếu về việc làm để hoàn toàn có thể phát huy hết năng lực của mọi thành viên, bảo vệ cộng việc được hoàn thành xong tốt nhất .

Biết cách sắp sếp việc một cách hài hòa và hợp lý, khoa học .

Thái độ

Chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chủ trương của Đảng và pháp lý của Nhà nước, có đạo đức và lối sống văn minh ;

Có lòng yêu nghề, gắn bó với nghề dạy học ; chấp hành luật giáo dục, điều lệ, quy định, lao lý của ngành ; có ý thức tổ chức triển khai kỷ luật, nghĩa vụ và trách nhiệm và ý thức học hỏi, tự tu dưỡng để vươn lên trong sự nghiệp ; giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo, sống trung thực, lành mạnh, là tấm gưởng cho học viên .

Giao tiếp hòa đồng với mọi người, sống có đạo đức, nghĩa vụ và trách nhiệm và triển khai xong tốt mọi việc làm được giao .

Có ý thức đoàn kết, hợp tác với đồng nghiệp, có ý thức thiết kế xây dựng tập thể tốt để cùng thực thi tiềm năng giáo dục .

Có lối sống lành mạnh, văn minh, tương thích với truyền thống dân tộc bản địa và môi trường tự nhiên giáo dục ; có tác phong mẫu mực, thao tác khoa học .

* Vị trí, năng lực công tác làm việc và học tập sau khi tốt nghiệp

Giảng dạy môn khoa học tự nhiên và làm công tác làm việc thiết bị dạy học trong những trường trung học cơ sở .

Làm việc trong những tổ chức triển khai, chính trị – xã hội, tổ chức triển khai nghề nghiệp có tương quan đến thiết bị, khoa học tự nhiên .

Người học hoàn toàn có thể học liên thông lên trình độ cao hơn .

Có năng lực quy đổi việc làm tương thích hoặc gần với ngành giảng dạy theo nhu yếu của xã hội .

* Trình độ tin học và ngoại ngữ

Có trình độ tin học tương tự trình độ A, sử dụng tốt một số ít ứng dụng Giao hàng công tác làm việc trình độ của chuyên ngành, biết cách khai thác thông tin trên mạng Internet ship hàng cho công tác làm việc trình độ, nhiệm vụ .

Có trình độ Tiếng Anh đạt trình độ bậc 3 hoặc tương tự theo khung năng lượng ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Nước Ta phát hành kèm theo Thông tư số 01/2014 / TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm năm trước của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo .

2.4.4. 2. Thời gian đào tạo và giảng dạy

Đào tạo trong thời hạn 3 năm, chia làm 6 học kì .

2.4.4. 3. Khối lượng kiến thức và kỹ năng toàn khóa

Tổng khối lượng kỹ năng và kiến thức toàn khóa học là

106

tín chỉ

, chưa kể học phần Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất và Giáo dục Quốc phòng

An ninh .

TT

Khối KT / Tên HP

Số TC

1

Khối kiến thức và kỹ năng giáo dục đại cương

29

 

Lý luận chính trị

12

Khoa học xã hội và nhân văn

5

Khoa học Tự nhiên

6

Ngoại ngữ

6

2

Khối kỹ năng và kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

88

 

Kiến thức cơ sở

14

 

Kiến thức ngành

62

 

Thực tập, khóa luận tốt nghiệp

11

2.5. Khoa Xã hội

2.5.1. Giới thiệu về Khoa

2.5.1. 1. Thành lập

Khoa Xã hội được xây dựng từ năm 2001, theo Quyết định số 3488 / QĐ.UB, ngày 3 tháng 5 năm 2001, của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu .

2.5.1. 2. Đội ngũ giảng viên

Đội ngũ cán bộ giảng dạy của Khoa gồm 15 người, trong đó có 02 giảng viên là Tiến sĩ, 08 giảng viên có trình độ Thạc sĩ, 05 giảng viên là Cử nhân. Hiện khoa có 07 lớp gồm có những ngành học : CĐSP Văn, CĐSP Địa – GDCD và CĐ Nước Ta học .

2.5.1. 3. Thành tích điển hình nổi bật

Hơn mười năm qua, Khoa Xã hội với đội ngũ giảng viên năng động, nhiệt tình không những đã thực thi tốt những trách nhiệm dạy và học mà còn tham gia sôi sục những trào lưu hoạt động giải trí của nhà trường đề ra và mang lại nhiều thành tích đáng tự hào. Đặc biệt trong những Hội thi nhiệm vụ Sư phạm toàn nước, cán bộ – giảng viên và sinh viên của khoa luôn là lực lượng nòng cốt và đã gặt hái nhiều thành tích xuất sắc

2.5.2. Ngành Sư phạm Lịch sử

Tên chương trình :

Sư phạm Lịch sử

 

Tên tiếng Anh :

         

History Teacher Training

 

Trình độ đào tạo và giảng dạy :

Cao đẳng

 

Chuyên ngành huấn luyện và đào tạo :

Khoa học Xã hội

 

Mã số :

51140218

 

Loại hình huấn luyện và đào tạo :

Chính quy

2.5.2. 1. Mục tiêu giảng dạy

* Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân cao đẳng ngành Sư phạm Lịch sử có phẩm chất cơ bản của người giáo viên nhà trường XHCN Nước Ta : thấm nhuần thế giới quan Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu

c

hủ nghĩa xã hội, yêu học viên, yêu nghề, có ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm xã hội, đạo đức, tác phong người

giáo viên

.

Có đủ năng lượng đảm nhiệm tốt những việc làm thuộc khoanh vùng phạm vi trình độ. Có kỹ năng và kiến thức sâu rộng về khoa học sư phạm, khoa học xã hội, đặc biệt quan trọng là những nghành nghề dịch vụ về lịch sử vẻ vang, địa lý, văn hóa truyền thống, những yếu tố xã hội …

Có năng lực thích ứng với nhu yếu thay đổi cơ bản và tổng lực giáo dục lúc bấy giờ. Có năng lượng giảng dạy những bộ môn thuộc nghành nghề dịch vụ khoa học xã hội trong nhà trường trung học cơ sở .

