articlewriting1

Vẽ Hình Cắt Toàn Bộ Của Giá Đỡ Trong Hình 4.8, Giải Bài 1 Trang 24 Sgk Công Nghệ Lớp 11

Giải bài tập

Công nghệ 11 Bài 4: Mặt cắt và hình cắt

Câu hỏi giữa bài

Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 22 Công nghệ 11: Thế nào là mặt phẳng cắt, hình cắt, mặt cắt.

Bạn đang đọc : Vẽ hình cắt toàn bộ của giá đỡ trong hình 4.8

Trả lời:

-Mặt phẳng cắt là măt phẳng song song với mặt phẳng chiếu, đi qua tâm của vật thể, chia vật thể ra làm 2 phần.

– Hình trình diễn những đường bao của vật thể nằm trên mặt phẳng cắt gọi là mặt phẳng cắt .- Hình màn biểu diễn mặt phẳng cắt và những đường bao của vật thể sau mặt phẳng cắt gọi là hình cắt .

Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 23 Công nghệ 11: Mặt cắt chập và mặt cắt rời khác nhau như thế nào?

Trả lời:

– Mặt cắt chập được vẽ ngay trên hình chiếu tương ứng, đường bao của mặt phẳng cắt được vẽ bằng nét liền mảnh. Còn mặt phẳng cắt rời được vẽ ở ngoài hình chiếu tương ứng, đường bao của mặt phẳng cắt được vẽ bằng nét liền đậm .- Mặt cắt chập dùng để trình diễn vật thể có hình dạng đơn thuần. Còn mặt phẳng cắt rời được vẽ gần hình chiếu và liên hệ với hình chiếu bằng nét gạch chấm mảnh .

Câu hỏi & Bài tập

Câu 1 trang 24 Công nghệ 11: Hình cắt và mặt cắt dùng để làm gì?

Trả lời:

Hình cắt và mặt cắt dùng để biểu diễn hình dạng và cấu tạo bên trong của vật thể. Đối với vật thể có nhiều phần rỗng bên trong, nếu không sử dụng hình cắt và mặt cắt thì hình vẽ có nhiều nét đứt làm bản vẽ không rõ ràng, sáng sủa.

Câu 2 trang 24 Công nghệ 11: Phân biệt các loại hình cắt: Hình cắt toàn bộ, hình cắt một nửa, hình cắt cục bộ.

Trả lời:

– Hình cắt toàn bộ : Sử dụng một mặt phẳng cắt và dùng để màn biểu diễn hình dạng bên trong của vật thể .Xem thêm : Nghe Kể Chuyện Cổ Tích Tấm Cám ( Mp3 ), Tấm Cám ( Mp3 )- Hình cắt 50% : Gồm 50% hình cắt ghép với một nửa hình chiếu, đường phân làn là trục đối xứng vẽ bằng nét gạch chấm mảnh. Dùng để màn biểu diễn vật thể đối xứng .- Hình cắt cục bộ : Biển diễn một phần vật thể dưới dạng hình cắt, đường số lượng giới hạn phần hình cắt vẽ bằng nét lượn sóng .

Hình cắt toàn bộ Hình cắt một nửa Hình cắt cục bộ
Thành phần cấu thành Sử dụng một mặt phẳng cắt. Gồm một nửa hình cắt ghép với một nửa hình chiếu, đường phân cách là trục đối xứng vẽ bằng nét gạch chấm mảnh. Dưới dạng hình cắt và đường giới hạn phần hình cắt vẽ bằng nét lượn sóng.
Biểu diễn vật thể. Biểu diễn hình dạng bên trong của vật thể. Biểu diễn vật thể đối xứng. Biển diễn một phần vật thể

Bài 1 trang 24 Công nghệ 11: Vẽ hình cắt toàn bộ của giá đỡ trong hình 4.8

*

Trả lời:

*

Bài 2 trang 24 Công nghệ 11: Vẽ hình cắt một nửa của gối cột cho trong hình 4.9

*

Trả lời:

*

Bài 3 trang 24 Công nghệ 11: Vẽ mặt cắt phần có rãnh của trục cho trong hình 4.10