articlewriting1

Unit 3 lớp 9: Language focus | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 9

Giải bài tập

Unit 3 lớp 9: Language focus

Unit 3: A trip to the countryside

Video giải Tiếng Anh 9 Unit 3 A trip to the countryside – Language focus – Cô Lê Thị Nhật Bình (Giáo viên VietJack)

Language focus (Trang 28-29-30-31 SGK Tiếng Anh 9)

1. What do these people wish? Write the sentences. (Những người này mơ ước điều gì? Viết câu.)

Gợi ý:

a. Ba wishes he could have a new bicycle.

b. Hoa wishes she could visit her parents.

c. I wish I could pass the exam.

d. We wish it couldn’t rain.

e. He wishes he could fly.

f. They wish they could stay in Hue.

Quảng cáo

2. Work with a partner. (Thực hành với một bạn cùng học.)

Look at Mr Thanh’s itinerary for his business trip to Singapore. Complete the sentences. Use the prepositions in the box. (Nhìn vào lộ trình của Ông Thanh trong chuyến công tác đến Singapore. Hoàn chỉnh các câu. Dùng giới từ trong khung.)

Gợi ý:

a. Mr. Thanh leaves Ha Noi at 2 pm.

b. He arrives in Singapore on Monday evening.

c. On Tuesday morning, there is a meeting between 11 am and 1 pm.

d. On Wednesday, Mr Thanh has appointments till 10 pm.

e. He returns to the hotel after 10 pm.

f. He will be in Singapore from Monday up to Thursday.

Quảng cáo

3. Complete the sentences with ON, AT, IN, FOR (Hoàn thành các câu với ON, IN, AT, FOR).

a. Goodbye. See you on Monday.

b. The bus collected us at o’clock early in the morning.

c. We usually go to our home village at least once in the summer.

d. We walked for half an hour to reach the waterfall.

e. They planned to have the trip in June.

f. She loves to watch the stars at night.

Quảng cáo

4. Match the half-sentences. Then write the fill sentences in your exercise book. (Ghép các nửa câu. Sau đó viết câu đầy đủ vào vở bài tập của em.)

1-e: Hoa studied hard, so she passed the exam.

2-a: Lan is going to be in a play, so she has to learn the story.

3-d: Nga is sick today, so she won’t go to school.

4-b: Na woke up late, so she didn’t have time for breakfast.

5-c: Mrs Robinson has to cook dinner, so she is going to market now.

Các bài soạn tiếng Anh 9 unit 3 khác | Để học tốt các bài học tiếng Anh 9 unit 3 khác:

Xem thêm những loạt bài Để học tốt Tiếng Anh 9 hay khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại cảm ứng, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không lấy phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .apple store
google play

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài soạn Tiếng Anh 9 | Giải bài tập tiếng Anh 9 | Để học tốt tiếng Anh 9 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Học tốt Tiếng Anh 9 và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-3-a-trip-to-the-countryside.jsp