*

Mục tiêu đơn cử

Kiến thức

Có hiểu biết cơ bản về nguyên tắc chung của chủ nghĩa Mác – Lênin, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo mật an ninh – quốc phòng trong tình hình mới .

Nắm vững kiến thức và kỹ năng cơ bản về đối tượng người tiêu dùng, trách nhiệm, phương pháp luận và chiêu thức điều tra và nghiên cứu của khoa học lịch sử dân tộc, những tri thức cơ bản về lịch sử vẻ vang quốc tế, lịch sử vẻ vang Nước Ta, lịch sử vẻ vang địa phương, những yếu tố cơ bản về chương trình, nội dung kiến thức và kỹ năng phần lịch sử vẻ vang trong chương trình môn Khoa học xã hội mới ở trung học cơ sở .

Nắm vững kỹ năng và kiến thức cơ bản về đối tượng người dùng, trách nhiệm, phương pháp luận và giải pháp nghiên cứu và điều tra của khoa học địa lý ; những tri thức cơ bản về địa lý tự nhiên và địa lý kinh tế tài chính – xã hội của Nước Ta và những Châu ; những yếu tố cơ bản về chương trình, nội dung kỹ năng và kiến thức phần địa lí trong chương trình môn Khoa học xã hội mới ở trung học cơ sở .

C

ó kiến thức lý luận về phương pháp dạy học bộ môn, các hình thức tổ chức dạy và học, các nguyên tắc và kỹ thuật thực hiện phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả dạy học môn Khoa học xã hội ở trường THCS, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục THCS về chất lượng và hiệu quả giáo dục.

Nắm được kiến thức và kỹ năng cơ bản về khoa học Tâm lý học, Giáo dục học, Lý luận dạy học, chiêu thức giảng dạy chuyên ngành để hiểu và xử lý được những trách nhiệm giảng dạy và giáo dục học viên đạt được hiệu suất cao cao ở trung học cơ sở .

H

iểu biết về công tác làm việc tổ chức triển khai, quản trị trong ngành giáo dục, trong nhà trường lúc bấy giờ .

Kỹ năng

Quản lý thời hạn, lập kế hoạch học và tự học, phát hiện và xử lý yếu tố tương quan trách nhiệm trình độ một cách hiệu suất cao

.

Nghiên cứu, nghiên cứu và phân tích đặc điểm tâm sinh lý đối tượng người tiêu dùng học viên trung học cơ sở Giao hàng công tác làm việc giảng dạy và giáo dục học viên .

Nghiên cứu, nghiên cứu và phân tích chương trình, kế hoạch dạy học, phong cách thiết kế những bài dạy ( soạn giáo án ) thuộc bộ môn mình đảm nhiệm ( Khoa học xã hội ở trường trung học cơ sở ) theo hướng thay đổi .

Vận dụng linh động những hình thức, giải pháp dạy học ( truyền thống cuội nguồn và tân tiến ) bộ môn Khoa học xã hội ở trường trung học cơ sở theo hướng phát huy tính tích cực của học viên ; dạy phương pháp học và tự học cho học viên .

Lồng ghép việc tổ chức triển khai hoạt động giải trí thưởng thức phát minh sáng tạo cho học viên trung học cơ sở trong những môn học tương quan .

Làm công tác làm việc chủ nhiệm lớp ; hợp tác, phối hợp những lực lượng giáo dục, những thiên nhiên và môi trường giáo dục để giáo dục học viên trung học cơ sở một cách hiệu suất cao .

Khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin vào việc tìm kiếm thông tin, soạn giảng, tương hỗ cho hoạt động giải trí dạy học, giáo dục, quản trị học viên, update kỹ năng và kiến thức một cách hiệu suất cao .

Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng để liên tục thay đổi nội dung, giải pháp, thích ứng với những thay đổi của ngành .

Hợp tác,san sẻ thông tin với đồng nghiệp Giao hàng trách nhiệm chung một cách hiệu suất cao .

Phát triển chương trình giáo dục nhà trường và giáo dục môn học, thích nghi với việc kiểm soát và điều chỉnh chương trình và quy đổi nghề nghiệp khi cần .

Thái độ

Thấm nhuần thế giới quan Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh .

Yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội .

Chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chủ trương của Đảng và pháp lý của Nhà nước, có đạo đức và lối sống văn minh .

Có lòng yêu nghề, có ý thức tổ chức triển khai kỷ luật, nghĩa vụ và trách nhiệm và niềm tin học hỏi, tự tu dưỡng để vươn lên trong sự nghiệp .

Năng động, phát minh sáng tạo, có niềm tin hợp tác trong thao tác theo nhóm và thao tác độc lập .

Chủ động trong việc update kỹ năng và kiến thức, thái độ tự học cao, có phong thái thao tác phát minh sáng tạo và chuyên nghiệp .

Quán triệt thâm thúy niềm tin thay đổi cơ bản tổng lực giáo dục lúc bấy giờ .

* Vị trí, năng lực công tác làm việc và học tập sau khi tốt nghiệp

Giảng dạy môn Khoa học xã hội tại những trường trung học cơ sở ; phong cách thiết kế và tổ chức triển khai những hoạt động giải trí thưởng thức phát minh sáng tạo cho học viên về những nội dung tương quan đến khoa học xã hội tại những trường trung học cơ sở, làm những công tác làm việc giáo dục khác tại

những trường trung học cơ sở .

Người học hoàn toàn có thể học liên thông lên trình độ cao hơn thuộc những ngành như : Lịch sử, Địa lí, Khoa học xã hội … .

Có năng lực quy đổi việc làm để công tác làm việc trong những tổ chức triển khai, chính trị – xã hội, tổ chức triển khai nghề nghiệp có tương quan đến lịch sử vẻ vang, địa lí và những nghành thuộc khoa học xã hội .

* Trình độ tin học và ngoại ngữ

Có trình độ tin học tương tự trình độ A, sử dụng tốt 1 số ít ứng dụng ship hàng công tác làm việc trình độ của chuyên ngành, biết cách khai thác thông tin trên mạng Internet Giao hàng cho công tác làm việc trình độ, nhiệm vụ .

Có trình độ Tiếng Anh đạt trình độ bậc 3 hoặc tương tự theo khung năng lượng ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Nước Ta phát hành kèm theo Thông tư số 01/2014 / TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm năm trước của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo .

