articlewriting1

Vsv Phân Giải Lân Khó Hoà Tan → Lân Dễ Hòa Tan Dùng

Giải bài tập

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1VSV phân giải lân khó hòa tan → lân dễ hòa tan dùng để sản xuất phân :

A. Azogin.

Bạn đang xem: Vsv phân giải lân khó hoà tan

B. Nitragin.

C. Photphobacterin.

D. lân hữu cơ vi sinh.

*
Đáp án : D. lân hữu cơ vi sinh .Giải thích : VSV phân giải lân khó hòa tan → lân dễ hòa tan dùng để sản xuất phân lân hữu cơ vi sinh – SGK trang42

VSV phân giải lân hữu cơ → lân vô cơ dùng để sản xuất phân :

A. Azogin.

B. Nitragin.

C. Photphobacterin.

D. Lân hữu cơ vi sinh.

Đáp án : C. Photphobacterin .Giải thích : VSV phân giải lân hữu cơ → lân vô cơ dùng để sản xuất phân Photphobacterin – SGK trang 42

 Phân chuồng, phân lân, phân rác thuộc nhóm phân:

A. Phân hữu cơ. B. Phân dễ hòa tan. C Phân hòa tan  D. Phân hóa học.

Cho những phát biểu sau : ( 1 ) Độ dinh dưỡng của phân kali được nhìn nhận bằng hàm lượng Xác Suất của kali trong phân. ( 2 ) Phân lân có hàm lượng photpho nhiều nhất là supephotphat kép ( Ca ( H2PO4 ) 2 ) ( 3 ) Nguyên liệu để sản xuất phân lân là quặng photphorit và quặng cacnalit. ( 4 ) Photpho đỏ không tan trong nước, dễ tan trong dung môi hữu cơ. ( 5 ) Đốt metan trong khí clo sinh ra CCl4. ( 6 ) Phân hỗn hợp chứa nitơ, photpho, kali được gọi chung là phân NPK. Số phát biểu đúng là :

A. 2.

B. 4.

C. 3.

D. 5.

Xem thêm: Trên Đất Xám Bạc Màu Nên Trồng, Nêu Đặc Điểm Của Nhóm Đất Xám Bạc Màu

Cho những phát biểu sau : ( 1 ) Độ dinh dưỡng của phân kali được nhìn nhận bằng hàm lượng Xác Suất của kali trong phân. ( 2 ) Phân lân có hàm lượng photpho nhiều nhất là supephotphat kép ( Ca ( H2PO4 ) 2 ) ( 3 ) Nguyên liệu để sản xuất phân lân là quặng photphorit và quặng cacnalit. ( 4 ) Photpho đỏ không tan trong nước, dễ tan trong dung môi hữu cơ. ( 5 ) Đốt metan trong khí clo sinh ra CCl4. ( 6 ) Phân hỗn hợp chứa nitơ, photpho, kali được gọi chung là phân NPK.

Số phát biểu đúng là:

A. 3 B. 4 C. 5 D. 2

Đáp án A

Các phát biểu đúng : ( 2 ) ( 5 ) ( 6 ) Các phát biểu khác sai vì : ( 1 ) Độ dinh dưỡng của phân kali được nhìn nhận bằng % K2O tương ứng với lượng kali có trong thành phần của nó. ( 3 ) Nguyên liệu để sản xuất phân lân là quặng photphorit và apatit ( 4 ) P trắng không tan trong nước nhưng tan nhiều trong những dung môi hữu cơ.
Cho những phát biểu sau : ( 1 ) Độ dinh dưỡng của phân kali được nhìn nhận bằng hàm lượng Tỷ Lệ của kali trong phân. ( 2 ) Phân lân có hàm lượng photpho nhiều nhất là supephotphat kép ( Ca ( H2PO4 ) 2 ) ( 3 ) Nguyên liệu để sản xuất phân lân là quặng photphorit và quặng cacnalit.

