articlewriting1

[SGK Scan] ✅ Bạn đến chơi nhà – Sách Giáo Khoa – Học Online Cùng https://calibravietnam.vn

Giải bài tập

Bạn đến chơi nhàBạn đến chơi nhàBạn đến chơi nhà

Bạn đến chơi nhà –

Đã bấy lâu nay, bác tới nhà, Trẻ thời đi vắng, chợ thời xa. Ao sâu nước cả, khôn chài cát, Vườn rộng rào thưa, khó đuổi gà. Cải chửa ra cây, cà mới nụ, Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa. Đầu trò tiếp khách, trầu không có, Bác đến chơi đây, ta với ta ! ( Nguyễn Khuyến ( * ), trong Hợp tuyển thơ văn Nước Ta, tập IV, NXB Văn hoá, TP.HN, 1963 ). Chú thích ( * ) Nguyễn Khuyến ( 1835 – 1909 ) : lúc nhỏ tên là Thắng, quê ở thôn Vị Hạ ( làng Và ), xã Yên Đổ, nay thuộc xã Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam ; thuở nhỏ nhà nghèo, mưu trí, học giỏi, sau đó đi thi, đỗ đầu cả ba kì : Hương, 104H ội, Đình, do đó có tên là Tam Nguyên Yên Đổ. Nguyễn Khuyến làm quan khoảng chừng mười năm, nhưng đến khi thực dân Pháp đánh chiếm xong Bắc Bộ, ông cáo quan về ở ẩn. Nguyễn Khuyến là một nhà thơ lớn của dân tộc bản địa. Thơ ca của ông hầu hết được sáng tác vào quy trình tiến độ sau ngày cáo quan về sống ở Yên Đổ. ( 1 ) Có bản chép : Chẳng mấy khi nay, bác đến nhà. ( 2 ) Có bản chép : khôn mò cá, ( 3 ) Có bản chép : Cải đã tàn cây. ( 4 ) Có bản chép : mướp vừa hoa. ( 5 ). Có bản chép : Trầu buồn một nỗi, cau không có. ን ĐọC – HIÊU VẢN BẢN 1. Bài Bạn đến chơi nhà thuộc thể thơ gì ? Vì sao ? 2. Bài thơ được lập ý bằng cách dựng lên trường hợp trọn vẹn không có gì tiếp bạn để rồi kết lại một câu : “ Bác đến chơi đây, ta với ta ! ” nhưng bộc lộ được tình bạn đậm đà, thắm thiết. Em có đống ý quan điểm trên không ? Nếu không, cho biết lí do. Nếu có thì hãy làm rõ bằng cách vấn đáp những câu hỏi sau : a ) Theo nội dung của câu thứ nhất, đúng ra Nguyễn Khuyến phải tiếp đãi thế nào khi bạn đến chơi nhà ? b ). Nhưng qua sáu câu thơ tiếp theo thì thực trạng của Nguyễn Khuyến lại là thế nào ? Tác giả có dụng ý gì khi cố tạo ra một trường hợp đặc biệt quan trọng như thế ? c ) Câu thơ thứ tám và riêng cụm từ “ ta với ta ” nói lên điều gì ? Câu thơ này có vai trò khẳng định chắc chắn điều gì về tình bạn của nhà thơ, d ) Nhận xét chung về tình bạn của Nguyễn Khuyến trong bài thơ Bạn đến chơi nhà. Ghi nhớ Die II. – – Ja — – 2. Lè > ہی ہل می A + 2 لی ۔ 1 ۔ ۔ ۔ a – – – 1 1 – L – – – 2. I-L 1 r y – O oיון נידון đến chơi, đếrồi hạ một câu kết : “ Bác đến chơi đây, ta với ta ! ”, nhưng trong đó là một giọng thơ hóm hỉnh tiềm ẩn tình bạn đậm đà, thắm thiết105Ngôn ngữ ở bài Bạn đến chơi nhà có gì khác với ngôn từ ở đoạn thơ Sau phút chia li đã học ? So sánh cụm từ “ ta với ta ” trong bài Bạn đến chơi nhà của Nguyễn Khuyến với cụm từ “ ta với ta ” trong bài Qua Đèo Ngang của Bà Huyện Thanh Quan. Học thuộc lòng bài thơ Bạn đến chơi nhà. Rượu ngon không có bạn hiền, Không mua không phải không tiền không mua. Câu thơ nghĩ đắn đo không viết, Viết đưa ai, ai biết mà đưa. ( Nguyễn Khuyến, Khóc Dương Khuê ) CHỨA LỐI VÊ QUAN HÊ Từ