2.5.2. 2. Thời gian huấn luyện và đào tạo

Đào tạo trong thời hạn 3 năm, chia làm 6 học kì .

2.5.2. 3. Khối lượng kiến thức và kỹ năng toàn khóa

Tổng khối lượng kỹ năng và kiến thức toàn khóa học là

102

tín chỉ ,

chưa kể học phần Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất và Giáo dục Quốc phòng

An ninh .

TT

Khối KT / Tên HP

Số TC

1

Khối kiến thức và kỹ năng giáo dục đại cương

27

 

Lý luận chính trị

12

Khoa học xã hội và nhân văn

5

Khoa học Tự nhiên

4

Ngoại ngữ

6

2

Khối kỹ năng và kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

85

 

Kiến thức cơ sở

14

 

Kiến thức ngành

60

 

Thực tập, khóa luận tốt nghiệp

11

2.5.3. Ngành Giáo dục đào tạo Công dân

Tên chương trình :

Giáo dục đào tạo Công dân

 

Tên tiếng Anh :

             

Civics Education Teacher Training

 

Trình độ giảng dạy :

Cao đẳng

 

Chuyên ngành đào tạo và giảng dạy :

Khoa học xã hội

 

Mã số :

51140204

 

Loại hình đào tạo và giảng dạy :

Chính quy

2.5.3. 1. Mục tiêu giảng dạy

* Mục tiêu chung

Chương trình giảng dạy ngành Giáo dục đào tạo công dân, trình độ cao đẳng nhằm mục đích đào tạo và giảng dạy giáo viên Tiểu học và Trung học cơ sở ( trung học cơ sở ) cung ứng được những nhu yếu thay đổi của Giáo dục phổ thông ( GDPT ) trong thời kỳ công nghiệp hóa, văn minh hóa quốc gia. Các giáo viên Tiểu học và trung học cơ sở được đào tạo và giảng dạy phải có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, có đủ sức khỏe thể chất, có năng lượng giáo dục, dạy học theo nhu yếu của chuẩn giáo viên Tiểu học và trung học cơ sở, có năng lực dạy tốt chương trình Tiểu học và trung học cơ sở mới, cũng như có năng lực phân phối được những đổi khác của GDPT trong tương lai ; có kỹ năng và kiến thức nghiên cứu và điều tra, tự tu dưỡng khoa học giáo dục .

* Mục tiêu đơn cử

Kiến thức

Nắm vững kỹ năng và kiến thức cơ bản về giáo dục pháp lý và một số ít ngành luật trong chương trình giáo dục công dân ở trung học cơ sở .

Nắm được chiêu thức dạy học cơ bản và giải pháp nghiên cứu và điều tra khoa học giáo dục để hoàn toàn có thể tiến hành điều tra và nghiên cứu một yếu tố thuộc nghành nghề dịch vụ giáo dục .

Có những kiến thức và kỹ năng cơ bản về tâm lý học, giáo dục học, lý luận giáo dục để ship hàng cho công tác làm việc giảng dạy, giáo dục, kiểm tra nhìn nhận và công tác làm việc chủ nhiệm lớp theo đúng lao lý của ngành .

Có những kiến thức và kỹ năng

cơ bản về tin học, về ngoại ngữ để sử dụng cho công tác làm việc tổ chức triển khai những hoạt động giải trí xã hội, tiếp xúc và công tác làm việc trình độ nhiệm vụ .

Có phẩm chất cơ bản của người giáo viên nhà trường XHCN Nước Ta : thấm nhuần thế giới quan Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu Chủ nghĩa xã hội, yêu học viên, yêu nghề, có ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm xã hội, đạo đức, tác phong người thầy giáo .

Có đủ năng lượng trình độ và nhiệm vụ bảo vệ được những nhu yếu thay đổi tiềm năng, nội dung, chiêu thức, hình thức tổ chức triển khai dạy và học, kiểm tra nhìn nhận hiệu quả giáo dục dạy học môn Giáo dục đào tạo lối sống ở Tiểu học, Giáo dục đào tạo công dân ở trường Trung học cơ sở ( trung học cơ sở ), phân phối nhu yếu tăng trưởng giáo dục Tiểu học, trung học cơ sở về quy mô, chất lượng, hiệu suất cao, ship hàng công nghiệp hóa, tân tiến hóa quốc gia .

Kỹ năng

Có năng lực quản trị thời hạn, kỹ năng học và tự học, kĩ năng phát hiện và xử lý yếu tố, đưa ra giải pháp, đề xuất kiến nghị, kiến thức và kỹ năng nghiên cứu và phân tích, tổng hợp .

Có năng lượng hoạt động giải trí dạy học từ quá trình sẵn sàng chuẩn bị đến quá trình tiến hành và kiểm tra nhìn nhận hiệu quả .

Sử dụng những giải pháp dạy học đặc trưng môn Giáo dục đào tạo công dân, những giải pháp theo hướng tích cực hóa người học .

Khai thác sử dụng, tự làm những phương tiện đi lại dạy học ( đơn thuần ) để tương hỗ hoạt động giải trí dạy học môn Giáo dục đào tạo lối sống ở Tiểu học, Giáo dục đào tạo công dân ở trường trung học cơ sở .

Lập được kế hoạch giáo dục trong công tác làm việc chủ nhiệm lớp, và triển khai tốt công tác làm việc chủ nhiệm lớp, tổ chức triển khai những hoạt động giải trí giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường Tiểu học, trung học cơ sở .

Thái độ

Chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chủ trương của Đảng và pháp lý của Nhà nước, có đạo đức và lối sống văn minh

.

Có lòng yêu nghề, có ý thức tổ chức triển khai kỷ luật, nghĩa vụ và trách nhiệm và niềm tin học hỏi, tự tu dưỡng để vươn lên trong sự nghiệp

.

Năng động, phát minh sáng tạo, có niềm tin trong thao tác theo nhóm và thao tác độc lập

.

Chủ động trong việc update kỹ năng và kiến thức, thái độ tự học cao, có phong thái thao tác phát minh sáng tạo và chuyên nghiệp .

