articlewriting1

Trắc nghiệm Từ hán việt có đáp án – Ngữ văn lớp 7

Giải bài tập

Trắc nghiệm Từ hán việt có đáp án – Ngữ văn lớp 7

Trắc nghiệm Từ hán việt có đáp án

Câu 1. Từ Hán Việt là những từ như thế nào?

A. Là những từ được mượn từ tiếng Hán

B. Là từ được mượn từ tiếng Hán, trong đó tiếng để cấu tạo từ Hán Việt được gọi là yếu tố Hán Việt

C. Cả A và B đều đúng
D. Cả A và B đều sai
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 2. Từ nào trong các câu dưới đây có sử dụng từ Hán Việt?

Xã tắc hai phen chồn ngựa đá

Non sông nghìn thuở vững âu vàng

A. Xã tắc
B. ngựa chiến đá
C. Âu vàng
D. cả A và C
Hiển thị đáp án

Đáp án A

→ Xã tắc ( giang sơn, quốc gia, vương quốc, dân tộc bản địa )

Câu 3. Từ ghép Hán Việt có mấy loại chính?

A. Hai
B. Ba
C. Bốn
D. Năm
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

→ Từ Hán Việt có hai loại chính : từ ghép đẳng lập và từ ghép chính phụ

Câu 4. Nghĩa của từ “tân binh” là gì?

A. Người lính mới
B. Binh khí mới
C. Con người mới
D. Cả 3 đáp án trên đều đúng
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

5. Khi sử dụng từ

Câu 5. Khi sử dụng từ mượn Hán Việt cần chú ý tới ngữ cảnh sử dụng, mục đích và đối tượng giao tiếp, tránh việc lạm dụng từ Hán Việt, đúng hay sai?

A. Đúng
B. Sai
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

→ Khi sử dụng từ Hán Việt cần quan tâm tới thực trạng tiếp xúc, đối tượng người dùng cũng như mục tiêu tiếp xúc

Câu 6. Từ Hán Việt nào sau đây không phải từ ghép đẳng lập

A. Xã tắc
B. quốc gia
C. Sơn thủy

D. Giang sơn

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 7. Giải thích nghĩa của các từ Hán Việt sau:

A. Tiều phu
B. Viễn du
C. Sơn thủy
D. Giang sơn
Hiển thị đáp án

Đáp án: Tiều phu (người đốn củi); viễn du (đi chơi ở phương xa); sơn thủy (núi sông); giang sơn (đất nước, non sông)

Câu 8. Từ nào dưới đây có yếu tố “gia” cùng nghĩa với từ “gia” trong gia đình?

A. Gia vị
B. Gia tăng
C. Gia sản
D. Tham gia
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

→ gia tài ( gia tài của mái ấm gia đình )

Câu 9. Chữ “thiên” trong từ nào sau đây không có nghĩa là “trời”?

A. Thiên lí
B. Thiên kiến
C. Thiên hạ
D. Thiên thanh
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

→ Thiên trong thiên kiến có nghĩa là lệch, nghiêng ngả

Câu 10. Tìm các từ Hán Việt có chứa những yếu tố sau:

A. Hoài :
B. Chiến
C. Mẫu
D. Hùng
Hiển thị đáp án

Đáp án:

A. Hoài : hoài niệm, hoài tưởng, thiếu tín nhiệm, hoài niệm, hoài bão, hoài dựng
B. Chiến : chiến tích, thắng lợi, chiến đấu, chiến mã, chiến trận …
C. Mẫu : mẫu mã, mẫu hậu, mẫu chỉ, thánh mẫu …
D. Hùng : hùng cường, hùng dũng, hoành tráng, anh hùng …

Bài giảng: Từ Hán Việt – Cô Trương San (Giáo viên VietJack)

Xem thêm những câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn lớp 7 tinh lọc, có đáp án hay khác :

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Ngữ văn lớp 7 hay khác:

Bộ tài liệu 1000 câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn lớp 7 có đáp án được các Thầy/Cô biên soạn bám sát nội dung từng bài học sgk Ngữ văn 7 Tập 1, Tập 2 giúp các bạn học giỏi môn Ngữ văn 7 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.