articlewriting1

Tại sao lại cần truyền chuyển động

Giải bài tập
Đua top nhận quà tháng 4/2022 Đại sứ văn hoá đọc 2022

loadingĐặt câu hỏi Tổng kết và ôn tập Phần hai – Câu 5 trang 110 SGK Công Nghệ 8. Tại sao trong máy và thiết bị cần phải truyền và biến hóa chuyển động ?Tại sao trong máy và thiết bị cần phải truyền và biến hóa chuyển động ?
loadingCần phải truyền chuyển đông vì những bộ phạn của máy thường đặt xa nhau và có vận tốc ko giống nhau, tuy nhiên đều đc dẫn động từ một chuyển động khởi đầu. Do đó, cơ cấu tổ chức truyền chuyển động có trách nhiệm truyền và đổi khác vận tốc cho tương thích vs vận tốc của những bộ phận trong máy .

Cần phải biến đổi chuyển động vì các bộ phận trong máy có nhiều dạng chuyển động rất khác nhau. Vậy, từ một dạng chuyển động ban đầu, muốn biến thành các dạng chuyển động khác càn phải có cơ cấu biến đổi chuyển động 
 

Tại sao cần truyền chuyển động ?

Tại sao máy và thiết bị cần phải truyền chuyển động ? Tại sao trong máy cần có những bộ phận truyền chuyển động ? A. Do những bộ phận của máy thường đặt xa nhau B. Do những bộ phận của máy đều được dẫn động từ một chuyển động bắt đầu C. Do những bộ phận của máy thường có vận tốc quay không giống nhau D. Cả 3 đáp án trên Tại sao trong máy cần có những bộ phận truyền chuyển động ? A. Do những bộ phận của máy thường đặt xa nhau B. Do những bộ phận của máy đều được dẫn động từ một chuyển động bắt đầu C. Do những bộ phận của máy thường có vận tốc quay không giống nhau D. Cả 3 đáp án trên

Hãy quan sát cơ cấu tổ chức truyền chuyển động của chiếc xe đạp điện trong hình 29.1 và vấn đáp câu hỏi sau : – Tại sao cần truyền chuyển động quay từ trục giữa tới trục sau ? – Tại sao số răng của đĩa lại nhiều hơn số răng của líp ? Tại sao trong máy và thiết bị cần phải truyền và biến hóa chuyển động ? Tại sao máy và thiết bị cần phải truyền chuyển động ? Tại sao trong máy cần có những bộ phận truyền chuyển động ? A. Do những bộ phận của máy thường đặt xa nhau B. Do những bộ phận của máy đều được dẫn động từ một chuyển động bắt đầu C. Do những bộ phận của máy thường có vận tốc quay không giống nhau D. Cả 3 đáp án trên Tại sao trong máy cần có những bộ phận truyền chuyển động ? A. Do những bộ phận của máy thường đặt xa nhau B. Do những bộ phận của máy đều được dẫn động từ một chuyển động bắt đầu C. Do những bộ phận của máy thường có vận tốc quay không giống nhau D. Cả 3 đáp án trên Hãy quan sát cơ cấu tổ chức truyền chuyển động của chiếc xe đạp điện trong hình 29.1 và vấn đáp câu hỏi sau : – Tại sao cần truyền chuyển động quay từ trục giữa tới trục sau ?

– Tại sao số răng của đĩa lại nhiều hơn số răng của líp?

Vì:

– Các bộ phận của máy thường đặt xa nhau.

– Các bộ phận của máy thường có tốc độ quay không giống nhau.

Nên vai trò của truyền chuyển động là:

– Tạo ra sự đồng bộ hoặc thay đổi tốc độ.

– Truyền và biến đổi tốc độ.