Có ý thức học tập nhằm mục đích nâng cao kỹ năng và kiến thức trình độ, tìm tòi điều tra và nghiên cứu để không ngừng văn minh .

Thường xuyên tu dưỡng đạo đức ,

những phẩm chất thiết yếu của người giáo viên .

Có ý thức nghề nghiệp cao, tôn trọng pháp lý, qui chế và chấp hành sự quản lý và điều hành của tổ chức triển khai .

Sống có lý tưởng XHCN, tham vọng tốt đẹp, có ý thức nêu gương trong mọi hoạt động giải trí ở mọi lúc, mọi nơi ; tích cực ủng hộ cái mới, làm theo cái mới, biết đấu tranh chống những thói hư, tật xấu, chống lại quân địch giai cấp, chống đói nghèo, lỗi thời .

Ra sức phấn đấu vì độc lập dân tộc bản địa, vì CNXH tốt đẹp ở Nước Ta .

Có thái độ tích cực trước những yếu tố bức xúc của thời đại, của xã hội, không xê dịch, không tiếp tay cho những cái xấu, cái ác, những biểu lộ chống phá xã hội, cản trở sự nghiệp thay đổi của Đảng, của dân tộc bản địa lúc bấy giờ .

* Vị trí, năng lực công tác làm việc và học tập sau khi tốt nghiệp

Nghiên cứu và giảng dạy môn Giáo dục đào tạo lối sống và Giáo dục đào tạo công dân ở những trường Tiểu học và Trung học cơ sở .

Làm công tác làm việc chủ nhiệm lớp, những tổ chức triển khai hoạt động giải trí giáo dục ngoài giờ lên lớp .

Người học hoàn toàn có thể học liên thông lên trình độ cao hơn ở trình độ Đại học .

* Trình độ tin học và ngoại ngữ

Có trình độ tin học tương tự trình độ A, sử dụng tốt 1 số ít ứng dụng ship hàng công tác làm việc trình độ của chuyên ngành, biết cách khai thác thông tin trên mạng Internet Giao hàng cho công tác làm việc

trình độ ,

nhiệm vụ

.

Có trình độ Tiếng Anh đạt trình độ bậc 3 hoặc tương tự theo khung năng lượng ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Nước Ta phát hành kèm theo Thông tư số 01/2014 / TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm năm trước của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo .

2.5.3 .

2. Thời gian đào tạo và giảng dạy

Đào tạo trong thời hạn 3 năm, chia làm 6 học kì .

2.5.3 .

3. Khối lượng kỹ năng và kiến thức toàn khóa

Tổng khối lượng kiến thức toàn khóa học là 9

8

tín chỉ ,

chưa kể học phần Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất và Giáo dục Quốc phòng-An ninh .

TT

Khối KT / Tên HP

Số TC

1

Khối kỹ năng và kiến thức giáo dục đại cương

27

 

Lý luận chính trị

12

Khoa học xã hội và nhân văn

5

Khoa học Tự nhiên

4

Ngoại ngữ

6

2

Khối kiến thức và kỹ năng giáo dục chuyên nghiệp

71

 

Kiến thức cơ sở

16

 

Kiến thức ngành

44

 

Thực tập, khóa luận tốt nghiệp

11

2.5.4. Ngành Sư phạm Ngữ văn

Tên chương trình :

Sư phạm Ngữ văn

Tên tiếng Anh :

         

Vietnamese Language and Literature Teacher Education

Trình độ đào tạo và giảng dạy :

Cao đẳng

Chuyên ngành đào tạo và giảng dạy :

Sư phạm Ngữ văn

Mã số :

51140217

Loại hình đào tạo và giảng dạy :

Chính quy

2.5.4. 1. Mục tiêu đào tạo và giảng dạy

* Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân cao đẳng ngành Sư phạm Ngữ văn có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe thể chất tốt, đồng thời có đủ năng lượng đảm nhiệm tốt việc làm giảng dạy Ngữ văn ở trường trung học cơ sở .

* Mục tiêu đơn cử

Kiến thức

Có hiểu biết về những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin ; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam ; Tư tưởng Hồ Chí Minh .

Có đủ kiến thức và kỹ năng trình độ và nhiệm vụ dạy học môn Ngữ văn cung ứng được những nhu yếu thay đổi tiềm năng, nội dung, giải pháp, hình thức tổ chức triển khai dạy và học, kiểm tra, nhìn nhận hiệu quả dạy học và giáo dục môn Ngữ văn ở trường trung học cơ sở .

Có khả năng xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp giữa dạy học với giáo dục thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học phù hợp với đặc thù môn học, đặc điểm học sinh và môi trường giáo dục; có khả năng phối hợp hoạt động học với hoạt động dạy theo hướng phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh.

Có những hiểu biết cơ bản về những chiêu thức dạy học ; biết vận dụng những giải pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, dữ thế chủ động và phát minh sáng tạo của học viên, tăng trưởng năng lượng tự học và tư duy của học viên, giúp học viên biết cách tự học .

Biết được nhu yếu, nguyên tắc để khai thác, sử dụng và tự làm vật dụng dạy học môn học .

Có những hiểu biết cơ bản về khoa học giáo dục, những quy luật và thực chất của hiện tượng kỳ lạ tâm ý, những yếu tố cơ bản của quy trình dạy học và giáo dục để hoàn toàn có thể vận dụng vào hoạt động giải trí dạy học và giáo dục .

Kỹ năng

Có năng lực quản trị thời hạn, kỹ năng học và tự học, kĩ năng phát hiện và xử lý yếu tố, đưa ra giải pháp, đề xuất kiến nghị, kiến thức và kỹ năng nghiên cứu và phân tích, tổng hợp .

Khai thác, sử dụng, và tự làm một số ít phương tiện đi lại dạy học để tương hỗ hoạt động giải trí dạy học môn Ngữ văn .

Làm việc theo nhóm khi có nhu yếu về việc làm để hoàn toàn có thể phát huy hết năng lực của mọi thành viên bảo vệ việc làm được hoàn thành xong .

Biết cách sắp xếp việc làm một cách hài hòa và hợp lý, khoa học .

Thái độ

Chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chủ trương của Đảng và pháp lý của Nhà nước, có đạo đức và lối sống văn minh

.

