articlewriting1

[Sách Giải] ✅ Trắc nghiệm Từ láy – Sách Giải – Học Online Cùng https://calibravietnam.vn

Giải bài tập

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 7: tại đây

Câu 1. Từ láy là gì?

A. Từ láy là những từ có những tiếng được ghép lại với nhau tạo thành
B. Từ láy là những từ có sự đối xứng âm với nhau

C. Từ láy là những từ có các tiếng lặp lại hoàn toàn, một số trường hợp tiếng đứng trước biến đổi thanh điệu, giống nhau phần phụ âm đầu hoặc phần vần

D. Cả 3 đáp án trên
Hiển thị đáp án

Đáp án C

Câu 2. Từ láy được phân thành mấy loại?

A. Hai loại
B. Ba loại
C. Bốn loại
D. Không thể phân loại được
Hiển thị đáp án

Đáp án A

Câu 3. Nghĩa của từ láy được tạo nên như thế nào?

A. Nghĩa từ láy được tạo thành nhờ đặc thù âm thanh của tiếng và sự hòa phối âm thanh giữa những tiếng
B. Từ láy có tiếng có nghĩa làm gốc thì nghĩa của từ láy hoàn toàn có thể có những sắc thái riêng so với tiếng gốc như sắc thái biểu cảm, giảm nhẹ hoặc nhấn mạnh vấn đề
C. Cả A và B đều đúng
D. Cả A và B đều sai
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 4. Từ “tươi tốt” có phải từ láy không?

A. Có
B. Không
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

→ Tươi tốt là từ ghép đẳng lập vì những yếu tố cấu trúc từ đứng độc lập vẫn có nghĩa

Câu 5. Tìm từ láy trong câu sau: “Mặt mũi nó lúc nào cũng nhăn nhó như bà già đau khổ ”?

A. Mặt mũi
B. Nhăn nhó
C. Bà già
D. Đau khổ
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 6. Từ “nhem nhuốc” là từ láy toàn phần, đúng hay sai?

A. Đúng
B. Sai
Hiển thị đáp án

Đáp án A

Câu 7. Trong câu “Đêm qua, lúc nào chợt tỉnh, tôi cũng nghe tiếng nức nở, tức tưởi của em.” Có mấy từ láy?

A. 1 từ
B. 2 từ
C. 3 từ
D. 4 từ
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

→ Từ láy trong câu trên : nức nở, tức tưởi

Câu 8. Từ “thoang thoảng” là từ láy được xếp vào nhóm nào?

A. Từ láy bộ phận
B. Từ láy toàn phần
C. Cả A và B đều đúng
D. Cả A và B sai
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

→ Thoang thoảng là từ láy toàn phần

Câu 9. Các từ chùa chiền, no nê, rơi rớt, học hành… là từ láy hay từ ghép?

A. Từ ghép
B. Từ láy
Hiển thị đáp án

Đáp án A

Câu 10. Từ “thăm thẳm” là từ láy bộ phận, đúng hay sai?

A. Đúng
B. Sai
Hiển thị đáp án

Đáp án B

→ Thăm thẳm là từ láy toàn phần