(4) Photpho đỏ không tan trong nước, dễ tan trong dung môi hữu cơ.

( 5 ) Đốt metan trong khí clo sinh ra CCl4. ( 6 ) Phân hỗn hợp chứa nitơ, photpho, kali được gọi chung là phân NPK.

Số phát biểu đúng là:

A. 3

B. 4

C. 5

D. 2

Đáp án A

Các phát biểu đúng : ( 2 ) ( 5 ) ( 6 ) Các phát biểu khác sai vì : ( 1 ) Độ dinh dưỡng của phân kali được nhìn nhận bằng % K2O tương ứng với lượng kali có trong thành phần của nó. ( 3 ) Nguyên liệu để sản xuất phân lân là quặng photphorit và apatit ( 4 ) P trắng không tan trong nước nhưng tan nhiều trong những dung môi hữu cơ.
Cho những phát biểu sau : ( 1 ) Độ dinh dưỡng của phân kali được nhìn nhận bằng hàm lượng Tỷ Lệ của kali trong phân. ( 2 ) Phân lân có hàm lượng photpho nhiều nhất là supephotphat kép ( Ca ( H2PO4 ) 2 ) ( 3 ) Nguyên liệu để sản xuất phân lân là quặng photphorit và quặng cacnalit. ( 4 ) Photpho đỏ không tan trong nước, dễ tan trong dung môi hữu cơ. ( 5 ) Đốt metan trong khí clo sinh ra CCl4. ( 6 ) Phân hỗn hợp chứa nitơ, photpho, kali được gọi chung là phân NPK.

Số phát biểu đúng là:

A. 3

B. 4

C. 5

D. 2

Các phát biểu đúng : ( 2 ) ( 5 ) ( 6 ) Các phát biểu khác sai vì : ( 1 ) Độ dinh dưỡng của phân kali được nhìn nhận bằng % K2O tương ứng với lượng kali có trong thành phần của nó. ( 3 ) Nguyên liệu để sản xuất phân lân là quặng photphorit và apatit ( 4 ) P trắng không tan trong nước nhưng tan nhiều trong những dung môi hữu cơ.

Đáp án A

C1 : Chọn câu đúng : phân VSV phân giải chất hữu cơ :A. Làm tăng số lượng VSV trong đất khi sử dụng .B. Tăng hàm lượng đạm trong đất, từ đó tăng độ phì nhiêu cho đất

C. Chuyển hóa lân khô khó tiêu thành lân dễ tiêu cho cây sử dụng.

Xem thêm: Luyện Tập: Giải Bài 26 Trang 80 Sgk Toán 8 Tập 1, Bài 26 Trang 80 Sgk Toán 8 Tập 1

D. Có công dụng phân giải chất hữu cơ trong đất thành chất khoáng đơn gián cho cây hấp thụE. Dùng để bón trực tiếp vào đất và tắm hạt giống trước khi gieoF. Chứa những loại VSV phân giải chất hữu cơ dùng để bón trực tiếp vào đất .C2 : nối đặc thù của đất xám bạc mầu với giải pháp tái tạo tương thích :

Tính chất Biện pháp tái tạo
1. Tầng đất mặt mỏng dính, thành phần cơ giới nhẹ, tỉ lệ cát lớn, sét kẹo ít, đất thường khô hạn2. Đất chua hoặc rất chua3. Nghèo dinh dưỡng, nghèo mùn4. Số lượng vi sinh vật ít, hoạt động giải trí kém a. Xây dựng bờ thừa, mạng lưới hệ thống thủy lợi bảo vệ tưới tiêu hợp lýb. Cày sâu dần

c. Bón phân hữu cơ và phân hóa học hợp lý

d. Bón vôi tái tạoe. Luân canh cây xanh, cây họ đậu và cây phân xanh

C3 : so sánh đặc thù đặc thù của phân hóa học và phân hữu cơ khác nhau như thế nào ? Tại sao ?