Giao tiếp hòa đồng với mọi người, sống có đạo đức, nghĩa vụ và trách nhiệm và hoàn thành xong tốt việc làm được giao .

Có lòng yêu nghề, gắn bó với nghề dạy học ; chấp hành luật giáo dục, điều lệ, quy định, pháp luật của ngành ; có ý thức tổ chức triển khai kỷ luật, nghĩa vụ và trách nhiệm và ý thức học hỏi, tự tu dưỡng để vươn lên trong sự nghiệp ; giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo, sống trung thực, lành mạnh, là tấm gương cho học viên .

Có ý thức đoàn kết, hợp tác với đồng nghiệp, có ý thức kiến thiết xây dựng tập thể tốt để cùng thực thi tiềm năng giáo dục .

Có lối sống lành mạnh, văn minh, tương thích với truyền thống dân tộc bản địa và thiên nhiên và môi trường giáo dục ; có tác phong mẫu mực, thao tác khoa học .

* Vị trí, năng lực công tác làm việc và học tập sau khi tốt nghiệp

Giảng dạy môn Ngữ văn trong những trường trung học cơ sở .

Làm việc trong những tổ chức triển khai, chính trị – xã hội, tổ chức triển khai nghề nghiệp có tương quan đến khoa học xã hội .

Người học hoàn toàn có thể học liên thông lên trình độ cao hơn .

Có năng lực quy đổi việc làm tương thích hoặc gần với ngành đào tạo và giảng dạy theo nhu yếu của xã hội .

* Trình độ tin học và ngoại ngữ

Có trình độ tin học đạt chuẩn kiến thức và kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương tự theo pháp luật tại Thông tư số 03/2014 / TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ trưởng Bộ tin tức tiếp thị quảng cáo lao lý về chuẩn kiến thức và kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin để Giao hàng công tác làm việc trình độ của chuyên ngành .

Có trình độ Tiếng Anh đạt trình độ bậc 3 hoặc tương tự theo khung năng lượng ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Nước Ta phát hành kèm theo Thông tư số 01/2014 / TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm năm trước của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo .

2.5.4. 2. Thời gian huấn luyện và đào tạo

Đào tạo trong thời hạn 3 năm, chia làm 6 học kì .

2.5.4. 3. Khối lượng kỹ năng và kiến thức toàn khóa

Tổng khối lượng kỹ năng và kiến thức toàn khóa học là

97

tín chỉ

, chưa kể học phần Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất và Giáo dục Quốc phòng

An ninh .

TT

Khối KT / Tên HP

Số TC

1

Khối kỹ năng và kiến thức giáo dục đại cương

27

 

Lý luận chính trị

12

Khoa học xã hội và nhân văn

5

Khoa học Tự nhiên

4

Ngoại ngữ

6

2

Khối kiến thức và kỹ năng giáo dục chuyên nghiệp

80

 

Kiến thức cơ sở

14

 

Kiến thức ngành

55

 

Thực tập, khóa luận tốt nghiệp

11

2.6. Khoa Kinh tế – quản trị

2.6.1. Gi

ới thiệu Khoa

2.6.1. 1. Thành lập

Khoa Kinh tế – Quản lý được xây dựng theo Quyết định số 2473 / QĐ – Ủy Ban Nhân Dân, ngày 27 tháng 7 năm 2008 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đến thàng 2 năm 2012 sáp nhập tổ Chính trị .

2.6.1. 2. Đội ngũ giảng viên

Hiện khoa có hai tổ : Kinh tế và Chính trị ; Tổng số Cán bộ, giảng viên, nhân viên của khoa là 16 người, có 08 GV có trình độ sau đại học ( trong đó có 7 ThS, 01 cao học, có 02 Tiến sỹ ) .

Chức năng của khoa KT – quốc lộ là đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng những chuyên ngành kinh tế tài chính có trình độ tầm trung, cao đẳng như : Kế toán, Tài chính – Ngân hàng ; Quản trị kinh doanh thương mại ; Quản trị văn phòng ; Thư viện thiết bị ; … Tổ Chính trị tham gia giảng dạy những bộ môn khoa học Mác – Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Giáo dục đào tạo pháp lý cho toàn bộ những ngành học, cấp học trong nhà trường .

2.6.1. 3. Thành tích điển hình nổi bật

Trong 5 năm qua Khoa Kinh tế – Quản lý là một trong những khoa có số học viên đắng ký vào học đông nhất, số sinh viên tốt nghiệp ra trường hàng năm đã chứng minh và khẳng định được năng lượng trình độ, nghề nghiệp và tư cách đạo đức của mình nến có trên 80 % sinh viên đã tìm kiếm việc làm có thu nhập không thay đổi .

Với đội ngũ giảng viên, nhân viên cấp dưới tươi tắn, nhiệt tình có trình độ trình độ cao, năng lượng sư phạm tốt, khoa KT-QL đang ngày một hoàn thành xong để trở thành khoa giảng dạy mũi nhọn của trường Đại học đa ngành trong tương lai .

2.6.2. Ngành Quản trị văn phòng

Tên chương trình :

Quản trị văn phòng

 

Tên tiếng Anh :

         

Office Managerment

 

Trình độ đào tạo và giảng dạy :

Cao đẳng

 

Chuyên ngành huấn luyện và đào tạo :

Quản trị văn phòng

 

Mã số :

51340406

 

Loại hình đào tạo và giảng dạy :

Chính quy

2.6.2. 1. Mục tiêu giảng dạy :

* Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân chuyên ngành Quản trị văn phòng có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe thể chất và ý thức tổ chức triển khai kỷ luật tốt. Nắm vững lao lý của nhà nước về nghành nghề dịch vụ quản trị văn phòng, văn thư tàng trữ. Có năng lực tổ chức triển khai, sắp xếp và điều hành quản lý hoạt động giải trí văn phòng và công tác làm việc văn thư – tàng trữ trong cơ quan, tổ chức triển khai trên cơ sở vận dụng kỹ năng và kiến thức về quản trị học và những lao lý hiện hành của nhà nước. Thực hiện thành thạo những nhiệm vụ văn phòng như : soạn thảo văn bản hành chính, thư tín, hợp đồng, … trên cơ sở ứng dụng những chương trình ứng dụng ứng dụng văn phòng như : Word, Excel, Power point, … ; Quản lý hồ sơ công văn, sách vở bằng những ứng dụng ứng dụng ; Thu thập, giải quyết và xử lý thông tin ; Sắp xếp lịch thao tác và tổ chức triển khai những chuyến đi công tác làm việc cho chỉ huy cơ quan ; Tổ chức những hội nghị, hội thảo chiến lược và bảo vệ cơ sở vật chất, trang thiết bị, văn phòng phẩm cho hoạt động giải trí của cơ quan, đơn vị chức năng, … Sử dụng thành thạo những trang thiết bị văn phòng tân tiến như : máy tính điện tử, máy Photo, máy Fax, máy Scan, … Có kỹ năng và kiến thức cơ bản về tin học và công nghệ thông tin nhằm mục đích nghiên cứu và phân tích, phong cách thiết kế, kiến thiết xây dựng và tiến hành những giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, tin học hóa công tác làm việc quản trị văn phòng và công tác làm việc văn thư – tàng trữ .

* Mục tiêu đơn cử

Kiến thức

Nắm vững kỹ năng và kiến thức và vận dụng thành thạo những nguyên tắc cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Được trang bị những kiến thức và kỹ năng cơ bản về Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội và Nhân văn, tạo tiền đề cho việc tiếp thu những kiến thức và kỹ năng giáo dục chuyên nghiệp ở trình độ cao .

Nắm vững kiến thức và kỹ năng cơ bản về quản trị học và kỹ năng và kiến thức về quản trị văn phòng nhằm mục đích tổ chức triển khai và quản lý và điều hành công tác làm việc văn phòng và văn thư – tàng trữ trong cơ quan, tổ chức triển khai, doanh nghiệp .

Nắm vững kỹ năng và kiến thức về tổ chức triển khai cỗ máy nhà nước, quản trị hành chính và mạng lưới hệ thống văn bản quản trị nhà nước về nghành nghề dịch vụ hành chính – văn phòng và văn thư – tàng trữ .

Am hiểu thâm thúy về vị trí, vai trò của công tác làm việc quản trị văn phòng và công tác làm việc văn thư – tàng trữ trong hoạt động giải trí của cơ quan, tổ chức triển khai .

Nắm vững quá trình tác nghiệp, thực thi thành thạo những kiến thức và kỹ năng, nhiệm vụ hành chính văn phòng và văn thư, tàng trữ .

Có kỹ năng và kiến thức sâu xa về công nghệ thông tin nhằm mục đích điều tra và nghiên cứu, nghiên cứu và phân tích, phong cách thiết kế, tiến hành và thiết kế xây dựng những giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu suất cao hoạt động giải trí quản trị văn phòng và công tác làm việc văn thư – tàng trữ .

Kỹ năng

Thực hiện thành thạo những nhiệm vụ hành chính văn phòng : Tham mưu, tổng hợp, phân phối thông tin ship hàng hoạt động giải trí quản trị ; Soạn thảo văn bản ; Quản lý hồ sơ, sách vở, con dấu ; Tổ chức hội nghị, hội thảo chiến lược ; Sắp xếp lịch thao tác và tổ chức triển khai những chuyến đi công tác làm việc cho chỉ huy, …

Sử dụng thành thạo những trang thiết bị văn phòng văn minh và những chương trình phầm mềm ứng dụng trong công tác làm việc văn thư, tàng trữ và công tác làm việc quản trị văn phòng .

Thái độ

Có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe thể chất tốt. Nhận thức đúng đắn về nghề nghiệp và việc làm sau khi ra trường .

Có ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm, lòng nhiệt tình và mê hồn với việc làm. Năng động, phát minh sáng tạo và tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ trình độ .

* Vị trí, năng lực và học tập sau khi tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị văn phòng hoàn toàn có thể hoàn toàn có thể thao tác tại Văn phòng những cơ quan nhà nước, những tổ chức triển khai chính trị – xã hội, những đơn vị chức năng hành chính sự nghiệp, đơn vị chức năng vũ trang nhân và những doanh nghiệp với những vị trí đơn cử như : Thư ký / Trợ lý tổng hợp, Cán bộ hành chính văn phòng, Cán bộ hành chính nhân sự, cán bộ văn thư – tàng trữ, lễ tân văn phòng, …

Sau khi triển khai xong chương trình giảng dạy cao đẳng, sinh viên ngành Quản trị văn phòng hoàn toàn có thể liên tục liên thông lên bậc ĐH và những bậc học cao hơn .

Có năng lực quy đổi việc làm tương thích hoặc gần với ngành giảng dạy theo nhu yếu của xã hội .

* Trình độ tin học và ngoại ngữ

Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng và kiến thức sử dụng

công nghệ thông tin

cơ bản theo lao lý tại T

hông tư

số 03/2014 / TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ trưởng Bộ

tin tức tiếp thị quảng cáo

pháp luật về chuẩn kỹ năng và kiến thức sử dụng

công nghệ thông tin để

Giao hàng công tác làm việc trình độ của chuyên ngành

.

Có trình độ Tiếng Anh đạt trình độ bậc 3 hoặc tương tự theo khung năng lượng ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Nước Ta phát hành kèm theo Thông tư số 01/2014 / TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm năm trước của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo .

2.6.2. 2. Thời gian đào tạo và giảng dạy

Đào tạo trong thời hạn 3 năm, chia làm 6 học kì .

2.6.2. 3. Khối lượng kỹ năng và kiến thức toàn khóa

Tổng khối lượng kiến thức và kỹ năng toàn khóa học là

95

tín chỉ

, chưa kể học phần Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất và Giáo dục Quốc phòng

An ninh .

TT

Khối KT / Tên HP

Số TC

1

Khối kỹ năng và kiến thức giáo dục đại cương

36

 

Lý luận chính trị

10

Khoa học xã hội và nhân văn

13

Khoa học Tự nhiên

3

Ngoại ngữ, tin học

10

2

Khối kiến thức và kỹ năng giáo dục chuyên nghiệp

59

 

Khối kiến thức và kỹ năng cơ sở khối ngành và ngành

13

Kiến thức ngành

22

Kiến thức hỗ trợ

11

Thực tập, Khóa luận tốt nghiệp ( Chọn 5TC thay Khóa luận tốt nghiệp )

13

2.6.3. Ngành / nghề Cao đẳng kế toán

Tên ngành, nghề :

Cao đẳng kế toán

Mã ngành, nghề :

6340301

Trình độ đào tạo và giảng dạy :

Cao đẳng

Hình thức huấn luyện và đào tạo :

Chính quy

Đối tượng tuyển sinh :

Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương tự

Thời gian đào tạo và giảng dạy :

2.5 năm

2.6.3. 1. Mục tiêu đào tạo và giảng dạy :

* Mục tiêu chung

Đào tạo trình độ cao đẳng ngành kế toán để người học có năng lượng thực thi được những việc làm của trình độ cao đẳng và xử lý được những việc làm có tính phức tạp của nghề Kế toán, có năng lực ứng dụng kỹ thuật, công nghệ thông tin vào việc làm, thao tác độc lập, thao tác theo nhóm, đồng thời có đạo đức nghề nghiệp và năng lực học tập nâng cao theo nhu yếu của người lao động để cung ứng nhu yếu tăng trưởng kinh tế tài chính xã hội .

* Mục tiêu đơn cử

Kiến thức

Hiểu được những kỹ năng và kiến thức cơ bản về pháp lý, kinh tế tài chính – xã hội, kinh tế tài chính, kế toán, truy thuế kiểm toán trong việc triển khai nhiệm vụ kế toán được giao .

Trình bày được mạng lưới hệ thống thông tin tài khoản kế toán trong những đơn vị chức năng sự nghiệp và những doanh nghiệp kinh doanh thương mại .

Xác định được mạng lưới hệ thống chứng từ kế toán trong doanh nghiệp .

Trình bày được những hình thức kế toán hiện hành .

Trình bày được những pháp luật về kế toán trong quy trình thực thi những nhiệm vụ của nghề .

Vận dụng được những kiến thức và kỹ năng về tin học và ngoại ngữ vào triển khai nhiệm vụ kế toán .

Kỹ năng

Thu thập, giải quyết và xử lý thông tin, số liệu kế toán, những chứng từ kế toán trải qua những nhiệm vụ kinh tế tài chính phát sinh như : việc mua và bán sản phẩm & hàng hóa, CCDC, TSCĐ. .. thực thi thu tiền / chi tiền, …

Theo dõi và quản trị nợ công .

Kiểm tra và giám sát việc luân chuyển hàng tồn dư ( Nhập-Xuất-Tồn kho ), báo cáo giải trình kho định kỳ hàng tháng và định mức loại sản phẩm .

Lập bàng phân chia những ngân sách trả trước, công cụ dụng cụ … và hạch toán những khoản phân chia đó .

Theo dõi, quản trị, tính và trích khấu hao TSCĐ .

Tính lương cho cán bộ, công nhân viên và thực thi những khoản trích theo lương .

Theo dõi và giám sát giá tiền sản xuất trong thực tiễn theo từng mẫu sản phẩm .

Hạch toán được những nhiệm vụ kinh tế tài chính phát sinh .

Tính và xác lập được những loại thuế phải nộp .

Lập những báo cáo giải trình Thuế theo lao lý .

Lập báo cáo giải trình tình hình sử dụng hóa đơn .

Sử dụng thành thạo phẩn mềm kế toán .

Ứng dụng được 5S vào trong việc làm .

Kỹ năng mềm

Có kỹ năng và kiến thức nghiên cứu và phân tích và giải quyết và xử lý thông tin .

Có kỹ năng và kiến thức tiếp xúc trình độ và xã hội linh động .

Có kiến thức và kỹ năng thao tác theo nhóm .

Ngoại ngữ, tin học

Ngoại ngữ : Có trình độ tiếng Anh tương tự 300 điểm TOIEC .

Tin học : Có trình độ tin học tương tự tiêu chuẩn IC3 .

Chính trị, đạo đức ; Thể chất và quốc phòng

Có những hiểu biết cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam .

Có ý thức triển khai trang nghiêm đường lối của Đảng, Pháp luật Nhà nước và hoàn thành xong tốt những trách nhiệm được giao .

Hiểu biết về đường lối, chủ trương, pháp lý của nhà nước Nước Ta ; quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm công dân ; biết vận dụng và thực thi trong đời sống và hoạt động và sinh hoạt ở nhà trường và xã hội .

Hiểu rõ vai trò, vị trí, trách nhiệm của người kỹ thuật viên trong sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá quốc gia ; trong xu thế hội nhập kinh tế tài chính quốc tế .

Có ý thức tự giác chấp hành kỷ luật lao động .

Có năng lực thao tác và xử lý những việc làm một cách dữ thế chủ động, tiếp xúc và phối hợp thao tác theo tổ, nhóm, tổ chức triển khai và quản trị quy trình sản xuất .

Luôn chấp hành những nội quy, quy định của đơn vị chức năng .

Có nghĩa vụ và trách nhiệm, thái độ học tập chịu khó và cầu tiến .

Có tâm ý vững vàng, tác phong thao tác nhanh gọn, linh động để thao tác trong cả điều kiện kèm theo đặc biệt quan trọng, khắc nghiệt bảo vệ an toàn lao động .

Có nhận thức đúng về đường lối thiết kế xây dựng tăng trưởng quốc gia, chấp hành Hiến pháp và Pháp luật .

Có năng lực tuyên truyền, lý giải về nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân so với nền quốc phòng của quốc gia .

Rèn luyện thân thể bảo vệ sức khoẻ học tập và lao động – đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể cấp 1, thực thi được những bài tập thể dục để rèn luyện sức khoẻ tiếp tục trong đời sống sau này .

Có kiến thức và kỹ năng quân sự chiến lược đại trà phổ thông, có năng lực chiến đấu và chỉ huy chiến đấu cấp tiểu đội. Sẵn sàng thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm quân sự chiến lược .

* Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ngh

ành

Kế toán hoàn toàn có thể thao tác những vị trí : kế toán bán hàng, kế toán giao dịch thanh toán, kế toán nợ công, kế toán tiền lương, kế toán kho, kế toán gia tài cố định và thắt chặt, kế toán thuế, …… trong những doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp thương mại, dịch vụ, công ty kiến thiết xây dựng và đơn vị chức năng hành chính sự nghiệp như : Trường học, bệnh viện …..

2.6.3. 2. Khối lượng kỹ năng và kiến thức và thời hạn khóa học

Số lượng môn học, mô đun : 22

Khối lượng kỹ năng và kiến thức, kiến thức và kỹ năng toàn khóa học : 76 tín chỉ

Khối lượng những môn học chung / đại cương : 480 giờ

Khối lượng những môn học, mô đun trình độ : 1290 giờ

Khối lượng triết lý : 509 giờ, Thực hành, thực tập, thí nghiệm : 1102 giờ

2.6.3. 3

. Hướng dẫn sử dụng chương trình

kiểm tra hết môn học, mô đun

Các môn học chung bắt buộc do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với những Bộ / ngành tổ chức triển khai thiết kế xây dựng và phát hành để vận dụng thực thi .

Sinh viên học triển khai xong chương trình môn học, mô đun và có rất đầy đủ những điều kiện kèm theo theo pháp luật thì được dự

kiểm tra hết môn học, mô đu

n .

Thời gian

, hình thức, nội dung và số lần

kiểm tra hết môn học, mô đun được xác lập và có hướng dẫn đơn cử theo từng môn học, mô đun trong chương trình huấn luyện và đào tạo

và trong quy định kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp

.

2.6.3

.

4 .

Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp :

*

Đối với đào tạo và giảng dạy theo niên chế

Người học phải học hết chương trình huấn luyện và đào tạo

trình độ cao đẳng

và có đủ điều kiện kèm theo

theo pháp luật trong quy định kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp

thì sẽ được dự thi tốt nghiệp

hoặc làm chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp

.

Nội dung thi tốt nghiệp gồm có : môn Chính trị ; Lý thuyết tổng h

p nghề nghiệp ; Thực hành nghề nghiệp .

Trường hợp sinh viên được chọn làm chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp thì không phải thi những nội dung :

Lý thuyết tổng h

p nghề nghiệp ; Thực hành nghề nghiệp .

Hiệu trưởng địa thế căn cứ vào tác dụng thi tốt nghiệp, tác dụng b

o vệ chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp của

sinh viên

và những pháp luật tương quan để xét công nhận tốt nghiệp, cấp bằng và công nhận thương hiệu kỹ sư thực hành thực tế hoặc cử nhân thực hành thực tế so với

sinh viên

theo pháp luật .

*

Đối với giảng dạy theo phương pháp tích góp mô đun hoặc tích góp tín chỉ

Sinh viên

phải học và tích góp đủ số tín chỉ theo pháp luật trong chương trình đào tạo và giảng dạy

trình độ cao đẳng ( trừ khóa luận tốt nghiệp ). Căn cứ

tác dụng tích góp

tín chỉ của sinh viên, Hiệu trưởng quyết định hành động cho sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp .

Hiệu trưởng c

ăn cứ vào tác dụng tích góp

tín chỉ, tác dụng khóa luận tốt nghiệp của sinh viênvà những pháp luật tương quan

để công nhận tốt nghiệp

,

cấp bằng và công nhận thương hiệu kỹ sư thực hành thực tế hoặc cử nhân thực hành thực tế so với

sinh viên

theo pháp luật

.

2.7. Tuyển sinh

Đối tượng tuyển sinh t

hực hiện theo lao lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo .

2.8. Quy trình huấn luyện và đào tạo

2.8.1. Đào tạo Trung cấp Chuyên nghiệp

Căn cứ Quy chế huấn luyện và đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp phát hành kèm theo Thông tư số 22/2014 / TT-BGDĐT ngày 09/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo .

Đào tạo trong thời hạn 2 năm, chia làm 4 học kì .

Thang điểm dùng để nhìn nhận tác dụng học tập của sinh viên là thang điểm 10. Việc xếp loại tác dụng học tập theo thang điểm được pháp luật như sau :

STT

Điểm theo thang điểm 10

Xếp loại

1

Từ 9,0 đến 10 điểm

Xuất sắc

Đạt

2

Từ 8,0 đến 8,9 điểm

Giỏi

3

Từ 7,0 đến 7,9 điểm

Khá

4

Từ 6,0 đến 6,9 điểm

Trung bình

khá

5

Từ 5,0 đến 5,9 điểm

Trung bình

6

Từ 4,0 đến 4,9 điểm

Yếu

Không đạt

7

Từ 0,0 đến 3,9 điểm

Kém

2.8.2. Đào tạo Cao đẳng

Thực hiện theo quy định Đào tạo Đại học và cao đẳng hệ chính quy theo mạng lưới hệ thống tín chỉ, phát hành theo Quyết định số 43/2007 / QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư 57/2012 / TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của Quy chế giảng dạy ĐH và cao đẳng hệ chính quy theo mạng lưới hệ thống tín chỉ .

Thang điểm dùng để đánh giá kết quả học tập của sinh viên là thang điểm 4 (đánh giá theo thang điểm 10 rồi chuyển qua thang điểm 4 theo quy chế 43).

Việc xếp loại tác dụng học tập theo thang điểm được lao lý như sau :

STT

Điểm theo thang điểm 10

Điểm theo t

hang điểm 4

Xếp loại

Điểm chữ

Điểm số

1

Từ 8,5 đến 10

A

4,0

Giỏi

Đạt ( tích góp )

2

Từ 7,8 đến 8,4

B +

3,5

Khá

3

Từ 7,0 đến 7,7

B

3,0

4

Từ 6,3 đến 6,9

C +

2,5

Trung bình

5

Từ 5,5 đến 6,2

C

2,0

6

Từ 4,8 đến 5,4

D +

1,5

Trung bình yếu

7

Từ 4,0 đến 4,7

D

1,0

8

Từ 3,0 đến 3,9

F +

0,5

Kém

Không đạt

9

Từ 0,0 đến 2,9

F

0,0

Hiện nay, trường đang trình cấp trên có thẩm quyền đề án sắp xếp lại Khoa, Phòng cho tương thích với nhu yếu thực tiễn huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng và nhân sự